Računi emisij v zrak, Slovenija, 2019

V letu 2019 nastalo za 2,1 % manj emisij CO2 kot v 2018

V 2019 je nastalo 15,7 milijona ton emisij CO2, kar je 2,1 % manj kot v 2018. Manjše so bile tudi količine emisij NOx in trdnih delcev PM10; prve za 7,3 %, druge pa za 5,1 %.

  • 14. 9. 2021 ob 10:30
  • |
  • brez statusa

Nekaj manj kot 30 % emisij CO2 je nastalo v oskrbi z električno energijo, plinom in paro

Količina emisij CO2 se je v letu 2019 v primerjavi z letom prej zmanjšala za 2,1 %; v Sloveniji je v 2019 nastalo skupno 15,7 milijona ton emisij CO2. V 2019 jih je v predelovalnih in storitvenih dejavnostih nastalo za 2,1 % manj, v gospodinjstvih pa za 2,4 % manj kot prejšnjem letu. V 2019 je v predelovalnih in storitvenih dejavnostih nastalo 78,9 % vseh emisij CO2, od tega največ v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (29,6 % vseh). 21,1 % vseh emisij CO2 je izviralo iz gospodinjstev, od tega največ iz transporta (17,2 % vseh).


V gospodinjstvih nastalo 64,6 % vseh emisij trdnih delcev PM10

V letu 2019 je nastalo 13.600 ton emisij trdnih delcev PM10, kar je za 5,1 % manj kot v letu prej, pri čemer jih je v predelovalnih in storitvenih dejavnostih nastalo za 1,3 % več, v gospodinjstvih pa za 8,6 % manj kot v prejšnjem letu. V 2019 je v predelovalnih in storitvenih dejavnostih nastalo 35,4 % vseh emisij trdnih delcev PM10, v gospodinjstvih pa 64,6 %, od tega največ (91,0 %)  pri ogrevanju in hlajenju (te emisije so predstavljale 58,8 % vseh nastalih emisij trdnih delcev PM10).


Emisije N2O v letu 2019 za skoraj desetino višje

V letu 2019 so se glede na leto prej najbolj povečale količine emisij N2O (za 9,9 %), višje so bile tudi emisije CO2 iz biomase (za 3,7 %) in SF6 (za 0,3 %). Količine preostalih emisij toplogrednih plinov in onesnaževal, ki jih spremlja SURS, so se glede na leto prej zmanjšale; najbolj emisije PFC (za 24,3 %) in CO (za 11,8 %).


Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Emisije CO2, Slovenija
Emisije CO<sub>2</sub>, Slovenija
1) Druge dejavnosti: kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo (A), rudarstvo (B), oskrba z vodo, odplakami in odpadki (E) ter storitvene dejavnosti (F-S) razen prometa (H).
Vir: SURS
Emisije PM10, Slovenija
Emisije PM<sub>10</sub>, Slovenija
Vir: SURS
Emisije v zrak in indeks rasti, Slovenija
20182019 2019
2018
Ggindeks
  CO215.992,815.650,897,9
  CO2 iz biomase1)3.025,83.138,5103,7
  N2O2,62,8109,9
  CH477,476,999,3
  HFC2)320,2295,892,4
  PFC2)15,611,875,7
  SF62)15,815,9100,3
  NOx38,535,792,7
  SOx5,34,993,6
  NH318,418,098,0
  NMVOC34,433,196,1
  CO174,9154,288,2
  PM1014,313,694,9
  PM2,511,610,993,4
1) Podatki za emisije CO2, ki izvirajo iz biomase, se objavljajo ločeno, saj jih mednarodne organizacije ne prištevajo med količine toplogrednih plinov.
2) V ekvivalentih CO2.
Vir: SURS
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.