Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija, september 2021

Cene življenjskih potrebščin v septembru 2021 na letni ravni za 2,4 % višje, na mesečni ravni za 0,1 % nižje

Cene življenjskih potrebščin so se v septembru 2021 na letni ravni v povprečju za 2,4 % zvišale, na mesečni pa za 0,1 % znižale. K letni inflaciji so največ prispevale višje cene naftnih derivatov, k mesečni deflaciji pa nižje cene počitniških paketov.

  • 30. 9. 2021 ob 10:30
  • |
  • Posodobljeno
  • 1. 10. 2021 ob 12:46
  • |
  • končni podatki
Cene v enem letu v povprečju višje za 2,4 %

Cene življenjskih potrebščin so se v septembru 2021 na letni ravni v povprečju zvišale za 2,4 % (v septembru 2020 je bila rast cen negativna, –0,3-odstotna). Povprečna 12-mesečna rast cen je bila 0,7-odstotna (v istem obdobju prejšnjega leta 0,5-odstotna).

Cene blaga so bile v povprečju višje za 3,1 %, cene storitev pa za 1,2 %. Cene blaga dnevne porabe in trajnega blaga so bile višje za 4,2 oz. 2,9 %, cene poltrajnega blaga pa so bile za 0,6 % nižje.

K letni inflaciji so v septembru 2021 prispevali največ, 1,2 odstotne točke, dražji naftni derivati; dizelsko gorivo se je podražilo za 30,7 %, bencin za 26,5 %, tekoča goriva pa za 26,4 %. V povprečju višje kot pred letom dni so bile tudi cene gostinskih storitev (za 5,8 %) in letno inflacijo zvišale za 0,3 odstotne točke.

Letno inflacijo so nižale nižje cene počitniških paketov (bili so za 6,2 % cenejši kot v prejšnjem septembru) in jo znižale za 0,3 odstotne točke. Za 0,2 odstotne točke so jo znižale še nižje cene sadja (za 8,6 %).


Mesečna inflacija –0,1-odstotna

Cene življenjskih potrebščin so bile v septembru 2021 na mesečni ravni v povprečju za 0,1 % nižje.

Ob koncu glavne turistične sezone so se pocenili počitniški paketi (za 15,7 %), kar je mesečno inflacijo znižalo za 0,6 odstotne točke; dodatno znižanje, za 0,1 odstotne točke, so prispevale še nižje cene nastanitvenih storitev (za 4,9 %) in druge septembrske pocenitve.

Na drugi strani so mesečno rast cen višale višje cene obleke in obutve (in jo zvišale za 0,3 odstotne točke). Ob sezonski menjavi kolekcije so se oblačila podražila za 5,3 %, obutev pa za 2,6 %. Po 0,1 odstotne točke so prispevale še višje cene toplotne energije (za 9,5 %), gostinskih storitev (za 2,2 %), prevoznih sredstev (za 0,9 %) in hrane (za 0,8 %).


Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila septembra 2021 2,7-odstotna (septembra 2020 −0,7-odstotna), povprečna 12-mesečna rast cen pa 0,7-odstotna (v istem obdobju prejšnjega leta 0,4-odstotna). Mesečna rast cen je bila 0,5-odstotna.

Septembra 2021 so bile cene blaga na letni ravni v povprečju višje za 3,6 %, cene storitev pa za 1,2 %. Blago dnevne porabe je bilo dražje za 4,8 %, trajno blago za 3,1 %, poltrajno blago pa se je za 0,4 % pocenilo.

Letna stopnja inflacije v državah članicah EMU, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila avgusta 2021 3,0-odstotna (julija 2021 je bila 2,2-odstotna); v državah članicah EU je bila 3,2-odstotna (julija 2021 2,5-odstotna). Najnižja je bila na Malti (0,4-odstotna), najvišja pa v Estoniji, Litvi in na Poljskem (5,0-odstotna); v Sloveniji je bila 2,1-odstotna.

Tabela v podatkovni bazi SiStat z najnovejšimi podatki

Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Vir: SURS
Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija
IX 21
IX 20
IX 21
VIII 21 
IX 21 
XII 20
I–IX 21
I–IX 20
IX 21–X 20
IX 20–X 19
IX 21
Ø 15 
Skupaj102,499,9103,2101,2100,7107,58
01 Hrana in brezalkoholne pijače99,6100,7102,499,299,9111,72
02 Alkoholne pijače in tobak104,0100,0101,6103,7103,7110,84
03 Oblačila in obutev99,3104,596,699,598,595,51
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo104,4101,0105,1104,4103,2116,04
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj102,399,5103,0101,4101,0104,97
06 Zdravstvo102,7100,198,7102,1102,5107,81
07 Prevoz109,6100,0108,9103,8101,1100,53
08 Komunikacije98,798,997,999,9100,2103,56
09 Rekreacija in kultura98,494,8105,997,397,6103,01
10 Izobraževanje101,2100,2100,4100,9100,8113,09
11 Restavracije in hoteli105,2100,5106,8102,0101,7117,21
12 Raznovrstno blago in storitve100,0100,199,9100,0100,2110,31
  Blago103,1100,8103,3101,8101,0105,23
  Storitve101,298,3103,1100,0100,2112,55
Vir: SURS
Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin v stopnjah rasti, Slovenija
IX 21
IX 20
IX 21
VIII 21 
IX 21 
XII 20
I–IX 21
I–IX 20
IX 21–X 20
IX 20–X 19
IX 211)
Ø 15 
Skupaj2,70,53,11,20,7107,72
01 Hrana in brezalkoholne pijače0,00,72,5-0,7-0,1111,20
02 Alkoholne pijače in tobak4,00,01,43,83,8110,84
03 Oblačila in obutev-0,75,1-4,4-0,6-1,693,84
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo4,11,04,93,92,6115,80
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj2,0-0,12,61,31,0103,40
06 Zdravstvo1,90,2-2,51,21,8108,59
07 Prevoz11,60,210,44,61,3101,97
08 Komunikacije-2,1-0,6-2,70,10,4103,17
09 Rekreacija in kultura-1,6-1,13,2-2,1-1,7103,81
10 Izobraževanje1,20,20,50,80,7111,83
11 Restavracije in hoteli4,60,35,81,81,6117,72
12 Raznovrstno blago in storitve0,30,20,50,50,8110,00
  Blago3,60,83,61,70,7104,49
  Storitve1,2-0,22,20,20,5113,26
1) Indeksi.
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.