Letna prireja in uporaba mleka na kmetijskih gospodarstvih, Slovenija, 2020

Na kmetijskih gospodarstvih so v 2020 namolzli za 1,2 % več mleka kot v 2019

V letu 2020 so kravje mleko molzli na približno 9.200 kmetijskih gospodarstvih. Na vseh skupaj ga  je bilo namolzenega približno 630.600 ton. Kar 92 % tega mleka je bilo odkupljenega. Odkupovalo se je s približno s 4.800 kmetijskih gospodarstev. 

  • 31. 8. 2021 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
V 2020 namolzenega za 1,2 % več kravjega mleka kot v 2019

V letu 2020 so kravje mleko molzli na približno 9.200 kmetijskih gospodarstvih in na vseh skupaj so ga v tem letu namolzli približno 630.600 ton ali za 1,2 % več kot v letu 2019 (okrog 7.600 ton več). S prodajo mleka po pogodbi ali z neposredno prodajo mleka so se v letu 2020 ukvarjali na približno 5.200 kmetijskih gospodarstvih. Mleko, namolzeno v letu 2020 na preostalih 4.000 kmetijskih gospodarstvih, se je porabljalo predvsem za krmo in lastno prehrano (samooskrbo).

Mlekarne in drugi registrirani odkupovalci odkupili skoraj 92 % namolzenega kravjega mleka

V 2020 je bilo odkupljenega približno 580.100 ton kravjega mleka ali skoraj 92 % vsega, ki je bilo namolzeno v tem letu. Celotna količina tega mleka je bila za okrog 16.100 ton (ali 1,2 %) večja od količine mleka, odkupljenega v letu 2019. Mleko se je v letu 2020 odkupovalo s približno 4.800 kmetijskih gospodarstev, kar je več kot 200 manj kot v predhodnem letu. Prirejo mleka še naprej v večji meri opuščajo predvsem manjši rejci. V zadnjih 4 letih se tako število kmetij, od katerih se odkupuje mleko, zmanjšuje za okrog 5 % letno. Tudi zaradi tega se je povečala tudi povprečna letna količina odkupljenega mleka, ki v letu 2020 znašala že 121 ton (7,5 % več kot v 2019). Podrobnejši podatki o velikostni strukturi kmetijskih gospodarstev, s katerih se odkupuje kravje mleko, so na voljo v priponki.

Za krmo porabili za več kot 2 % manj kravjega mleka kot v prejšnjem letu 

V letu 2020 so na kmetijskih gospodarstvih pokrmili približno 36.700 ton namolzenega mleka ali približno 2 % manj kot v letu 2019. Količina mleka, ki se namolze in nato pokrmi, se še naprej zmanjšuje. Za to sta dva vzroka: na kmetijah, kjer se ukvarjajo s prirejo mleka, uporabljajo v večji meri mlečne nadomestke, na kmetijah, ki so se preusmerile v rejo dojilj, pa teleta mleko posesajo (se ne molze). 

Za prehrano porabili na kmetijskih gospodarstvih približno 5.400 ton doma namolzenega kravjega mleka 

Namolzeno kravje mleko so za lastno prehrano porabljali na približno 8.700 kmetijskih gospodarstvih, kar je 2.600 manj kot v predhodnem letu. Skupna količina kravjega mleka, ki je bila v letu 2020 porabljena za lastno prehrano, pa se je zmanjšala za skoraj 39 % v primerjavi s predhodnim letom.

Neposredno na kmetijskih gospodarstvih prodanega okrog 3.800 ton kravjega mleka

Tudi neposredna prodaja mleka na kmetijskih gospodarstvih se je glede na predhodno leto zmanjšala za več kot 21 %. 
Tako število kmetijskih gospodarstev, na katerih mleko molzejo za lastno prehrano ali neposredno prodajo, kot tudi količina tega mleka se zmanjšujeta že od leta 2004, močnejši padec v letu 2020 pa je po vsej verjetnosti tudi posledica epidemije covid-19.

Na kmetijskih gospodarstvih predelajo v mlečne izdelke le nekaj več kot 0,7 % vsega namolzenega kravjega mleka 

Na kmetijskih gospodarstvih se je v letu 2020 predelalo v mlečne izdelke malo več kot 0,7 % v tem letu namolzenega kravjega mleka (okrog 4.700 ton). To je kar 41 % manj kot v letu 2019. Tudi tu predvidevamo, da je vzrok za tako občuten padec tudi epidemija covida-19, ki je otežila direktno prodajo mleka in mlečnih izdelkov.

V 2020 namolzli manj ovčjega mleka kot v prejšnjem letu

V letu 2020 so na kmetijskih gospodarstvih, podobno kot v 2019, namolzli več kot 2.000 ton kozjega mleka, medtem ko je bila prireja ovčjega mleka z manj kot 500 tonami za več kot 14 % manjša. 

V priponki objavljamo tudi podatke o prireji kravjega mleka po kohezijskih regijah, strukturo uporabe kravjega mleka na kmetijskih gospodarstvih in podatke o strukturi pridelovalcev mleka za odkup.

Tabela z najnovejšimi podatki je na voljo v podatkovni bazi SiStat.


Število kmetijskih gospodarstev od katerih so odkupovali kravje mleko, po velikostnih razredih letno odkupljenega mleka, Slovenija
Število kmetijskih gospodarstev od katerih so odkupovali kravje mleko, po velikostnih razredih letno odkupljenega mleka, Slovenija
Vir: SURS
Prireja mleka na kmetijskih gospodarstvih, Slovenija
201920202020
2019
toneindeks
Skupaj mleko625.637633.203101,2
  Kravje mleko623.016630.647101,2
  Ovčje mleko57449285,7
  Kozje mleko2.0472.064100,8
Vir: SURS
Uporaba kravjega mleka na kmetijskih gospodarstvih, Slovenija
201920202020
2019
toneindeks
Skupaj kravje mleko623.016630.647101,2
Mleko dostavljeno mlekarnam in odkupovalcem563.971580.110102,9
Mleko za krmo37.52936.68897,8
Konzumno mleko13.6169.18567,5
  za prehrano na kmetijskem gospodarstvu8.8255.41161,3
  za neposredno prodajo4.7913.77478,8
Proizvodnja mlečnih izdelkov
  (v ekvivalentih mleka)
7.9004.66459,0
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Količine proizvedenih mlečnih izdelkov iz kravjega mleka na kmetijskih gospodarstvih v letu 2020 so ocenjene na podlagi deležev v predhodnem letu.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.