Tuja notranja podjetja, Slovenija, 2019

Med vsemi aktivnimi podjetji v nefinančnih dejavnostih v Sloveniji je bilo v 2019 5,5 % tujih podjetij

V Sloveniji je v 2019 delovalo 8.205 tujih notranjih podjetij, od tega je bilo 84,0 % mikropodjetij in 1,3 % velikih podjetij. Prva, mikropodjetja, so ustvarila malo manj kot desetino, druga, velika podjetja, pa malo več kot polovico dodane vrednosti vseh tujih notranjih podjetij v Sloveniji.

  • 3. 9. 2021 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
V Sloveniji je v 2019 delovalo 8.205 tujih notranjih podjetij

Med vsemi 149.024 v 2019 aktivnimi podjetji v Sloveniji, uvrščenimi po Standardni klasifikaciji dejavnosti 2008 v nefinančne dejavnosti (področja dejavnosti od B do J, od L do N in S95), je bilo tujih notranjih podjetij 8.205 ali 5,5 %. 

Tuja notranja podjetja so v 2019 ustvarila več kot četrtino celotne dodane vrednosti, ustvarjene v Sloveniji 

Tuja notranja podjetja v Sloveniji so, čeprav je njihovo število sorazmerno nizko, gospodarsko zelo pomembna. V letu 2019 so k celotni dodani vrednosti, ustvarjeni v Sloveniji, prispevala več kot četrtino (27,8 %), zaposlovala so prav tako več kot četrtino (27,1 %) vseh v Sloveniji zaposlenih oseb in ustvarila več kot tretjino vseh prihodkov od prodaje in investicij v Sloveniji.

Delež in ekonomski pomen tujih notranjih podjetij med vsemi opazovanimi rezidenčnimi podjetji v Sloveniji narašča z velikostjo podjetij

Med vsemi mikropodjetji v Sloveniji (tj. podjetji z največ 9 osebami, ki delajo) je bilo v letu 2019 4,9 % tujih mikropodjetij, medtem ko je delež tujih velikih podjetij med vsemi velikimi podjetji v Sloveniji (tj. podjetji z najmanj 250 osebami, ki delajo) znašal kar 43,8 %. Med vsemi tujimi notranjimi podjetji številčno močno prevladujejo mikropodjetja

Med vsemi tujimi notranjimi podjetji po številu podjetij sicer res močno prevladujejo mikropodjetja. Kljub temu ta podjetja, čeprav jih je veliko, ne prispevajo pomembneje k skupni zaposlenosti, prihodku, dodani vrednosti ali investicijam vseh tujih podjetij. V letu 2019 je bilo med vsemi tujimi notranjimi podjetji v Sloveniji 6.894 ali 84,0 % mikropodjetij in ta so v tem letu ustvarila 8,7 % celotne dodane vrednosti teh podjetij. Velikih podjetij pa je bilo med vsemi temi podjetji 106 ali 1,3 %, ustvarila pa so 53,9 % celotne dodane vrednosti vseh tujih notranjih podjetij v Sloveniji. Podobna razmerja so veljala tudi za zaposlenost, pa tudi za nekatere druge rezultate poslovanja.Ekonomsko najpomembnejša tuja notranja podjetja v Sloveniji so bila pod nadzorom Nemčije, Avstrije in Švice

Tuja notranja podjetja v Sloveniji so bila v letu 2019 pod nazorom 106 različnih držav.
Največ tujih mikropodjetij (več kot polovica) v Sloveniji je bilo v letu 2019 pod nadzorom Italije, Srbije, Ruske federacije, Bosne in Hercegovine ter Hrvaške. Največ dodane vrednosti pa so med tujimi mikropodjetji ustvarila podjetja pod nadzorom Avstrije, Italije, Nemčije in Združenih držav.

Med tujimi velikimi podjetji v Sloveniji pa jih je bilo v letu 2019 največ pod nadzorom Nemčije, Avstrije in Švice. Ta so med temi podjetji ustvarila tudi največ, skoraj polovico, celotne dodane vrednosti. Z vidika zaposlovanja pa so bila zaradi velikega števila zaposlenih poleg omenjenih držav pomembna še velika podjetja, ki so bila pod nadzorom Hrvaške in Francije.

Tabeli z najnovejšimi podatki sta na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Tuja notranja podjetja in izbrani strukturni kazalniki poslovanja, Slovenija
20162017201820192016201720182019
% od vseh podjetij
Podjetjaštevilo8.0538.0188.2058.2055,85,65,65,5
Osebe, ki delajo133.326140.131153.109158.78222,122,323,423,5
Zaposleni131.859138.547151.510157.18425,525,827,027,1
Prihodki od prodajemio. EUR27.22630.69534.19635.96331,832,233,434,3
Vrednost proizvodnje 16.56218.43820.59721.29830,530,831,831,8
Dodana vrednost 5.6146.1386.7497.12127,327,228,027,8
Stroški dela 3.4473.6554.1354.45528,628,529,629,5
Investicije1.1031.3471.5071.97927,929,129,536,1
Vir: SURS
Tuja notranja podjetja in izbrani strukturni kazalniki po velikosti podjetij (število oseb, ki delajo), Slovenija, 2019
PodjetjaOsebe, ki delajoPrihodekDodana vrednostInvesticije
številomio. EUR
Mikro podjetja (0–9 oseb)6.89412.4024.296623723
Majhna podjetja (10–49 oseb)87118.1165.498922187
Srednje velika podjetja (50–249 oseb)33436.7789.6561.737297
Velika podjetja (250 ali več oseb)10691.48716.5133.839772
Tuja notranja podjetja skupaj8.205158.78235.9637.1211.979
Vir: SURS
Tuja notranja podjetja in izbrani strukturni kazalniki po velikosti podjetij (število oseb, ki delajo) v vseh podjetjih, Slovenija, 2019
PodjetjaOsebe, ki delajoPrihodekDodana vrednostInvesticije
% od vseh podjetij
Mikro podjetja (0–9 oseb)4,95,518,910,244,3
Majhna podjetja (10–49 oseb)12,613,725,718,219,7
Srednje velika podjetja (50–249 oseb)26,128,338,731,833,5
Velika podjetja (250 ali več oseb)43,849,146,142,838,3
Tuja notranja podjetja skupaj5,523,534,327,836,1
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.