Poslovne tendence, Slovenija, september 2021

Kazalnik zaupanja v septembru 2021 v gradbeništvu višji, v trgovini in predelovalnih dejavnostih pa nižji

Kazalnik zaupanja je bil v septembru 2021 v gradbeništvu višji kot v mesecu prej, v trgovini in predelovalnih dejavnostih pa nižji. V storitvenih dejavnostih in gradbeništvu pričakujejo, da se bo zaposlovanje v naslednjih mesecih povečalo, v trgovini in industriji pa, da se bo zmanjšalo.

  • 24. 9. 2021 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih na mesečni ravni nižji, na letni ravni višji

Vrednost kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih je bila septembra 2021 za 3 odstotne točke nižja kot v prejšnjem mesecu, glede na september 2020 pa za 6 odstotnih točk višja; za 7 odstotnih točk je bila višja tudi od dolgoletnega povprečja.

Kazalniki pričakovanj so se na mesečni ravni vsi, razen kazalnika pričakovane cene, poslabšali. Vrednosti kazalnikov stanj so se zvišale.

Kazalnik zaupanja v trgovini na drobno nižji kot v mesecu prej

Kazalnik zaupanja v trgovini na drobno je bil v septembru 2021 za 13 odstotnih točk nižji kot v avgustu 2021. Od vrednosti v septembru 2020 je bil nižji za 8 odstotnih točk in za 4 odstotne točke nižji od dolgoletnega povprečja.

Znižale so se vrednosti vseh kazalnikov, najizraziteje pa kazalniki pričakovane prodajne cene, prodaja in pričakovano zaposlovanje (za 34, 31 oz. 24 odstotnih točk).

Kazalnik zaupanja v gradbeništvu na mesečni in letni ravni višji

Vrednost kazalnika zaupanja v gradbeništvu je bila v septembru 2021 za 4 odstotne točke višja kot v avgustu 2021, hkrati pa za 24 odstotnih točk višja od vrednosti v septembru 2020 in kar za 33 odstotnih točk višja od dolgoletnega povprečja.

Na mesečni ravni so se izboljšali vsi kazalniki stanj in pričakovanj, najizraziteje pa kazalnika obseg gradbenih del in pričakovane cene (za 7 oziroma 5 odstotnih točk).

Kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih nekoliko višji

Kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih je bil v septembru 2021 za odstotno točko višji kot v avgustu 2021, od vrednosti v septembru 2020 je bil višji za 15 odstotnih točk, od dolgoletnega povprečja pa za 4 odstotne točke.

Večina kazalnikov se je zvišala, najizraziteje kazalnik pričakovano zaposlovanje (za 8 odstotnih točk). Znižal se je kazalnik povpraševanje (za 3 odstotne točke), vrednost kazalnika pričakovane prodajne cene pa se tokrat ni spremenila.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Mesečne spremembe vrednosti kazalnikov zaupanja, Slovenija, september 2021
Mesečne spremembe vrednosti kazalnikov zaupanja, Slovenija, september 2021
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Za vsebino te objave je izključno odgovoren SURS. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za uporabo navedenih informacij.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.