Odpadna hrana, Slovenija, 2020

V 2020 nastalo v Sloveniji za skoraj 2 % več odpadne hrane kot v letu prej

Prebivalec Slovenije je v 2020 zavrgel povprečno 68 kg hrane, kilogram več kot v 2019. V gospodinjstvih in trgovini z živili je nastalo več odpadne hrane kot v 2019, v proizvodnji hrane ter v gostinstvu in strežbi pa manj. Največ odpadne hrane je bilo predelane v bioplinarnah.

  • 27. 9. 2021 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
V gospodinjstvih in trgovini z živili nastalo več odpadne hrane 

Skupna količina v Sloveniji nastale odpadne hrane je bila v 2020 za 2 % večja kot v 2019. V letu 2020 je tako nastalo 143.570 ton odpadne hrane. 
Vpliv pandemije v 2020 se je pokazal predvsem pri razporeditvi količin v tem letu nastale odpadne hrane po dejavnostih: v gospodinjstvih in trgovini z živili se je zavrglo več hrane kot v 2019, v proizvodnji hrane ter v gostinstvu in strežbi hrane pa manj. V gospodinjstvih je namreč nastalo 52 % vse v 2020 nastale odpadne hrane (ali za 7 % več kot v 2019), v trgovini z živili 11 % (ali za 6 % več), v proizvodnji hrane 7 % (ali za 10 % manj) ter v gostinstvu in strežbi hrane 30 % (ali za  4 % manj).   
Hkrati se je, po oceni SURS, za 1 odstotno točko, glede na prejšnje leto, povečal tudi delež užitnega dela v odpadni hrani in se tako povzpel z 39 % (v 2019) na 40 % (v 2020). Vendar se je delež t. i. užitnega dela odpadne hrane v primerjavi z neužitnim povečal samo v distribuciji in trgovini z živili, in sicer s 65 % (v 2019) na 68 % (v 2020), najverjetneje zaradi večjih količin hrane, zavržene zaradi pretečenih rokov uporabe. V gospodinjstvih in gostinstvu ter strežbi hrane se razmerje med užitnim in neužitnim delom odpadne hrane v 2020 ni spremenilo (v prvih je delež užitnega dela odpadne hrane znašal 33 %, v drugih 48 %). 

V kompostarnah predelane za skoraj 17 % več odpadne hrane 

Največ odpadne hrane se je predelalo anaerobno v bioplinarnah, skoraj 47 %. 31 % odpadne hrane je bilo predelane aerobno v kompostarnah. Skoraj 20 % je je bilo pred odlaganjem biološko stabilizirane v obratih za mehansko biološko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov (MBO). Preostanek (2 % celotne količine) pa je bil obdelan po drugih načinih obdelave (taki postopki so npr. sežig, ponovno rafiniranje olja in drugi postopki biološke predelave).
Količina kompostirane odpadne hrane je bila v 2020 za skoraj 17 % večja kot v 2019, medtem ko je bila količina v bioplinarnah predelane odpadne hrane za 5 % manjša. Manjša je bila tudi količina odpadne hrane, ki je bila pred odlaganjem biološko stabilizirana, in sicer za malo več kot 1 %. Količina po drugih postopkih obdelane odpadne hrane se ni bistveno spremenila. 

Tabela z najnovejšimi podatki je na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Nastale količine odpadne hrane po izvoru, Slovenija, 2020
Nastale količine odpadne hrane po izvoru, Slovenija, 2020
Vir: SURS
Obdelane količine odpadne hrane po postopkih obdelave, Slovenija
Obdelane količine odpadne hrane po postopkih obdelave, Slovenija
Drugo ravnanje vključuje sežig in sosežig, rafiniranje olja ter drugo biološko predelavo.
Vir: SURS
Odpadna hrana, Slovenija
20192020 2020
2019
indeks
SKUPAJ (v kg/preb.)6768101
SKUPAJ (v tonah)140.804143.570102
… nastala v proizvodnji hrane (vključno s primarno)12.11810.85090
… nastala v distribuciji in trgovini z živili14.44715.290106
… nastala v gostinstvu in strežbi hrane44.38842.66696
… nastala v gospodinjstvih69.85074.764107
Vir: SURS
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.