Gospodarska klima, Slovenija, avgust 2021

Gospodarsko razpoloženje boljše

Gospodarsko razpoloženje se je avgusta 2021 izboljšalo tako na mesečni kot na letni ravni: na mesečni za 0,8 odstotne točke, na letni pa za 12,4 odstotne točke.

  • 25. 8. 2021 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Gospodarsko razpoloženje na mesečni ravni boljše

Vrednost kazalnika gospodarske klime je bila v avgustu 2021 (6,4 odstotne točke) za 0,8 odstotne točke višja kot v juliju 2021 (5,6 odstotne točke).

Pozitivno so na mesečno spremembo vrednosti kazalnika gospodarske klime vplivali kazalniki zaupanja v storitvenih dejavnostih (za 0,7 odstotne točke), v trgovini na drobno (za 0,3 odstotne točke) in v predelovalnih dejavnostih (za 0,1 odstotne točke). Vpliv kazalnika zaupanja med potrošniki je bil negativen (bil je nižji za 0,4 odstotne točke). Kazalnik zaupanja v gradbeništvu pa je ohranil vrednost iz prejšnjega meseca in tako tokrat na spremembo vrednosti kazalnika gospodarske klime ni vplival.

Gospodarsko razpoloženje višje tudi na letni ravni

Vrednost kazalnika gospodarske klime je bila v avgustu 2021 za 12,4 odstotne točke višja kot v avgustu 2020.

Na letni ravni sta vrednost tega kazalnika v avgustu 2021 najbolj višala kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih (bil je višji za 5,9 odstotne točke) in kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih (za 4,6 odstotne točke). V nekoliko manjši meri pa so ga višali še kazalniki zaupanja v gradbeništvu (za 1,1 odstotne točke), med potrošniki in v trgovini na drobno (vsak za 0,4 odstotne točke). 


Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Kazalnik gospodarske klime, Slovenija, januar 2005–avgust 2021
Kazalnik gospodarske klime, Slovenija, januar 2005–avgust 2021
Vir: SURS
Vpliv posameznih kazalnikov zaupanja na mesečno spremembo gospodarske klime, Slovenija, avgust 2021
Vpliv posameznih kazalnikov zaupanja na mesečno spremembo gospodarske klime, Slovenija, avgust 2021
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Nekateri seštevki in razlike se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.

Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.


Za vsebino te objave je izključno odgovoren SURS. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za uporabo navedenih informacij.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.