Delovno aktivno prebivalstvo, Slovenija, julij 2021

Število delovno aktivnih oseb v juliju 2021 za malenkost višje kot v mesecu pred tem

V juliju 2021 je bilo v Sloveniji približno 901.900 delovno aktivnih oseb, od tega je bilo 89,4 % zaposlenih, preostali so bili samozaposleni. Število samozaposlenih oseb je bilo nazadnje višje kot v juliju 2021 v septembru 2014.

  • 16. 9. 2021 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Število delovno aktivnih oseb se je v juliju 2021 zvišalo

Število delovno aktivnih oseb se je v juliju 2021 glede na junij 2021 povečalo na približno 901.900. Število zaposlenih oseb se je od konca junija do konca julija 2021 zvišalo za približno 100 (na približno 805.900), število samozaposlenih pa za približno 200 (za 0,2 %, na približno 96.000). Nazadnje je bilo število samozaposlenih višje kot julija 2021 v septembru 2014 (za približno 1.400). Glede na julij 2020 je bilo število zaposlenih oseb višje za 2,2 %, število samozaposlenih oseb pa za 2,1 %.

Število delovno aktivnih žensk se je v juliju 2021 na mesečni ravni za 0,3 % zmanjšalo (na približno 405.500), število delovno aktivnih moških pa za 0,3 % povečalo (na približno 496.500). Na letni ravni sta se zvišali števili obojih (žensk za 2,0 %, moških za 2,3 %). Med samozaposlenimi se je v juliju 2021 na mesečni ravni povečalo število samozaposlenih moških in žensk (prvih in drugih za približno 100), najbolj v dejavnosti gostinstvo. Samozaposlenih moških je bilo v juliju 2021 približno 63.300 ali skoraj 50 % več kot samozaposlenih žensk (teh je bilo približno 32.700); največ samozaposlenih obeh spolov je bilo v dejavnosti kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo.

Mesečno število delovno aktivnih oseb v gostinstvu višje že peti mesec zapored

Z vidika dejavnosti se je število delovno aktivnih oseb v juliju 2021 glede na junij 2021 v trinajstih dejavnostih zmanjšalo, v sedmih pa povečalo. Zmanjšalo se je najbolj –  drugi mesec zapored – v dejavnosti izobraževanje, kar je v poletnih mesecih običajno, in sicer za 1,9 % (na približno 74.600), najbolj povečalo pa v gostinstvu, in sicer za 4,9 % (na približno 36.600). Višje kot tokrat je bilo v dejavnosti gostinstvo nazadnje v februarju 2020.

Med delovno aktivnimi v gostinstvu je bila v juliju 2021 najštevilnejša starostna skupina 40–44 let (toliko starih je bilo nekaj več kot 5.200, od tega je bilo 15,4 % tujcev). Število delovno aktivnih oseb v gostinstvu se je na mesečni ravni povečalo v vseh statističnih regijah (glede na delovno mesto), najbolj v gorenjski, za 9,8 % (na nekaj več kot 4.100), znotraj te pa v občini Kranj, za 25,9  % (na nekaj več kot 900); sledila je obalno-kraška statistična regija (za 8,3 %, na nekaj več kot 4.300). Znotraj dejavnosti gostinstvo se je število delovno aktivnih oseb v juliju 2021 na mesečni ravni izraziteje povečalo v dejavnosti oddajanja zasebnih sob gostom (za 58,1 %, na približno 700) in v drugih nastanitvah za krajši čas (za 60,5 %, na nekaj več kot 200).

Bazo SiStat smo dopolnili z novo tabelo o delovno aktivnih osebah po dejavnostih in po statusu zaposlitve od leta 2015 dalje.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Delovno aktivno prebivalstvo, Slovenija
VII 2021 VII 2021 
VI 2021
VII 2021
VII 2020
številoindeks
Delovno aktivno prebivalstvo901.926100,0102,2
Zaposlene osebe805.927100,0102,2
   pri pravnih osebah756.957100,0102,4
   pri fizičnih osebah48.970100,498,0
Samozaposlene osebe95.999100,2102,1
   samostojni podjetniki posamezniki68.879100,2103,9
   osebe, ki opravljajo poklicno dejavnost6.33699,798,6
   kmetje20.784100,297,8
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.