Zavarovalne premije in odškodnine po poslovnih subjektih, Slovenija, 2020

Zavarovalnice v letu 2020 obračunale skoraj 2,4 milijarde EUR bruto premij

Struktura slovenskega zavarovalnega trga je bila v letu 2020 tako glede na vrste zavarovanj kot tudi glede na pravnoorganizacijski obliki poslovnih subjektov dokaj podobna tisti v 2019. Skupna vrednost obračunanih bruto zavarovalnih premij pa je v 2020 dosegla skoraj 2,4 milijarde EUR.

  • 27. 8. 2021 ob 10:30
  • |
  • brez statusa

Struktura zavarovalnega trga v 2020 brez večjih sprememb

V Sloveniji je v letu 2020 delovalo 13 zavarovalnic s sedežem v Sloveniji in 5 zavarovalnic, ki so v Sloveniji delovale prek svojih podružnic. 

Struktura slovenskega zavarovalnega trga v letu 2020 glede na vrste zavarovanj in glede na oblike poslovnih subjektov kaže, da je bil večinski delež pri bruto zavarovalnih premijah in bruto zavarovalnih odškodninah obračunan fizičnim osebam; pri bruto premijah je ta delež znašal 80,4 %, pri bruto odškodninah pa 85,4 %.  

Štiri največje zavarovalnice so skupaj obračunale več kot 77,3 % vseh bruto zavarovalnih premij in bruto zavarovalnih odškodnin.

Bruto zavarovalne premije so se v 2020 glede na 2019 zvečale, bruto zavarovalne odškodnine pa zmanjšale

Zavarovalnice so v letu 2020 obračunale skupaj za 2.390,0 milijona EUR bruto premij (za 2,4 % več kot v 2019) in za 1.527,5 milijona EUR odškodnin (za 1,6 % manj kot v 2019). 

K skupnemu znesku obračunanih premij je prispevalo največji delež prostovoljno zdravstveno zavarovanje (27,4 %), sledili sta življenjsko zavarovanje (24,9 %) in zavarovanje kopenskih motornih vozil (13,3 %).K skupnemu znesku obračunanih odškodnin je prispevalo prav tako največji delež prostovoljno zdravstveno zavarovanje (32,9 %), sledili sta življenjsko zavarovanje (29,7 %) in zavarovanje kopenskih motornih vozil (12,8 %).Fizične osebe porabile največ denarja za prostovoljno zdravstveno zavarovanje

Fizične osebe so med zavarovalnimi premijami, obračunanimi v 2020, plačale najvišja zneska za prostovoljno zdravstveno zavarovanje (638,5 milijona EUR) in življenjsko zavarovanje (566,5 milijona EUR), sledili sta zavarovanje kopenskih motornih vozil (241,4 milijona EUR) in zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil (194,7 milijona  EUR). Najvišji znesek odškodnin je bil fizičnim osebam obračunan pri prostovoljnem zdravstvenem zavarovanju (500,9 milijona EUR), sledili sta življenjsko zavarovanje (438,7 milijona EUR) in zavarovanje kopenskih motornih vozil (95,3 milijona EUR).

Pravne osebe porabile največ denarja za zavarovanje kopenskih motornih vozil

Pravnim osebam je bil v 2020 med zavarovalnimi premijami obračunan najvišji znesek za zavarovanje kopenskih motornih vozil (76,5 milijona EUR), sledili sta drugo škodno zavarovanje (73,9 milijona EUR) in splošno zavarovanje odgovornosti (63,0 milijona EUR). Najvišji znesek odškodnin pa je bil pravnim osebam obračunan za zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil (54,5 milijona EUR), sledila so zavarovanje kopenskih motornih vozil (42,0 milijona EUR), drugo škodno zavarovanje (30,2 milijona EUR) in splošno zavarovanje odgovornosti (22,2 milijona EUR).

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Obračunane bruto zavarovalne premije in odškodnine po zavarovalnih vrstah in poslovnih subjektih, Slovenija
2014201520162017201820192020
1.000 EUR
Premije – skupaj1.916.5941.947.8341.977.8372.072.0252.179.0802.334.8302.389.995
Fizične osebe1.551.8851.576.6011.574.0001.637.1891.727.4501.856.7431.921.379
  neživljenjska zavarovanja1.042.4881.046.6241.057.2671.114.2011.182.3291.288.4121.354.865
  življenjska zavarovanja509.397529.978516.732522.988545.121568.331566.514
Pravne osebe364.709371.232403.837434.836451.630478.087468.616
  neživljenjska zavarovanja359.968366.108397.429408.119424.753450.402440.090
  življenjska zavarovanja4.7415.1256.40826.71726.87727.68528.526
Odškodnine – skupaj1.318.5661.329.3921.328.3911.443.4841.505.0831.552.7311.527.514
Fizične osebe1.098.0101.119.7091.125.1511.205.0841.259.6911.312.5881.304.442
  neživljenjska zavarovanja734.687739.829754.630814.066851.794885.227865.768
  življenjska zavarovanja363.324379.880370.521391.018407.897427.361438.674
Pravne osebe220.555209.683203.240238.399245.393240.143223.072
  neživljenjska zavarovanja215.657206.172196.725218.400230.457223.153207.651
  življenjska zavarovanja4.8993.5116.51519.99914.93516.99015.421
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.