Indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija, julij 2021

Vrednost gradbenih del v juliju 2021 za 3,8 % nižja kot v juniju 2021 in za 8,1 % nižja kot v juliju 2020

Vrednost v juliju 2021 opravljenih gradbenih del je bila nižja od vrednosti del, opravljenih v juniju 2021, in nižja od vrednosti del, opravljenih v juliju 2020.

  • 15. 9. 2021 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Vrednost v juliju 2021 opravljenih gradbenih del nižja kot v prejšnjem mesecu  

Vrednost v juliju 2021 opravljenih gradbenih del je bila nižja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v juniju 2021, in sicer za 3,8 %. Vrednost opravljenih gradbenih del je bila tako po zvišanju v juniju 2021 v primerjavi z majem 2021 (za 4,5 %) tokrat ponovno nižja. Vrednost teh del na stavbah je bila nižja za 10,3 %, pri čemer je bila vrednost opravljenih gradbenih del na stanovanjskih stavbah za 3,3 % višja, na nestanovanjskih stavbah pa je bila za 19,5 % nižja. Vrednost opravljenih gradbenih del na gradbenih inženirskih objektih je bila glede na junij 2021 nižja za 7,1 %. Vrednost opravljenih specializiranih gradbenih del pa je bila višja, in sicer za 10,8 %. 

Vrednost v juliju 2021 opravljenih gradbenih del nižja kot v juliju 2020  
 

Vrednost v juliju 2021 opravljenih gradbenih del je bila nižja tudi na letni ravni, in sicer za 8,1 %. Vendar niso bile nižje vrednosti vseh vrst del, ampak le vrednost opravljenih gradbenih del na stavbah, in sicer za 36,3 %. Vrednost opravljenih gradbenih del na gradbenih inženirskih objektih in vrednost opravljenih specializiranih gradbenih del sta bili tokrat višji, prva za 7,9 %, druga za 7,5 %. V primerjavi z julijem 2019 pa je bila vrednost opravljenih gradbenih del nižja, in sicer za 8,2 %. 

Vrednost v prvih sedmih mesecih leta 2021 opravljenih gradbenih del
nižja kot v istem obdobju leta 2020 

Vrednost gradbenih del, opravljenih v prvih sedmih mesecih leta 2021, je bila  za 3,8 % nižja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v istem obdobju prejšnjega leta. Vrednost del na stavbah in vrednost specializiranih gradbenih del sta bili nižji, prva  za 18,7 %, druga za 2,2 %, vrednost del na gradbenih inženirskih objektih pa je bila za 8,8 % višja. 

Tabele z najnovejšimi podatki so dostopne v podatkovni bazi SiStat.
Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija (Ø2015=100)
Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija (&Oslash2015=100)
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Vir: SURS
Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija
VII 2021
VI 2021 
VII 2021
VII 2020
I–VII 2021
I–VII 2020
VII 2021
 Ø 2015 
Gradbeništvo96,291,996,2118,7
  gradnja stavb89,7 M63,7 M81,3 M80,0 M
  gradnja inženirskih objektov92,9107,9108,8109,1
  specializirana gradbena dela110,8 M107,5 M97,8 M204,4 M
M manj zanesljiva ocena – previdna uporaba
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja. 
Podatki za zadnjih 6 mesece so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnjih 6 mesecev lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.