Aktivno in neaktivno prebivalstvo, Slovenija, 2. četrtletje 2021

Stopnja brezposelnosti v 2. četrtletju 2021 za več kot odstotno točko nižja kot v prejšnjem četrtletju

44.000 prebivalcev Slovenije je bilo v 2. četrtletju 2021 brezposelnih, 979.000 pa delovno aktivnih; od teh jih je bilo 82 % zaposlenih v delovnem razmerju, desetina pa samozaposlenih.

  • 27. 8. 2021 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Stopnja brezposelnosti je bila 4,3-odstotna

Med prebivalci Slovenije v zasebnih gospodinjstvih je bilo v 2. četrtletju leta 2021 44.000 brezposelnih, to je 11.000 manj kot v prejšnjem četrtletju oz. za petino (20 %) manj. 

Stopnja brezposelnosti je bila 4,3-odstotna, za 1,3 odstotne točke nižja kot v prejšnjem četrtletju. Med ženskami je bila višja (5,4-odstotna) kot med moškimi (3,5-odstotna). 

Število delovno aktivnih za 5 % višje kot v 1. četrtletju 2021

Stopnja delovne aktivnosti je bila v 2. četrtletju 2021 za 2,9 odstotne točke višja kot v 1. četrtletju 2021. Bila je 56,1-odstotna. V starostni skupini 20–64 let je bila 76,8-odstotna, kar je bilo za 3,9 odstotne točke več kot v prejšnjem četrtletju. 

Število delovno aktivnih (979.000) je bilo v 2. četrtletju 2021 za 5 % višje kot v prejšnjem četrtletju; višje je bilo tako med moškimi kot med ženskami. V primerjavi s prejšnjim četrtletjem se je zvišalo predvsem število samozaposlenih oseb in oseb, ki so opravljale študentsko delo. 

82 % delovno aktivnih je bilo zaposlenih v delovnem razmerju, približno desetina jih je bilo samozaposlenih, preostali pa so opravljali študentsko delo, druge oblike dela ali so pomagali na družinskih kmetijah oziroma v družinskem podjetju. 

Od vseh, ki so bili v 2. četrtletju 2021 zaposleni (v delovnem razmerju, prek študentskega servisa in drugih oblik dela), je bilo približno 739.000 zaposlenih za nedoločen čas, 97.000 pa za določen čas. Števili obojih sta bili višji kot v prejšnjem četrtletju, prvih (za nedoločen čas) je bilo za 2 % več, drugih (za določen čas) pa za 24 %.

Prebivalstvo po aktivnosti, Slovenija (število v 1.000)
I–III 2021IV–VI 2021
SkupajMoškiŽenskeSkupajMoškiŽenske
Prebivalci zasebnih gospodinjstev – skupaj2.0641.0421.0222.0621.0421.020
Aktivni9845314531.023552470
   delovno aktivni928506422979533445
   …zaposleni804421383836438398
   …samozaposleni11280311238736
   …pomagajoči družinski člani13M5M8M19M8M11M
   brezposelni562431441925
Neaktivni762348415722326396
Vir: SURS
Oznaka:
M - manj natančna ocena - previdna uporaba
METODOLOŠKO OPOZORILO
S prvim četrtletjem 2021 smo v raziskovanju Aktivno in neaktivno prebivalstvo prešli na prenovljen vprašalnik in prenovljeno metodologijo. Spremembe so predvsem posledica sprejetja nove Krovne uredbe (EU) 2019/1700 Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi skupnega okvira za evropsko statistiko v zvezi z osebami in gospodinjstvi na podlagi podatkov na individualni ravni, zbranih z vzorci ter njenih izvedbenih in delegiranih aktov.

Ključne spremembe, ki vplivajo tudi na izkazane statistike, se nanašajo na definicije ciljne populacije, gospodinjstva in delovno aktivnih.

Ciljno populacijo od 1. četrtletja 2021 predstavljajo vsi prebivalci zasebnih gospodinjstev v Sloveniji (do vključno konca leta 2020 so bili ciljna populacija vsi prebivalci Slovenije). Gospodinjstvo je vsaka družinska ali druga skupnost oseb, ki skupaj stanujejo, se prehranjujejo in porabljajo svoje dohodke za kritje osnovnih življenjskih potreb. Po novem v gospodinjstvo štejemo tudi vse študente, ki ne živijo v primarnem gospodinjstvu, če so od tega gospodinjstva ekonomsko odvisni.

Delovno aktivni so vsi prebivalci, stari 15–89 let, ki so v referenčnem tednu opravili vsaj eno uro dela za plačilo (denarno ali nedenarno), dobiček ali za družinsko blaginjo, vključno s pomagajočimi družinskimi člani. Med delovno aktivno prebivalstvo sodijo tudi vse tiste zaposlene ali samozaposlene osebe, ki so bile v referenčnem tednu odsotne z dela: zaradi dopusta ali praznikov, take organizacije delovnega časa ali koriščenja ur, zaradi bolniške odsotnosti, materinskega ali očetovskega dopusta, starševskega dopusta; zaradi izobraževanja ali usposabljanja povezanega z delom. Kot delovno aktivne po novem obravnavamo tudi sezonske delavce zunaj sezone, če so opravljali naloge povezane s tem delom ter osebe, ki so z dela odsotne zaradi drugih razlogov (vključno s čakanjem na delo), če je predvideno trajanje odsotnosti tri mesece ali manj.

Ukrepi, ki so veljali v Republiki Sloveniji v času zbiranja podatkov (tj. v 2. četrtletju 2021), so nekoliko vplivali na potek zbiranja podatkov za raziskovanje Aktivno in neaktivno prebivalstvo. Stopnja odgovora je bila tako v 2. četrtletju 2021 38,9-odstotna in za 38,8 odstotne točke nižja od povprečne stopnje odgovora v letu 2019 (77,7 %).

Dodatna pojasnila so na voljo v posodobljenih metodoloških pojasnilih.
.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.