Indeks stroškov dela, Slovenija, 2. četrtletje 2021

Zvišanje stroškov dela v 2. četrtletju 2021 najizrazitejše v dejavnosti izobraževanje

Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so bili v Sloveniji v drugem četrtletju 2021 za 3,6 % višji kot v drugem četrtletju 2020.

  • 7. 9. 2021 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro povprečno za 3,6 % višji kot v istem četrtletju prejšnjega leta

Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so bili v Sloveniji v drugem četrtletju 2021 po začasnih podatkih povprečno za 3,6 % višji kot v drugem četrtletju 2020. V omenjenem obdobju so se povprečne bruto plače – po podatkih mesečnega statističnega raziskovanja Plače zaposlenih pri pravnih osebah – zvišale za 5,7 %.

Zvišanje stroškov dela za dejansko opravljeno delovno uro najizrazitejše v dejavnosti izobraževanje

Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so se v drugem četrtletju 2021 glede na drugo četrtletje 2020 najizraziteje znižali v dejavnosti kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo (za 3,9 %) in v kulturnih, razvedrilnih in rekreacijskih dejavnostih (za 2,7 %), najizraziteje zvišali pa v dejavnosti izobraževanje (za 6,8 %) in v dejavnosti gostinstvo (za 6,6 %).

Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro v EU-27 v prvem četrtletju 2021 povprečno za 2,3 % višji kot v prvem četrtletju 2020

Po podatkih Eurostata (po stanju na dan 31. 8. 2021) so bili stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro v prvem četrtletju 2021 v skoraj vseh državah članicah EU višji kot v prvem četrtletju 2020 (dejavnost kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo ni vključena); nižji so bili v Avstriji (za 2,6 %), na Irskem (za 2,5 %), na Malti (za 2,4 %), na Cipru (za 1,1 %) in na Nizozemskem (za 0,3 %). Zvišanje stroškov dela za opravljeno delovno uro je bilo najizrazitejše v Litvi (za 11,0 %). V EU-27 so se ti stroški v opazovanem obdobju zvišali za 2,3 %; v Sloveniji so bili višji za 10,3 %.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Indeks stroškov dela, Slovenija
Indeks stroškov dela, Slovenija
Vir: SURS
Indeks stroškov dela, Slovenija
201920202021
indeks
(enako obdobje prejšnjega leta = 100)
I–III107,5105,4111,4
IV–VI104,9108,8103,6
VII–IX103,2101,8
X–XII106,8103,5
… ni podatka
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Končni podatki bodo objavljeni po končani načrtovani reviziji raziskovanja (predvidoma do konca leta 2022).
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.