Mnenje potrošnikov, Slovenija, september 2021

Razpoloženje potrošnikov v septembru 2021 slabše kot v prejšnjem mesecu

Razpoloženje potrošnikov je bilo v septembru 2021 nekoliko slabše kot v avgustu 2021, a boljše kot v septembru 2020.

  • 22. 9. 2021 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Razpoloženje potrošnikov slabše kot v prejšnjem mesecu

September 2021 je bil že tretji zaporedni mesec, v katerem je bilo razpoloženje potrošnikov slabše kot v prejšnjem mesecu. Tokrat se je poslabšalo za 1 odstotno točko.

Vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov se je znižala le zaradi bolj pesimističnih pričakovanj glede gospodarskih razmer v državi (za 7 odstotnih točk) in glede finančnega stanja v gospodinjstvu (za 1 odstotno točko). Pričakovanja potrošnikov glede večjih nakupov in mnenje potrošnikov o trenutnem finančnem stanju gospodinjstva so se namreč izboljšala (prvo za 2, drugo za 1 odstotno točko).

Razpoloženje potrošnikov na letni ravni boljše

Glede na september 2020 je bila vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov višja za 3 odstotne točke, glede na povprečje prejšnjega leta pa za 5 odstotnih točk.

Na letni ravni so se izboljšale vse štiri komponente tega kazalnika: trenutno finančno stanje v gospodinjstvu za 6 odstotnih točk, pričakovanje glede gospodarskih razmer v državi za 3 odstotne točke, pričakovanje glede večjih nakupov za 2 odstotni točki, pričakovanje glede finančnega stanja v gospodinjstvu pa za 1 odstotno točko.

Tabele v podatkovni bazi SiStat z najnovejšimi podatki
Kazalnik zaupanja potrošnikov, Slovenija, januar 2005–september 2021
Kazalnik zaupanja potrošnikov, Slovenija, januar 2005–september 2021
Vir: SURS
Mesečne spremembe kazalnikov mnenja potrošnikov, Slovenija, september 2021
Mesečne spremembe kazalnikov mnenja potrošnikov, Slovenija, september 2021
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Podatki temeljijo na vprašalniku za raziskovanje Mnenje potrošnikov, na katerega je med 1. in 15. septembrom 2021 odgovorilo 915 oseb.

Za vsebino te objave je izključno odgovoren SURS. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za uporabo navedenih informacij.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.