Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija, julij 2021

V juliju 2021 cene inputov v kmetijstvu višje za 1,1 %

Cene inputov v kmetijstvu so bile v juliju 2021 v povprečju za 1,1 % višje kot v juniju 2021. Cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu so se zvišale v povprečju za 1,3 %, cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu pa za 0,7 %.

  • 14. 9. 2021 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Cene inputov v kmetijstvu višje na mesečni in letni ravni

Cene inputov v kmetijstvu so bile v juliju 2021 v povprečju za 1,1 % višje kot v juniju 2021 in za 8,4 % višje kot pred letom dni. 

Višje cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu 


Cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu so se v juliju 2021 zvišale, in sicer na mesečni ravni v povprečju za 1,3 %, na letni ravni pa v povprečju za 10,1 %. 

Podražitve v juliju 2021 

V juliju 2021 so se na mesečni ravni najbolj zvišale cene v skupini gnojila (v povprečju za 4,1 %) ter cene v skupini energija in maziva (v povprečju višje za 3,7%), najmanj (v povprečju za 0,1 %) pa so bile višje cene v skupini drugi proizvodi in storitve.

Višje tudi cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu 

Cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu so  bile v juliju 2021 v povprečju za 0,7 % višje kot v juniju 2021 in za 5,0 % višje kot pred letom dni.

Višje cene opreme in zgradb

Cene opreme so se v juliju 2021 glede na junij 2021 zvišale v povprečju za 0,7 %, cene zgradb pa za 0,6 %.
V skupini oprema so v juliju 2021 cene mehanizacije in druge opreme ostale v povprečju na ravni prejšnjega meseca, medtem ko so se cene transportne opreme (traktorjev) zvišale v povprečju za 1,3 %.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Mesečne stopnje rasti cen inputov v kmetijstvu, Slovenija
Mesečne stopnje rasti cen inputov v kmetijstvu, Slovenija
1) Input 1 (proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu).
2) Input 2 (proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu).
Vir: SURS
Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija
VII 2021
Ø 2015 
VII 2021
VI 2021
VII 2021
VII 2020 
Proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu (input 1)109,69101,3110,1
Semena in sadike99,21100,098,5
Energija; maziva110,36103,7125,0
Gnojila in sredstva za izboljšavo tal98,13104,1119,3
Sredstva za varstvo rastlin112,88100,0100,5
Veterinarske storitve110,71100,0100,0
Krmila114,18100,0110,1
Vzdrževanje opreme107,23100,6103,4
Vzdrževanje zgradb117,55100,5107,6
Drugi proizvodi in storitve115,61100,1101,3
Proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu (input 2)118,34100,7105,0
Oprema116,33100,7103,1
Zgradbe123,95100,6110,2
Skupaj (input 1 + input 2)112,35101,1108,4
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za tekoče leto so začasni. Ob vsakokratni Prvi objavi se ti podatki  lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Mesečni podatki dobijo status končnih podatkov z objavo letnih podatkov (najkasneje konec februarja naslednjega leta).
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.