Poslovne tendence, Slovenija, oktober 2021

Zaupanje v gradbeništvu in storitvah višje, v predelovalnih dejavnostih in trgovini nižje

Kazalnik zaupanja je bil oktobra 2021 v gradbeništvu in storitvah višji, v predelovalnih dejavnostih in trgovini pa nižji kot septembra. Predelovalne dejavnosti bi potrebovale več usposobljenih delavcev, trgovino je omejevala konkurenca, gradbeništvo stroški materiala, storitve pa koronavirus.

  • 22. 10. 2021 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih nižji kot v septembru 2021

Kazalnik zaupanja je bil v predelovalnih delavnostih v oktobru 2021 za 5 odstotnih točk nižji kot v septembru 2021, glede na oktober 2020 pa je bil za odstotno točko višji; za 2 odstotni točki je bil višji tudi od dolgoletnega povprečja.

Glede na september 2021 se je poslabšala večina kazalnikov, najizraziteje skupna naročila (za 16 odstotnih točk) in izvozna naročila (za 13 odstotnih točk). Izjemi sta bila kazalnika pričakovan izvoz in pričakovana proizvodnja; prvi je bil višji za 7 odstotnih točk, drugi pa za 4 odstotne točke.

Proizvodnjo omejujejo pomanjkanje usposobljenih delavcev in pomanjkanje surovin

Izkoriščenost proizvodnih zmogljivosti podjetij je bila v oktobru 2021 85-odstotna ali za 1,2 odstotne točke nižja kot v juliju 2021. Poslabšali so se vsi četrtletni kazalniki, razen kazalnik ustreznost proizvodnih zmogljivosti, ki se je izboljšal za 3 odstotne točke. Ocene konkurenčnega položaja so se poslabšale, in to na vseh trgih: na trgu držav članic EU za 5 odstotnih točk, na domačem trgu za 3 odstotne točke in na trgu zunaj EU za eno odstotno točko. Pomanjkanje usposobljenih delavcev je omejevalo proizvodnjo v največ podjetjih; navedlo ga je 35 % podjetij (za 14 odstotnih točk več kot v istem četrtletju 2020); pomanjkanje surovin je navedlo 34 % podjetij (za 30 odstotnih točk več kot v 2020), negotove gospodarske razmere pa 28 % podjetij (za 8 odstotnih točk manj kot v 2020).

Kazalnik zaupanja v trgovini na drobno nižji

Pri kazalniku zaupanja v trgovini na drobno se že od julija 2021 kaže trend padanja. V oktobru 2021 je bil za 8 odstotnih točk nižji kot v septembru 2021; od vrednosti v oktobru 2020 je bil nižji za 2, od dolgoletnega povprečja pa za 12 odstotnih točk.

Tukaj se je kazalnik zaupanja znižal predvsem zaradi poslabšanja kazalnika obseg zalog, in sicer za 24 odstotnih točk; ta se je tudi najizraziteje poslabšal. Na drugi strani pa sta se dva izraziteje izboljšala, in sicer pričakovane prodajne cene in pričakovano zaposlovanje (za 51 oz. 24 odstotnih točk).

Poslovanje v tej dejavnosti so v oktobru 2021 najpogosteje omejevali naslednji dejavniki: konkurenca v sektorju (to je navedlo 45 % podjetij, za 5 odstotnih točk manj kot v istem četrtletju 2020), visoki stroški dela (34 % podjetij, za 4 odstotne točke več kot v 2020), koronavirus (27 % podjetij, za 1 odstotno točko manj kot v 2020) in nizko povpraševanje (20 % podjetij, za 12 odstotnih točk manj kot v 2020).

Kazalnik zaupanja v gradbeništvu višji kot v prejšnjem mesecu

Vrednost kazalnika zaupanja v gradbeništvu je bila oktobra 2021 za odstotno točko višja kot septembra 2021, hkrati pa za 23 odstotnih točk višja kot v oktobru 2020 in za 34 odstotnih točk višja od dolgoletnega povprečja.

K zvišanju kazalnika zaupanja v gradbeništvu je v največji meri prispeval kazalnik pričakovano zaposlovanje, ki se je zvišal za 3 odstotne točke. Kazalnik skupna naročila tokrat ni vplival na spremembo vrednosti kazalnika (bil je enak kot v prejšnjem mesecu). 
 
Največ podjetij v gradbeništvu je kot glavne omejitvene dejavnike v svojih dejavnostih v oktobru 2021 navedlo visoke stroške materiala (59 % podjetij, za 38 odstotnih točk več kot v istem četrtletju 2020), pomanjkanje usposobljenih delavcev (49 % podjetij, za 12 odstotnih točk več kot v 2020), visoke stroške dela (34 % podjetij, za 4 odstotne točke več kot v 2020).

Kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih višji

Kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih je bil v oktobru 2021 za 2 odstotni točki višji kot v septembru 2021 in za 6 odstotnih točk višji od dolgoletnega povprečja ter za 20 odstotnih točk višji kot v oktobru 2020.

Vrednosti dveh kazalnikov stanj in pričakovanj se glede na prejšnji mesec nista spremenili (povpraševanje in izkoriščenost zmogljivosti), vrednosti preostalih pa so se zvišale.

V teh dejavnostih sta bila v oktobru 2021 glavna omejitvena dejavnika koronavirus in nezadostno povpraševanje (prvega in drugega je navedlo po 29 % podjetij in vsak od njiju je bil za 6 odstotnih točk nižji kot v istem četrtletju 2020). Sledilo je pomanjkanje delovne sile (24 % podjetij, za 14 odstotnih točk več kot v prejšnjem četrtletju). Četrtina podjetij (25 %) je poslovala brez omejitev (za 2 odstotni točki manj kot v 2020). 
 
Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Mesečne spremembe vrednosti kazalnikov zaupanja, Slovenija, oktober 2021
Mesečne spremembe vrednosti kazalnikov zaupanja, Slovenija, oktober 2021
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Za vsebino te objave je izključno odgovoren SURS. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za uporabo navedenih informacij.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.