Izvoz in uvoz blaga, Slovenija, junij 2021

Vrednosti izvoza in uvoza blaga v prvem polletju 2021 višji kot v istem obdobju 2020

Slovenija je v obdobju od januarja do junija 2021 izvozila vrednostno za 18,9 %, uvozila pa za 24,9 % več blaga kot v istem obdobju 2020. 

  • 9. 8. 2021 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Slovenija je v juniju 2021 izvozila in uvozila več blaga kot v juniju 2020

Izvoz blaga je bil v juniju 2021 za 21,0 % višji kot v juniju 2020 (znašal je 3,3 milijarde EUR), uvoz blaga pa za 30,6 % (znašal je 3,4 milijarde EUR). Vrednost blagovne menjave v juniju 2021 je bila višja tudi od vrednosti blagovne menjave pred dvema letoma (v juniju 2019), ko gospodarska aktivnost še ni bila okrnjena zaradi posledic epidemije covida-19.

Namreč, izvoz in uvoz blaga sta bila junija 2021 v primerjavi z junijem 2019 višja, in sicer izvoz blaga za 19,1 %, uvoz blaga pa za 26,7 %. Vrednosti izvoza in uvoza blaga v juniju 2021 sta bili višji tudi od povprečne mesečne vrednosti izvoza in uvoza blaga v 2019 (izvoz za 19,3 % in uvoz za 20,5 %).

V blagovni menjavi s tujino je bil v juniju 2021 zabeležen primanjkljaj tretjič zapored v tem letu, znašal je 0,1 milijarde EUR. Pokritost uvoza z izvozom je bila 97,5-odstotna.

Izvoz v države članice EU in uvoz iz teh držav višja kot v juniju 2020

Slovenija je v juniju 2021 ohranila podoben delež trgovanja z državami članicami EU kot v prejšnjih mesecih letošnjega leta, saj približno dve tretjini blagovne menjave pripada trgovanju z državami iz te skupine. V te države je v juniju izvozila za 2,2 milijarde EUR blaga (ali za 21,4 % več kot v juniju 2020), od tam uvozila pa za 2,3 milijarde EUR blaga (ali za 29,0 % več kot v juniju 2020).

V države članice EU je Slovenija v juniju 2021 izvozila in uvozila največ proizvodov iz blagovne skupine Standardne mednarodne trgovinske klasifikacije (SMTK) osebni avtomobili. Pri blagovni menjavi z državami članicami EU je Slovenija najintenzivneje trgovala z Nemčijo, Italijo, Avstrijo in Hrvaško.

V države, ki niso članice EU, je Slovenija izvozila za 1,1 milijarde EUR blaga, od tam pa je uvozila za 1,2 milijarde EUR blaga. Vrednost blaga, ki ga je Slovenija izvozila v te države, je bila za 20,3 % višja kot v juniju 2020, vrednost blaga, ki pa ga je v opazovanem mesecu uvozila iz omenjenih držav, je bila za 33,8 % višja kot v juniju 2020.

V te države je izvozila največ proizvodov iz skupin zdravila ter drugi medicinski in farmacevtski proizvodi, od tam pa je največ proizvodov uvozila iz skupine zdravila. Pri blagovni menjavi z državami, ki niso članice EU je Slovenija na izvozu in na uvozu največ trgovala s Švico. Med ostalimi državami ki niso članice EU, na izvozu še z Združenimi državami Amerike, Srbijo ter Bosno in Hercegovino, na uvozu pa s Kitajsko, Turčijo in Srbijo.

Izvoz in uvoz blaga v prvem polletju 2021 višja kot v istem obdobju 2020

Izvoz blaga je bil v prvem polletju za 18,9 % višji od izvoza v primerljivem obdobju prejšnjega leta (znašal je 19,2 milijard EUR), uvoz blaga pa je bil višji za 24,9 % (znašal je 19,0 milijard EUR). Presežek v blagovni menjavi s tujino je v tem obdobju znašal 0,2 milijarde EUR, pokritost uvoza z izvozom je bila 101,1-odstotna.
Indeksi1) izvoza in uvoza (Ø 2019 = 100), Slovenija
Indeksi<sup>1)</sup> izvoza in uvoza (Ø 2019 = 100), Slovenija
1) Indeksi so izračunani iz podatkov v evrih.
Vir: SURS
Izvoz in uvoz blaga, Slovenija
VI 2021I–VI 2021VI 2021
VI 2020
I–VI 2021
I–VI 2020
1.000 EURindeks
Izvoz3.335.22019.173.898121,0118,9
  EU-272.227.56212.728.060121,4119,3
  države nečlanice EU1.107.6586.445.838120,3118,2
Uvoz3.421.84418.963.312130,6124,9
  EU-272.265.07812.818.449129,0124,3
  države nečlanice EU1.156.7666.144.863133,8126,0
Trgovinska bilanca-86.624210.586-1)-1)
Pokritost uvoza z izvozom v %97,5101,1-1)-1)
1) Izračun ni smiseln.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za leto 2021 so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Končni podatki za leto 2021 bodo objavljeni junija 2022.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.