Transport, Slovenija, julij 2021

V juliju 2021 se je glede na julij 2020 povečalo število potnikov v vseh vrstah prevoza

V juliju 2021 je bilo v železniškem prevozu prepeljanih za 70 % več potnikov kot v juliju 2020. V avtobusnem medkrajevnem in mednarodnem javnem linijskem prevozu je bilo prepeljanih za 10 % več potnikov, v mestnem pa za 8 % več potnikov kot v juliju 2020.

  • 15. 9. 2021 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
V mestnem javnem linijskem prevozu prepeljali več potnikov kot v juliju 2020

Avtobusi v mestnem javnem linijskem prevozu so v juliju 2021 prepeljali malo manj kot 1,9 milijona potnikov, kar je bilo za 8 % več kot v juliju 2020. Avtobusi v medkrajevnem in mednarodnem javnem linijskem prevozu so v juliju 2021 prepeljali približno 1.000 potnikov, kar je bilo za 10 % več kot v juliju 2020. Pri tem so opravili približno 12 milijonov potniških kilometrov, kar je bilo za 18 % več kot v juliju 2020. 

Število prvič v Sloveniji registriranih osebnih avtomobilov manjše kot v juliju 2020

Od cestnih motornih vozil, ki so bila v Sloveniji registrirana v juliju 2021, jih je bilo prvič v Sloveniji registriranih malo več kot 11.100, kar je bilo za 13 % manj kot v juliju 2020. Med temi je bilo približno 7.800 osebnih avtomobilov, kar je bilo za 18 % manj kot v juliju 2020. Od tega je bilo skoraj 4.400 novih osebnih avtomobilov, kar je bilo za 31 % manj kot v juliju 2020.

V železniškem prevozu prepeljanih več potnikov kot v juliju 2020

Vlaki so v juliju 2021 prepeljali skoraj milijon potnikov, kar je bilo za 70 % več kot v juliju 2020. Pri tem so opravili 50 milijonov potniških kilometrov, kar je bilo za 48 % več, kot so jih opravili v juliju 2020.

V letališkem prometu pretovorjenega več blaga kot v juliju 2020

Z Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana je v juliju 2021 odpotovalo ali na to letališče pripotovalo skoraj 65.100 potnikov, kar je bilo bistveno več kot v juliju 2020. Tudi blagovni promet na omenjenem letališču je bil večji kot v juliju 2020; pretovorjenega je bilo namreč 1.000 ton blaga, kar je bilo za 153 % več kot v juliju 2020.

V slovenskih pristaniščih manj ladij kot v juliju 2020

V slovenska pristanišča je v juliju 2021 priplulo ali iz njih odplulo 238 ladij ali za 3 % manj kot v juliju 2020. Potnikov so v slovenskih pristaniščih v juliju 2021 našteli 95. V koprskem pristanišču je bilo v juliju 2021 pretovorjenega 1,7 milijona ton blaga, kar je bilo za 37 % več kot v juliju 2020. 

Tabele v podatkovni bazi SiStat z najnovejšimi podatki.

Izbrani podatki transporta, Slovenija
VII 2021I–VII I2021VII 2021
VII 2020 
I–VII 2021
I–VII 2020
številoindeks
Cestni transport
Potniki v javnem linijskem prevozu (1.000)1)2)784,47.919,7110,498,7
Potniški km v javnem linijskem prevozu (mio.)1)2)12,1118,5117,985,4
Potniki v mestnem javnem linijskem prevozu (1.000)1.874,613.761,2107,582,4
Prihodi potnikov čez cestne mejne prehode s Hrvaško (1.000)2.531,48.118,9132,996,1
Prihodi potniških vozil čez cestne mejne prehode s Hrvaško (1.000)1.216,33.878,2131,697,7
Prvič registrirana cestna motorna vozila11.14578.13586,8114,6
Prvič registrirani osebni avtomobili7.81156.35281,6110,1
Prvič registrirani novi osebni avtomobili4.37235.17468,7102,9
Železniški prevoz
Potniki (1.000)961,26.253169,5129,4
Potniški kilometri (mio.)50,3280,6148,0119,7
Pristaniški promet
Potniki2)951501.583,3172,4
Blago (1.000 t)2)1.773,311.917,3137,1107,3
Ladje2381.71996,7104,9
Letališki promet
Potniki (1.000)65,1134,6309,961,8
Blago (1.000 t)16,4113,4107,3
1) Brez mestnega javnega linijskega prevoza.
2) Podatki so začasni.
3) Podatki o potnikih in potniških kilometrih v javnem linijskem prevozu ter podatki o potnikih v mestnem javnem linijskem prevozu so od septembra 2016 zaradi uvedbe integriranega javnega potniškega prometa (IJPP) in enotnih subvencioniranih vozovnic delno ocenjeni (ocene je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo).
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Podatki o cestnem javnem linijskem prevozu za zadnjih 12 mesecev so začasni.
Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnjih 12 mesecev lahko popravijo ali dopolnijo z novimi podatki. Podatki o pristaniškem prometu za tekoče leto so začasni.
Končni bodo postali ti podatki konec julija 2021 (ob izidu letne objave).
Podatki o pristaniškem prometu, ki jih objavlja SURS, se lahko razlikujejo od podatkov, ki jih objavljajo pristanišča v svojih poročilih. Do razlik prihaja zaradi uporabe različne metodologije (različna vira podatkov, upoštevanje tare ipd.).
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.