Indeksi cen poslovnih nepremičnin, Slovenija, 2. četrtletje 2021

Cene poslovnih nepremičnin v 2. četrtletju 2021 v povprečju rahlo navzgor

 V 2. četrtletju 2021 je bilo gibanje cen lokalov in pisarn različno, lokali so se podražili, pisarne pa pocenile.

  • 28. 9. 2021 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Cene poslovnih nepremičnin so se v drugem četrtletju 2021 glede na prejšnje gibale raznosmerno

Cene poslovnih nepremičnin, tj. lokalov in pisarn skupaj, so bile v drugem četrtletju 2021 glede na prejšnje četrtletje povprečno za 1,1 % višje, pri čemer so se cene lokalov v povprečju zvišale, cene pisarn pa znižale.  

Cene lokalov so se v 2. četrtletju 2021 glede na prejšnje četrtletje zvišale za 1,6 %. To je bilo že tretje zaporedno četrtletno zvišanje cen lokalov. Četrtletna prodajna vrednost lokalov je bila najvišja v zadnjih dveh letih. K temu so pomembno doprinesle prodaje kar nekaj srednje velikih trgovskih lokalov vseh treh najbolj razširjenih živilskih trgovskih verig v državi. Cene lokalov, dosežene v 2. četrtletju 2021, so bile najvišje po letu 2015 in za 6,8 % višje od povprečja v letu 2015.

Cene pisarn so se v drugem četrtletju 2021 glede na prejšnje četrtletje znižale za 3,0 %. To je bilo drugo zaporedno četrtletno znižanje cen pisarn. Kljub temu so bile povprečno še vedno za 10,6 % višje kot v letu 2015.

Cene poslovnih nepremičnin na letni ravni v povprečju nižje

Glede na drugo četrtletje 2020 so bile cene poslovnih nepremičnin, tj. lokalov in pisarn skupaj, v drugem četrtletju 2021 za 4,8 % nižje. Cene pisarn so bile za 11,2 % nižje, cene lokalov pa za 5,9 % višje.

Glede na povprečje leta 2015 so bile cene poslovnih nepremičnin v drugem četrtletju 2021 višje za 7,5 %.


Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Četrtletni indeksi cen poslovnih nepremičnin, Slovenija, 2015 = 100
Četrtletni indeksi cen poslovnih nepremičnin, Slovenija, 2015 = 100
Vir: SURS
Indeksi cen poslovnih nepremičnin, Slovenija
IV-VI 21
  Ø 2015  
IV-VI 21
IV-VI 20
IV-VI 21
I-III 21
IV-VI 21
X-XII 20
1 Poslovne nepremičnine - SKUPAJ107,5095,2101,1102,8
1.1 Lokali106,85105,9101,6105,2
1.2 Pisarne110,6588,897,095,4
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.