Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija, julij 2021

Vrednost industrijske proizvodnje v juliju 2021 za 1,7 % nižja kot v juniju 2021

Skupna vrednost industrijske proizvodnje in skupni prihodek od prodaje v industriji sta bila v juliju 2021 na mesečni ravni nižja, skupna vrednost zalog pa je bila višja.

  • 10. 9. 2021 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Vrednost industrijske proizvodnje v juliju 2021 na mesečni ravni nižja, na letni ravni višja

Skupna vrednost industrijske proizvodnje je bila v juliju 2021 za 1,7 % nižja kot v juniju 2021. V rudarstvu je bila nižja za 11,7 %, v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro za 5,9 % ter v predelovalnih dejavnostih za 1,2 %.

Vrednost industrijske proizvodnje na ravni namenskih skupin izdelkov je bila v juliju 2021 na mesečni ravni višja samo v skupini izdelkov za široko porabo (za 0,9 %), v skupinah izdelkov za investicije in izdelkov za vmesno porabo pa je bila nižja (za 6,1 % oz. za 0,7 %).

V primerjavi z industrijsko proizvodnjo v juliju 2020 je bila skupna vrednost industrijske proizvodnje v juliju 2021 višja za 8,9 %. Višja je bila v predelovalnih dejavnostih (za 10,6 %); v rudarstvu in v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro je bila nižja (za 10,5 % oz. za 6,4 %). Skupna vrednost industrijske proizvodnje v juliju 2021 pa je bila višja tudi v primerjavi s proizvodnjo v juliju 2019, in sicer za 2,8 %.

Prihodek od prodaje v industriji na mesečni ravni nižji, vrednost zalog višja

Skupni prihodek od prodaje v industriji je bil v juliju 2021 na mesečni ravni nižji za 3,2 % (v predelovalnih dejavnostih je bil nižji za 3,2 %, v rudarstvu za 5,8 %). Na tujem trgu je bil nižji za 3,6 %, na domačem trgu pa za 1,6 %.

Prihodek od prodaje v industriji je bil na mesečni ravni nižji tudi v vseh treh namenskih skupinah izdelkov, in sicer v proizvodnji izdelkov za investicije za 11,1 %, v proizvodnji izdelkov za široko porabo za 0,8 % in v proizvodnji izdelkov za vmesno porabo za 0,3 %.

Glede na julij 2020 je bil skupni prihodek od prodaje v industriji v juliju 2021 višji, in to za 8,4 %, pri čemer je bil v predelovalnih dejavnostih za 8,7 % višji, v rudarstvu pa za 13,5 % nižji.

V primerjavi z julijem 2019 je bil skupni prihodek od prodaje v industriji v juliju 2021 višji za 2,8 %.

Skupna vrednost zalog v industrijski proizvodnji je bila v juliju 2021 za 3,4 % višja od vrednosti zalog v juniju 2021 in hkrati za 7,1 % višja od vrednosti zalog v juliju 2020; prav tako za 7,1 % je bila višja tudi od vrednosti zalog v juliju 2019.

Tabele v podatkovni bazi SiStat z najnovejšimi podatki

Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija, (Ø 2015 = 100)
Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija, (Ø 2015 = 100)
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Vir: SURS
Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija
VII 21
VI 21 
VII 21
VII 20
I-VII 21
I-VII 20
VII 21
 Ø 2015 
Industrija - dejavnosti po SKD 2008 (področja)98,3108,9113,1128,7
B Rudarstvo88,389,597,488,3
C Predelovalne dejavnosti98,8110,6114,6134,2
D Oskrba z električno energijo, plinom in paro94,193,698,582,1
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo99,3111,2116,7118,8
  AE Energenti91,390,298,180,9
  AI Surovine98,5115,5120,5126,3
B Proizvodi za investicije93,9106,4116,4155,3
C Proizvodi za široko porabo100,9107,1105,2125,2
  CD Trajni proizvodi za široko porabo98,7122,3137,7163,6
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo105,1104,499,4122,4
Tehnološka zahtevnost (Predelovalne dejavnosti)
VTZ Visoko tehnološko zahtevni proizvodi107,3105,896,0142,1
SVTZ Srednje visoko tehnološko zahtevni proizvodi94,9104,5119,0127,3
SNTZ Srednje nizko tehnološko zahtevni proizvodi98,8119,0121,9143,0
NTZ Nizko tehnološko zahtevni proizvodi98,0107,4112,2122,5
Vir: SURS
Indeksi nominalnega prihodka od prodaje v industriji, Slovenija
VII 21
VI 21 
VII 21
VII 20
I-VII 21
I-VII 20
VII 21
 Ø 2015 
Industrija - dejavnosti po SKD 2008 (področja)96,8108,4116,7129,9
B Rudarstvo94,286,5101,893,6
C Predelovalne dejavnosti96,8108,7116,8130,3
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo99,7122,5122,9131,6
  AE Energentizzzz
  AI Surovine99,5123,4123,2132,6
B Proizvodi za investicije88,994,8117,0139,5
C Proizvodi za široko porabo99,2102,3107,5122,4
  CD Trajni proizvodi za široko porabo95,8106,6139,0142,3
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo99,2100,5100,2115,8
z statistično zaupno
Vir: SURS
Indeksi nominalnih vrednosti zalog v industrijski proizvodnji, Slovenija
VII 21
VI 21 
VII 21
VII 20
I-VII 21
I-VII 20
VII 21
 Ø 2015 
Industrija - dejavnosti po SKD 2008 (področja)103,4107,1101,4141,7
B Rudarstvo114,372,361,7129,6
C Predelovalne dejavnosti103,3107,4101,6141,7
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo103,7109,899,9132,7
  AE Energentizzzz
  AI Surovine103,6110,1100,4132,8
B Proizvodi za investicije103,9109,3101,3153,6
C Proizvodi za široko porabo102,4103,4103,5146,6
  CD Trajni proizvodi za široko porabo102,4111,1102,0132,7
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo102,0102,1103,6148,7
z statistično zaupno
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Podatki za leto 2021 so začasni. Končni podatki za leto 2021 bodo objavljeni najkasneje 10. avgusta 2022.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.