Poslovne tendence, Slovenija, avgust 2021

Kazalniki zaupanja v avgustu 2021 v vseh štirih gospodarskih panogah višji kot v mesecu prej

Kazalniki zaupanja so bili v avgustu 2021 v vseh štirih gospodarskih panogah višji kot v mesecu prej, vendar dva (v gradbeništvu in industriji) le za odstotno točko.

  • 25. 8. 2021 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih višji na mesečni in letni ravni

Vrednost kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih je bila avgusta 2021 za odstotno točko višja kot julija 2021 in za 12 odstotnih točk višja kot v istem mesecu prejšnjega leta. Višja je bila tudi od dolgoletnega povprečja, in sicer za 11 odstotnih točk.

Zvišale so se vrednosti vseh kazalnikov, razen vrednosti kazalnika pričakovana proizvodnja; ta je bila za odstotno točko nižja kot v prejšnjem mesecu. Od preostalih sta se najizraziteje izboljšala (zvišala) kazalnika pričakovano zaposlovanje in izvozna naročila (vsak za 6 odstotnih točk).

Kazalnik zaupanja v trgovini na drobno višji kot v mesecu prej

Kazalnik zaupanja v trgovini na drobno je bil v avgustu 2021 za 6 odstotnih točk višji kot v juliju 2021, za 8 odstotnih točk višji kot v avgustu 2020 in za 10 odstotnih točk višji od dolgoletnega povprečja.

Dve komponenti tega kazalnika – pričakovana prodaja in prodaja – sta se nekoliko znižali (za 2 oz. 1 odstotno točko), medtem ko se je tretja – obseg zalog – izboljšala, in sicer za 17 odstotnih točk in tako močno vplivala na izboljšanje kazalnika zaupanja v trgovini na drobno.

Kazalnik zaupanja v gradbeništvu višji kot v prejšnjem mesecu

Vrednost kazalnika zaupanja v gradbeništvu je bila avgusta 2021 na mesečni ravni višja za odstotno točko, na letni ravni višja za 22 odstotnih točk, od dolgoletnega povprečja pa je bila višja za 29 odstotnih točk.

Vrednosti kazalnikov skupna naročila, pričakovano zaposlovanje, obseg gradbenih del in zagotovljeno delo se glede na prejšnji mesec niso bistveno spremenile, medtem ko so se pričakovanja glede cen znižala za 6 odstotnih točk.

Kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih višji

Kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih je bil v avgustu 2021 za 2 odstotni točki višji kot v juliju 2021 in za 3 odstotne točke višji od dolgoletnega povprečja ter za 20 odstotnih točk višji kot v avgustu 2020.

Na mesečno zvišanje kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih sta tokrat pomembno vplivala kazalnika poslovni položaj in povpraševanje, medtem ko je bil vpliv kazalnika pričakovano povpraševanje negativen (njegova vrednost je bila nižja kot v prejšnjem mesecu). 


Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Mesečne spremembe vrednosti kazalnikov zaupanja, Slovenija, avgust 2021
Mesečne spremembe vrednosti kazalnikov zaupanja, Slovenija, avgust 2021
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Za vsebino te objave je izključno odgovoren SURS. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za uporabo navedenih informacij.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.