Statistika gradbenih dovoljenj za stavbe, Slovenija, avgust 2021

V avgustu 2021 izdanih več gradbenih dovoljenj za stavbe kot v juliju 2021

V avgustu 2021 je bilo izdanih za 26 % več gradbenih dovoljenj za stavbe in v njih načrtovanih za 55 % več stanovanj kot v prejšnjem mesecu.

  • 20. 9. 2021 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Izdanih več gradbenih dovoljenj za stavbe kot v juliju

V avgustu 2021 je bilo izdanih za 26 % več gradbenih dovoljenj za stavbe kot v prejšnjem mesecu, pri čemer jih je bilo za stanovanjske stavbe izdanih za 20 % več, za nestanovanjske stavbe pa za 30 % več. Celotna površina načrtovanih stavb bo merila malo več kot 169.000 m2, kar je za 27 % več od površine stavb, predvidenih z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v juliju 2021. Površina načrtovanih stanovanjskih stavb je večja za 43 %, površina nestanovanjskih stavb pa za 12 %.

Načrtovanih več stanovanj kot v juliju

Z gradbenimi dovoljenji za stavbe, izdanimi v avgustu 2021, je predvidena gradnja 379 stanovanj, kar je 55 % več, kot jih je bilo načrtovanih z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v juliju 2021. V enostanovanjskih stavbah je načrtovanih 209 stanovanj, kar je 11 % več kot v prejšnjem mesecu, v večstanovanjskih stavbah pa 133 stanovanj, kar je 133 % več kot v prejšnjem mesecu. V stanovanjskih stavbah za posebne družbene skupine je bilo v avgustu 2021 načrtovanih 34 stanovanj, v nestanovanjskih stavbah pa 3 stanovanja.

Tretjina vseh stanovanj se bo gradila v osrednjeslovenski statistični regiji

Z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v avgustu 2021, je največ stanovanj načrtovanih v osrednjeslovenski statistični regiji, 127 ali 34 % vseh; 69 stanovanj ali 18 % vseh je načrtovanih v podravski statistični regiji, 54 ali 14 % vseh pa v gorenjski statistični regiji. V drugih regijah je z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v avgustu 2021, načrtovanih manj stanovanj, med temi najmanj v primorsko-notranjski statistični regiji, 3 stanovanja.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.


Površina stavb, Slovenija, januar 2016–avgust 20211)
Površina stavb, Slovenija, januar 2016–avgust 2021<sup>1)</sup>
1) Podatki za 2021 so začasni.
Vir: SURS, MOP
Načrtovana stanovanja po statističnih regijah, Slovenija, avgust 2021
Načrtovana stanovanja po statističnih regijah, Slovenija, avgust 2021
1) Preostale statistične regije: goriška, koroška, obalno-kraška, pomurska, posavska, primorsko-notranjska in zasavska.
Vir: SURS, MOP
Gradbena dovoljenja za stavbe in načrtovana stanovanja, Slovenija, avgust 2021
Stavbe Načrtovana stanovanja
številom2številom2
Skupaj628169.20137949.324
  stanovanjske stavbe24193.46037649.116
  nestanovanjske stavbe38775.7413208
Vir: SURS, MOP
METODOLOŠKO OPOZORILO
Končni podatki za leto 2021 bodo objavljeni 20. aprila 2022.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.