Plače zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah, Slovenija, 2. četrtletje 2021

Povprečna mesečna plača zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah višja od plače za 1. četrtletje 2021

Povprečna mesečna bruto plača zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah za 2. četrtletje 2021 je znašala 1.127,82 EUR in je bila nominalno za 3,4 %, realno pa za 1,2 % višja od plače za 1. četrtletje 2021.

  • 7. 9. 2021 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Povprečna mesečna plača zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah za 2. četrtletje 2021 višja od plače za 1. četrtletje 2021

Povprečna mesečna bruto plača zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah za 2. četrtletje 2021 je znašala 1.127,82 EUR in je bila višja od bruto plače za 1. četrtletje 2021, nominalno za 3,4 %, realno pa za 1,2 %. Povprečna mesečna neto plača zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah za 2. četrtletje 2021 pa je znašala 772,66 EUR in je bila nominalno za 3,3 %, realno pa za 1,1 % višja od neto plače za 1. četrtletje 2021.

Povprečna mesečna bruto plača zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah najvišja v dejavnosti zdravstvo in socialno varstvo

Povprečna mesečna bruto plača zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah za 2. četrtletje 2021 je bila najvišja v dejavnosti zdravstvo in socialno varstvo (1.627,55 EUR).

Glede na plačo za 1. četrtletje 2021 se je povprečna mesečna bruto plača zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah za 2. četrtletje 2021 najbolj zvišala v dejavnosti gostinstvo (za 24,5 %); znižala se je le v dejavnosti oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja (za 7,0 %).

Tabele v podatkovni bazi SiStat z najnovejšimi podatki

Povprečna mesečna plača zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija, 2. četrtletje 2021
Povprečna mesečna plača zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija, 2. četrtletje 2021
Vir: SURS
Povprečne mesečne plače zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah, Slovenija
Ø IV–VI 2021Ø IV–VI 2021
Ø I–III 2021
Ø IV–VI 2021
Ø IV–VI 2020
EURnominalni indeksrealni indeksnominalni indeksrealni indeks
Bruto1.127,82103,4101,2109,2107,2
Neto772,66103,3101,1108,1106,1
Vir: SURS
Povprečne mesečne plače zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah po mesecih, Slovenija
BrutoNeto
 prejšnji
mesec=100
isti mesec
prejšnjega
leta=100
 prejšnji
mesec=100
isti mesec
prejšnjega
leta=100
EURindeksEURindeks
IV 20211.106,5598,8108,0758,8999,1107,4
V 20211.125,88101,7112,1771,47101,7111,1
VI 20211.149,14102,1108,1786,39101,9106,4
Vir: SURS
Realni indeksi povprečnih mesečnih plač zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah po mesecih, Slovenija
BrutoNeto
prejšnji
mesec=100
isti mesec
prejšnjega
leta=100
prejšnji
mesec=100
isti mesec
prejšnjega
leta=100
indeks
IV 202197,8105,898,1105,2
V 2021100,8109,8100,8108,8
VI 2021101,5106,6101,3104,9
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.