Plače zaposlenih pri pravnih osebah Slovenija, junij 2021

Povprečna bruto plača za junij 2021 za 2,8 % nižja od plače za maj 2021

Povprečna bruto plača za junij 2021 je znašala 1.952,05 EUR; od plače za maj 2021 je bila nižja, nominalno za 2,8 %, realno pa za 3,4 %.

  • 23. 8. 2021 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Povprečna plača za junij 2021 nižja od plače za maj 2021

Povprečna bruto plača za junij 2021 je znašala 1.952,05 EUR in je bila nominalno za 2,8 %, realno pa za 3,4 % nižja od bruto plače za maj 2021. Povprečna neto plača za junij 2021 pa je znašala 1.256,24 EUR in je bila nominalno za 2,4 %, realno pa za 3,0 % nižja od neto plače za maj 2021.

Povprečna plača za junij 2021 nižja od plače za maj 2021 le v javnem sektorju

Povprečna bruto plača za junij 2021 je bila od plače za maj 2021 nižja le v javnem sektorju, in sicer za 8,9 % (v institucionalnem sektorju država je bila nižja za 11,4 %), medtem ko je bila v zasebnem sektorju za 1,6 % višja.

Tolikšno znižanje povprečne plače v javnem sektorju je bilo predvsem posledica nižjih izplačil (izrednih) dodatkov, povezanih z epidemijo covida-19.

Povprečna plača za junij 2021 najvišja v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro ter v finančnih in zavarovalniških dejavnostih

Na ravni dejavnosti je bila povprečna bruto plača za junij 2021 najvišja v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (2.671,85 EUR) ter v finančnih in zavarovalniških dejavnostih (2.671,63 EUR).

V primerjavi s plačo za maj 2021 se je povprečna bruto plača za junij 2021 najbolj zvišala v kulturnih, razvedrilnih in rekreacijskih dejavnostih (za 4,9 %), najbolj znižala pa se je v dejavnosti zdravstvo in socialno varstvo (za 15,3 %; predvsem zaradi nižjih izplačil (izrednih) dodatkov, povezanih z epidemijo covida-19). 

Podrobneje razčlenjeni podatki o povprečnih mesečnih plačah za junij 2021 so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Povprečna plača po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija, junij 2021
Povprečna plača po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija, junij 2021
Vir: SURS
Povprečne mesečne plače pri pravnih osebah, Slovenija
VI 2021Ø I-VI 2021Ø IV-VI 2021VI 2021
V 2021
VI 2021
VI 2020
Ø I-VI 2021
Ø I-VI 2020
EURindeks
Bruto1.952,051.981,231.984,6897,2107,7108,2
Javni sektor2.376,182.461,402.488,7891,1108,3112,8
  od tega sektor država2.454,082.562,822.597,5988,6109,0115,2
Zasebni sektor1.755,631.755,091.749,86101,6107,5105,4
Neto1.256,241.272,611.273,8397,6106,9106,7
Javni sektor1.511,061.558,041.573,1292,2107,4111,0
  od tega sektor država1.556,811.615,741.635,8390,0108,0113,3
Zasebni sektor1.138,231.138,181.134,41101,4106,7104,0
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Zaradi negativnega vpliva ukrepov, povezanih z epidemijo covida-19, na kakovost podatkov ter posledične potrebe po dodatnem preverjanju in urejanju podatkov smo načrtovani datum izida prve mesečne objave Plače zaposlenih pri pravnih osebah, Slovenija, junij 2021 za sedem dni prestavili. Obenem smo prvo objavo združili z elektronsko objavo; končne podrobne podatke tako objavljamo hkrati s podatki v prvi objavi, in sicer tri dni pred prvotno načrtovanim datumom izida elektronske objave. Več o tem lahko preberete v objavi Prestavljamo datume izidov objave Plače zaposlenih pri pravnih osebah, Slovenija v drugi polovici 2021.

Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.

V nekaterih podatkovnih serijah sta zaradi višje stopnje neodgovora uporabljena znaka M (manj zanesljiva ocena) ali N (za objavo premalo zanesljiva ocena).

Podrobnejše informacije o tem so na voljo v metodološkem pojasnilu.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.