Poslovanje podjetij po dejavnosti, Slovenija, 2. četrtletje 2021

Poslovni prihodki v tržnih kulturnih, razvedrilnih in rekreacijskih dejavnostih za 1 % višji od poslovnih odhodkov

Predelovalne dejavnosti ustvarile s prodajo na tujih trgih 75 % čistih prihodkov od prodaje, izvozna usmerjenost stabilna v obdobju od 2016

  • 15. 9. 2021 ob 10:30
  • |
  • Posodobljeno
  • 16. 9. 2021 ob 10:55
  • |
  • začasni podatki

Predelovalne dejavnosti ustvarile s prodajo na tujih trgih 75 % čistih prihodkov od prodaje

Predelovalne dejavnosti so v 2. četrtletju 2021 s prodajo na tujih trgih ustvarile 75 % čistih prihodkov od prodaje, izvozna usmerjenost je bila v obdobju od 2016 stabilna. Stroški dela so v 2. četrtletju 2021 predstavljali 59 % dodane vrednosti. Dodana vrednost je predstavljala 30 % čistih prihodkov od prodaje. Vrednost investicij je predstavljala 5 % čistih prihodkov od prodaje.

Poslovni prihodki v gostinstvu nižji od poslovnih odhodkov za 3 % 

Poslovni prihodki v gostinstvu so v 2. četrtletju 2021 predstavljali 97 % poslovnih odhodkov v tem četrtletju. Poslovni prihodki so bili nižji od poslovnih odhodkov tudi v preteklem četrtletju in v 2020 (le v 3. četrtletju 2020 so bili za 18 % višji). Stroški dela so predstavljali 41 % poslovnih odhodkov in 83 % dodane vrednosti. Dodana vrednost je predstavljala 64 % čistih prihodkov od prodaje.

Poslovni prihodki v tržnih kulturnih, razvedrilnih in rekreacijskih dejavnostih za 1 % višji od poslovnih odhodkov

Poslovni prihodki v tržnih kulturnih, razvedrilnih in rekreacijskih dejavnostih so bili v 2. četrtletju 2021 za 1 % višji od poslovnih odhodkov v tem četrtletju. Stroški dela so predstavljali 28 % poslovnih odhodkov (v 1. četrtletju 2021: 31 %). Dodana vrednost je pomenila 47 % čistih prihodkov od prodaje.

 

Tabele v podatkovni bazi SiStat z najnovejšimi podatki

Poslovanje v gostinstvu1), Slovenija
Poslovanje v gostinstvu<sup>1)</sup>, Slovenija
1) Podrobnejše informacije o kazalnikih so na voljo v metodoloških pojasnilih.
Vir: SURS
Poslovanje v tržnih kulturnih, razvedrilnih in rekreac. dejavnostih1), Slovenija
Poslovanje v tržnih kulturnih, razvedrilnih in rekreac. dejavnostih<sup>1)</sup>, Slovenija
1) Podrobnejše informacije o kazalnikih so na voljo v metodoloških pojasnilih.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Končni podatki za tekoče leto se objavljajo enkrat letno, in sicer ob objavi začasnih podatkov za 1. četrtletje naslednjega leta (najkasneje do 30. 6. naslednjega leta). Končni podatki za 2021 bodo objavljeni do 30. 6. 2022.

Na poslovanje podjetij v letih 2020 in 2021 je močno vplivala zdravstvena kriza (pandemija covida-19). V izračunu poslovnih prihodkov in dodane vrednosti se upoštevajo tudi subvencije, ki so povezane s poslovnimi učinki. Podjetja vključujejo med te subvencije – v skladu z računovodskimi standardi – tudi nadomestila za plače in krizni dodatek. To je treba pri medletni primerjavi podatkov upoštevati.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.