Izvoz in uvoz blaga po statističnih regijah in skupinah držav, Slovenija, 2. četrtletje 2021

Največji delež blagovne menjave Slovenije so ustvarila podjetja iz osrednjeslovenske statistične regije

Izvoz podjetij iz osrednjeslovenske statistične regije v drugem četrtletju 2021 je predstavljal 35,1 % vrednosti celotnega izvoza Slovenije, uvoz podjetij iz te regije pa 49,2 % vrednosti celotnega uvoza Slovenije.

  • 15. 9. 2021 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Blagovna menjava Slovenije z obema skupinama držav v drugem četrtletju najvišja z osrednjeslovensko statistično regijo

K blagovni menjavi Slovenije z evropskimi državami so tudi v drugem četrtletju 2021 največ prispevala podjetja s sedežem v osrednjeslovenski statistični regiji. Izvoz teh podjetij je predstavljal 35,4 % celotnega izvoza Slovenije v to skupino držav (od tega več kot polovico v države članice EU), njihov uvoz pa 49,2 % celotnega uvoza Slovenije iz teh držav (od tega več kot dve tretjini iz držav članic EU).

K vrednosti trgovanja Slovenije z neevropskimi državami so prav tako največ prispevala podjetja iz osrednjeslovenske statistične regije. Njihov izvoz je znašal 32,8 % celotnega izvoza Slovenije v to skupino držav, njihov uvoz pa 49,5 % celotnega uvoza Slovenije iz teh držav.

Tabele v podatkovni bazi Sistat z najnovejšimi podatki

Blagovna menjava z evropskimi državami po statističnih regijah, Slovenija, 2. četrtletje 2021
Blagovna menjava z evropskimi državami po statističnih regijah, Slovenija, 2. četrtletje 2021
Vir: SURS
Blagovna menjava z neevropskimi državami po statističnih regijah, Slovenija, 2. četrtletje 2021
Blagovna menjava z neevropskimi državami po statističnih regijah, Slovenija, 2. četrtletje 2021
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.