Indeksi cen in odkup kmetijskih pridelkov, Slovenija, julij 2021

Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov v juliju 2021 višja kot v juliju 2020

Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih so bile v juliju 2021 povprečno za 12,9 % višje kot v juliju 2020. Vrednost kmetijskih pridelkov, odkupljenih v juliju 2021, je bila  za 11,3 % višja od vrednosti odkupa v juliju 2020 in za 23,6 % višja od vrednosti odkupa v juniju 2021.

  • 14. 9. 2021 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Cene krompirja in industrijskih rastlin pri pridelovalcih v povprečju precej višje kot v juliju 2020

Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih so bile v juliju 2021 povprečno za 12,9 % višje kot v juliju 2020. Cene rastlinskih pridelkov so bile višje povprečno za 21,5 %, cene živali in živalskih proizvodov pa povprečno za 6,3 %. 

Pri rastlinskih pridelkih so se  najbolj zvišale cene krompirja (v povprečju za 47,9 %) in industrijskih rastlin  (v povprečju za 41,0 %). Višje so bile tudi cene sadja (v povprečju za 27,0 %), zelenjadnic (v povprečju za 9,2 %) in vina (v povprečju za 2,1 %).

Cene živali za zakol so bile povprečno za 5,0 % višje kot v juliju 2020. Cene goveda so bile višje povprečno za 10,3 %, cene prašičev pa povprečno za 1,9 %. Cene perutnine so bile nižje, povprečno za 1,9 %.
Cene živalskih proizvodov so bile povprečno za 7,5 % višje kot v juliju 2020. Povprečna cena mleka pri pridelovalcih je bila višja za 4,9 %, povprečna cena jajc pa za 3,1 %.

Vrednost odkupljenih žit in zelenjadnic višja kot v juliju 2020

Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov je bila v juliju 2021 za 11,3 % višja kot v juliju 2020 in za 23,6 % višja kot v juniju 2021. 

Skupna vrednost odkupljenih pridelkov iz skupine poljedelstvo je bila v juliju 2021 za 28,6 % višja kot v juliju 2020. Vrednost odkupljenih žit je bila višja za 35,4 % (večja je bila količina odkupljenih žit, v povprečju višje pa so bile tudi cene). Vrednost odkupljenih zelenjadnic je bila višja za 24,7 %, vrednost odkupljenega krompirja pa za 9,4 %.

Vrednost odkupljenih pridelkov iz skupine sadjarstvo in vinogradništvo je bila za 3,2 % višja kot v juliju 2020. Vrednost odkupljenega sadja je bila višja za 29,4 % (precej večja je bila količina odkupljenega pridelka, višje pa so bile tudi cene sezonskih vrst sadja). Vrednost odkupljenih pijač je bila nižja kot pred enim letom.

Vrednost odkupljenih pridelkov iz skupine živinoreja je bila za 4,9 % višja kot v juliju 2020. Višji kot pred enim letom sta bili vrednost odkupljene živine (za 15,0 %) in vrednost odkupljenega mleka (za 5,6 %). Vrednost odkupljene perutnine in vrednost odkupljenih jajc sta bili nižji kot v juliju 2020.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Letne stopnje rasti cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija
Letne stopnje rasti cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija
Vir: SURS
Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov, Slovenija
Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov, Slovenija
Vir: SURS
Indeksi cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija
VII 2021
Ø 2015
VII 2021
VII 2020
KMETIJSTVO SKUPAJ115,77112,9
Kmetijstvo skupaj, brez sadja in zelenjadnic107,18111,5
RASTLINSKI PRIDELKI132,04121,5
Rastlinski pridelki, brez sadja in zelenjadnic113,24124,2
Žita 109,62125,3
Industrijske rastline123,74141,0
Zelenjadnice, sadike in cvetje126,67108,9
  zelenjadnice126,47109,2
  sadike in cvetje213,1771,8
Krompir (vključno seme)159,58147,9
Sadjarstvo218,51127,0
Vino104,22102,1
ŽIVALI IN ŽIVALSKI PROIZVODI104,48106,3
Živali za zakol99,30105,0
Živalski proizvodi109,55107,5
z statistično zaupno
Vir: SURS
Odkup kmetijskih pridelkov, Slovenija
VII 2021VII 2021
VI 2021 
VII 2021
VII 2020
1000 EUR1)indeks
Skupaj56.225123,6111,3
Poljedelstvo17.764370,6128,6
  žita12.3731.412,6135,4
  industrijske rastlinezzz
  krmne rastlinezzz
  krompir49574,1109,4
  zelenjadnice2)2.97892,6124,7
Sadjarstvo in vinogradništvo2.99162,9103,2
  sadje80543,6129,4
  sadike3)zzz
  alkoholne pijačezzz
Živinoreja35.28599,4104,9
  živina10.77998,9115,0
  perutnina6.925103,292,7
  jajca4)1.641100,297,0
  mleko15.635101,8105,6
  drugi živalski proizvodi5)30633,6100,1
Drugi rastlinski pridelki6) 18543,7110,4
z statistično zaupno
1) Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
2) Vključen tudi fižol v zrnju.
3) Sadike sadnega drevja ter sadike in cepljenke vinske trte.
4) Jedilna in valilna jajca.
5) Mlečni izdelki, kože ter med in izdelki iz medu.
6) Cvetje, gojene gobe in oljčno olje.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Mesečni podatki za tekoče leto so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki  za vse mesece tekočega leta lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Mesečni podatki dobijo status končnih podatkov z objavo letnih podatkov (najkasneje konec februarja naslednjega leta).Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.