Odkup lesa, Slovenija, julij 2021

Skupna vrednost odkupa okroglega lesa v juliju 2021 za 40 % višja kot v juliju 2020

V juliju 2021 je bilo iz zasebnih gozdov odkupljenega za 4,2 milijona EUR okroglega lesa, kar je bilo skoraj enako kot v predhodnem mesecu in za približno 40 % več od vrednosti odkupa v juliju 2020.

  • 14. 9. 2021 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Skupna vrednost odkupljenega okroglega lesa iz zasebnih gozdov v juliju 2021 skoraj enaka kot v prejšnjem mesecu 

Skupna vrednost okroglega lesa iz zasebnih gozdov, odkupljenega v juliju 2021, je bila 4,2 milijona EUR, kar je bilo približno enako kot v juniju 2021. Višji kot v prejšnjem mesecu sta bili vrednost odkupljenih hlodov za žago in furnir (za skoraj 5 %) in vrednost lesa za kurjavo (za približno 37 %). Vrednosti odkupljenega lesa za celulozo in drugega okroglega industrijskega lesa pa sta bili nižji (za skoraj 31 % oz. za približno 27 %). 

Vrednost odkupljenega okroglega lesa iz zasebnih gozdov v juliju 2021 višja kot pred enim letom 
 

Skupna vrednost v juliju 2021 odkupljenega okroglega lesa iz zasebnih gozdov je bila za približno 40 % višja od vrednosti odkupa lesa v juliju 2020. Vrednost odkupljenih hlodov za žago in furnir je bila višja kot pred enim letom (za skoraj 68 %), vrednosti drugih kategorij odkupljenega okroglega lesa pa so bile nižje (vrednost odkupljenega lesa za celulozo je bila nižja za skoraj 11 %, vrednost lesa za kurjavo za okoli 21 % in vrednost drugega okroglega industrijskega lesa za skoraj 47 %).
 
Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat 


Vrednost odkupa okroglega lesa, Slovenija
Vrednost odkupa okroglega lesa, Slovenija
Vir: SURS
Odkup okroglega lesa, Slovenija
VII 2021VII 2021
VI 2021
VII 2021
VII 2020
EURindeks
Skupaj4.166.54399,4139,8
  hlodi za žago in furnir3.351.675104,7167,5
  les za celulozo in plošče517.10569,289,1
  drug okrogel industrijski les37.83572,853,1
  les za kurjavo259.928136,879,4
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za tekoče leto so začasni. Ob vsakokratni Prvi objavi se ti podatki  lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Mesečni podatki dobijo status končnih podatkov z objavo letnih podatkov (najkasneje konec februarja naslednjega leta).
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.