Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, avgust 2021

V avgustu 2021 v Sloveniji za 2 % več prenočitev turistov kot v avgustu turistično rekordnega leta 2019

V turističnih nastanitvenih obratih v Sloveniji je bilo v avgustu 2021, prvem med meseci v tem letu, zabeleženih več kot milijon prihodov turistov in malo manj kot 3 milijone njihovih prenočitev; teh je bilo za 2 % več kot v avgustu 2019. 

  • 24. 9. 2021 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Prihodov tujih turistov v avgustu 2021 še enkrat več kot v avgustu 2020

V turističnih nastanitvenih obratih je bilo v avgustu 2021 zabeleženih nekaj več kot 435.300 prihodov domačih turistov (ali za 15 % manj kot v avgustu 2020, vendar hkrati za 131 % več kot v avgustu 2019) in nekaj več kot 1,4 milijona njihovih prenočitev (ali za 14 % manj kot v avgustu 2020, vendar hkrati za 126 % več kot v avgustu 2019).

Prihodov tujih turistov je bilo v avgustu 2021 zabeleženih malo manj kot 584.700 (ali za 100 % več kot v avgustu 2020, vendar hkrati za 33 % manj kot v avgustu 2019) in nekaj več kot 1,5 milijona njihovih prenočitev (ali za 88 % več kot v avgustu 2020, vendar hkrati za 33 % manj kot v avgustu 2019).

Med tujimi turisti največ turistov iz Nemčije, Nizozemske in Italije

Od tujih turistov so v avgustu 2021 ustvarili pri nas največ prenočitev turisti iz Nemčije (malo manj kot 435.800 ali 28 % prenočitev vseh tujih turistov), sledili so jim turisti iz Nizozemske (11 %), Italije (8 %), Češke (7 %) in Avstrije (7 %).

Turisti iz Nemčije so v avgustu 2021 ustvarili v Sloveniji za 54 % več prenočitev kot v avgustu 2020, turisti iz Nizozemske za 118 %, iz Italije za 30 %, iz Češke za 400 % in iz Avstrije za 38 % več.

V gorskih občinah čez milijon turističnih prenočitev

Največ turističnih prenočitev od vseh, ustvarjenih v avgustu 2021 (bilo jih je, kot že omenjeno, malo manj kot tri milijone), je bilo ustvarjenih v nastanitvenih obratih v gorskih občinah (nekaj več kot 1 milijon ali 36 %), sledile so obmorske občine (24 %) in zdraviliške občine (18 %).

Domači turisti so največkrat prenočili v občinah Piran (malo manj kot 217.200 prenočitev), sledile so občine Izola, Brežice, Kranjska Gora in Bohinj. Tuji turisti so največkrat prenočili v občini Ljubljana (malo manj kot 190.600 prenočitev), sledile so občine Piran, Bled, Bovec in Bohinj.

V hotelih v avgustu 2021 za 21 % več turističnih prenočitev kot v avgustu 2020

Domači in tuji turisti so v avgustu 2021 ustvarili največ prenočitev v hotelih (32 % vseh prenočitev ali nekaj več kot 939.100 prenočitev), potem v zasebnih sobah, apartmajih in hišah (27 %) ter kampih (23 %).

Do konca avgusta 2021 malo manj kot 7 milijonov turističnih prenočitev

Od začetka januarja do konca avgusta 2021 je bilo v turističnih nastanitvenih obratih v Sloveniji zabeleženih nekaj več kot 2,3 milijona prihodov turistov (ali odstotek manj kot v istem obdobju 2020) in malo manj kot 7 milijonov njihovih prenočitev (ali 2 % manj kot v istem obdobju 2020).

Podrobnejši začasni mesečni podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, avgust 2020 in avgust 2021 − začasni podatki
Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, avgust 2020 in avgust 2021 − začasni podatki
Vir: SURS
Prihodi in prenočitve turistov po ključnih trgih, od koder turisti prihajajo, avgust 2021 – začasni podatki
Prihodi turistovPrenočitve turistov
VIII 2021I–VIII 2021VIII 2021
VIII 2020
I–VIII 2021
I–VIII 2020
VIII 2021I–VIII 2021VIII 2021
VIII 2020
I–VIII 2021
I–VIII 2020
število
število
indeks
indeks
število
število
indeks
indeks
Skupaj1.020.0242.362.147126,899,32.983.5886.955.796118,998,1
Domači435.3391.174.70585,087,51.445.9793.794.12485,588,3
Tuji584.6851.187.442200,2114,71.537.6093.161.672187,9113,1
  iz Nemčije161.741283.239167,1127,4435.780745.133153,9119,2
  iz Nizozemske49.76678.420260,3179,0163.794245.486218,0162,4
  iz Italije49.05287.999136,664,8120.175208.745129,766,4
  iz Češke41.23298.054528,1228,0111.372265.472500,1221,8
  iz Avstrije38.23899.567141,988,2100.772253.918138,488,1
Vir: SURS
Prihodi in prenočitve turistov po vrstah turističnih občin in po nastanitvenih obratih, avgust 2021 – začasni podatki
Prihodi turistovPrenočitve turistov
VIII 2021I–VIII 2021VIII 2021
VIII 2020
I–VIII 2021
I–VIII 2020
VIII 2021I–VIII 2021VIII 2021
VIII 2020
I–VIII 2021
I–VIII 2020
število
število
indeks
indeks
število
število
indeks
indeks
Skupaj1.020.0242.362.147126,899,32.983.5886.955.796118,998,1
Vrste turističnih občin
  zdraviliške občine146.897378.518105,078,4532.5901.409.426103,884,0
  gorske občine381.853822.091123,5101,21.078.0302.260.753119,396,0
  obmorske občine179.407477.012108,6106,6709.5801.760.088109,2108,1
  Ljubljana108.662222.847218,9105,6205.245453.282215,2106,6
  mestne občine56.925138.038148,796,9119.041308.193143,593,0
  druge občine146.280323.641143,1114,9339.102764.054128,1112,9
Nastanitveni obrati
  hoteli344.848839.865130,888,5939.1412.427.806121,391,5
  zasebne sobe, apartmaji, hiše234.480543.206118,8102,4790.0191.749.039113,398,4
  kampi  208.298453.046134,6123,0674.3781.396.980128,9118,1
  turistične kmetije z nastanitvijo31.51675.105111,5111,286.450194.940105,9104,3
  mladinski hoteli38.73381.451160,2121,279.537187.362160,9129,1
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Končni podatki iz nastanitvene statistike za avgust 2021 bodo v podatkovni bazi SiStat objavljeni 25. oktobra 2021.

Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.