Sektor IKT, Slovenija, 2020

Sektor IKT je v letu 2020 povečal prihodek od prodaje, dodano vrednost, število zaposlenih in samozaposlenih

Sektor IKT je v letu 2020 sestavljalo 9.038 podjetij, v njih je delalo 29.985 zaposlenih in samozaposlenih, ki so ustvarili za 4.547 milijonov EUR prihodka in za 1.795 milijonov EUR dodane vrednosti. 

  • 17. 9. 2021 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Sektor IKT sestavljajo podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo informacijsko-komunikacijske tehnologije ali z nudenjem storitev IKT. Ta podjetja omogočajo digitalno preoblikovanje gospodarstva in družbe in so ključna tudi v času pandemije, saj med drugim zagotavljajo infrastrukturo za delo in izobraževanje od doma.

Prihodek od prodaje v sektorju IKT za 107 milijonov EUR višji kot v 2019 

Vsa podjetja v Sloveniji, ki so se ukvarjala s pretežno tržnimi dejavnostmi, so v letu 2020 ustvarila za 6 % manj prihodka od prodaje kot v letu 2019. Podjetja v sektorju IKT so v 2020 ustvarila za okoli 4.547 milijonov EUR prihodka od prodaje ali za 2 % več kot v letu 2019, ko je bil njihov prihodek od prodaje za 7 % višji kot v letu 2018.  

Prihodek od prodaje je v sektorju IKT v 2020 predstavljal 4,6 % prihodka od prodaje v vseh podjetjih, ki so se v tem letu ukvarjala s pretežno tržnimi dejavnostmi (v 2019: 4,2 %). 

Prihodek od prodaje, ustvarjen v storitvenem sektorju IKT v 2020, je bil za 3 % višji kot v 2019, v proizvodnem sektorju IKT pa je ostal na enaki ravni. 

Prihodek od prodaje se je glede na 2019 najizraziteje zvišal v podjetjih, uvrščenih v dejavnosti J58.2 – Izdajanje programja (za 15 %) in J62 – Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti (za 5 %). V dejavnosti J61 – Telekomunikacijske dejavnosti pa se je za 1 % znižal.

Podjetja v sektorju IKT povečala dodano vrednost za okoli 222 milijonov EUR

Podjetja v sektorju IKT so v letu 2020 ustvarila za okoli 1.795 milijonov EUR dodane vrednosti ali za 14 % več kot v 2019, ko je bila ta za 10 % višja od dodane vrednosti v letu 2018. 

Podjetja v sektorju IKT so v 2020 k dodani vrednosti, ki so jo ustvarila vsa podjetja, ki so se ukvarjala s pretežno tržnimi dejavnostmi, prispevala 7,0 % (v 2019: 6,1 %).  

Tako kot v 2019 so večino dodane vrednosti podjetij v sektorju IKT ustvarila podjetja v storitvenem sektorju IKT, in sicer 90 % (v 2019: 91 %). Tudi v 2020 so polovico dodane vrednosti podjetij v sektorju IKT ustvarila podjetja v dejavnosti J62 – Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti (892 milijona EUR ali 13 % več kot v 2019). 

Dodana vrednost podjetij v sektorju IKT na zaposlenega in samozaposlenega je v letu 2020 znašala 59.866 EUR, kar je za 10 % več kot v letu 2019, ko je znašala 54.200 EUR.

Število zaposlenih in samozaposlenih v sektorju IKT se je povečalo

Celotno število zaposlenih in samozaposlenih v vseh podjetjih, ki so se v letu 2020 ukvarjala s pretežno tržnimi dejavnostmi, se je v 2020 glede na leto 2019 zmanjšalo za 2 %. Število zaposlenih in samozaposlenih v sektorju IKT pa se je za 3 % povečalo, na 29.985 oseb. Od tega jih je 11 % delalo v proizvodnem sektorju IKT (v 2019: 12 %), 89 % pa v storitvenem sektorju IKT (v 2019: 88 %). Zaposleni in samozaposleni v sektorju IKT so predstavljali 4,5 % celotnega števila zaposlenih in samozaposlenih v vseh podjetjih, ki so se ukvarjala s pretežno tržnimi dejavnostmi (v 2019: 4,3 %). 

59 % zaposlenih in samozaposlenih v sektorju IKT je delalo v dejavnosti J62 – Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti; njihovo število se je glede na 2019 povečalo za 5 % (na 17.828 oseb). Prav tako za 5 % se je povečalo število zaposlenih in samozaposlenih v dejavnosti J63.1 – Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti, obratovanje spletnih portalov. Za 2 % se je povečalo tudi število zaposlenih in samozaposlenih v dejavnosti J61 – Telekomunikacijske dejavnosti, ki je pred tem že več let upadalo. 

Sektor IKT je v letu 2020 namenil za plače okoli 799 milijonov EUR, 8 % več kot v 2019. 59 % teh sredstev je bilo namenjenih za plače v dejavnosti – J62 Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti (za 11 % več kot v 2019). 

V sektorju IKT aktivnih več kot 9.000 podjetij

Sektor IKT je v 2020 sestavljalo 9.038 podjetij, za 3 % več kot v letu 2019, pri čemer se je število podjetij v proizvodnem sektorju IKT tudi v letu 2020 zmanjšalo (za 2 %), v storitvenem sektorju IKT pa povečalo (za 3 %). 

Podjetja v sektorju IKT so v 2020 predstavljala 6,0 % vseh podjetij, ki so se v tem letu ukvarjala s pretežno tržnimi dejavnostmi (v 2019: 5,9 %). 

77 % podjetij v sektorju IKT je bilo aktivnih v dejavnosti J62 – Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti; bilo jih je 6.945 ali za 4 % več kot v 2019. Število podjetij v dejavnosti J63.1 – Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti, obratovanje spletnih portalov se je povečalo za 2 %, v dejavnosti C26.8 – Proizvodnja magnetnih in optičnih nosilcev zapisa pa za 4 %. 
Sektor IKT, Slovenija, 20201)
Število
podjetij
Število oseb,
ki delajo
Prihodek
od prodaje
Dodana vrednost
v stroških faktorjev
številomio. EUR
Podjetja – skupaj 150.324665.29298.32325.631
Sektor IKT9.03829.9854.5471.795
Proizvodni sektor IKT2243.399496187
  C26.1 Proizvodnja elektronskih komponent in plošč1221.75420571
  C26.2 Proizvodnja računalnikov in perifernih naprav273377525
  C26.3 Proizvodnja komunikacijskih naprav206158225
  C26.4 Proizvodnja elektronskih naprav za široko rabo5569313466
  C26.8 Proizvodnja magnetnih in optičnih nosilcev zapisa----
Storitveni sektor IKT8.81426.5864.0511.608
  G46.5 Trgovina na debelo z napravami za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo2851.00170767
  J58.2 Izdajanje programja481281211
  J61 Telekomunikacijske dejavnosti3154.8051.353536
  J62 Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti6.94517.8281.721892
  J63.1 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti, obratovanje spletnih portalov8772.22521788
  S95.1 Popravila in vzdrževanje računalnikov in komunikacijskih naprav3445994114
- ni pojava
1) Začasni podatki.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Sektor IKT sestavljajo po definiciji OECD podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo ali nudenjem storitev informacijske in komunikacijske tehnologije in ki po SKD 2008 spadajo v naslednje dejavnosti: proizvodni sektor IKT: C26.1 – Proizvodnja elektronskih komponent in plošč, C26.2 – Proizvodnja računalnikov in perifernih naprav, C26.3 – Proizvodnja komunikacijskih naprav, C26.4 – Proizvodnja elektronskih naprav za široko rabo, C26.8 – Proizvodnja magnetnih in optičnih nosilcev zapisa; storitveni sektor IKT: G46.5 – Trgovina na debelo z napravami za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, J58.2 – Izdajanje programja, J61 – Telekomunikacijske dejavnosti, J62 – Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti, J63.1 – Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti, obratovanje spletnih portalov, S95.1 – Popravila in vzdrževanje računalnikov in komunikacijskih naprav.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.