Prihodek od prodaje v storitvenih dejavnostih, Slovenija, maj 2021

Prihodek od prodaje storitev v maju 2021 višji kot v prejšnjem mesecu

Prihodek od prodaje storitev je bil v maju 2021 višji na mesečni in na letni ravni: na mesečni za 1,1 %, na letni pa za 24,5 %.

  • 27. 7. 2021 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Prihodek od prodaje storitev v maju 2021 višji kot v prejšnjem mesecu

Prihodek od prodaje storitev je bil v maju 2021 za 1,1 % višji kot v aprilu 2021. Najizraziteje se je zvišal v gostinstvu (za 42,7 %), kar je predvsem posledica sproščanja ukrepov za zajezitev epidemije covida-19. Višji kot v prejšnjem mesecu je bil tudi v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (za 2,5 %), v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (za 2,4 %) ter v poslovanju z nepremičninami (za 1,1 %). Nižji kot v aprilu 2021 pa je bil v dejavnosti promet in skladiščenje (za 1,0 %) ter v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 0,7 %).

Prihodek od prodaje storitev v maju 2021 višji tudi na letni ravni

Prihodek od prodaje storitev je bil na letni ravni višji že tretji mesec zapored. Glede na maj 2020 je bil višji za 24,5 %, vendar je bil še vedno nižji od prihodka v maju 2019, in sicer za 3,0 %. K rasti prihodka na letni ravni so v maju 2021 prispevale vse opazovane skupine storitvenih dejavnosti. Najizraziteje se je zvišal v poslovanju z nepremičninami (za 38,6 %). V gostinstvu je bil višji za 31.0 %, v dejavnosti promet in skladiščenje za 28,3 %, v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih za 27,8 %, v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih za 20,1 % ter v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih za 11,4 %.

Tabela v podatkovni bazi SiStat z najnovejšimi podatki

Indeksi nominalnega prihodka v storitvenih dejavnostih, Slovenija, (Ø 2015=100)
Indeksi nominalnega prihodka v storitvenih dejavnostih, Slovenija, (Ø 2015=100)
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Vir: SURS
Indeksi nominalnega prihodka v storitvenih dejavnostih, Slovenija
V 2021
IV 2021
V 2021
V 2020
I-V 2021
I-V 2020
V 2021
Ø 2015
Skupaj1)101,1124,5111,3125,2
H Promet in skladiščenje99,0128,3117,5134,1
49 Kopenski promet; cevovodni transport98,8126,2112,8135,7
50 Vodni prometzzzz
51 Zračni promet46,779,075,6z
52 Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti98,0129,6123,8154,1
53 Poštna in kurirska dejavnost99,9130,3128,2148,7
I Gostinstvo142,7131,064,169,8
55 Nastanitve in z njimi povezane storitve144,4290,152,544,1
56 Dejavnost strežbe jedi in pijač147,1109,368,887,1
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti102,5111,4105,2125
58 Založništvo100,1108,1111,4127,3
59 Dejavnost v zvezi s filmi, video- in zvočnimi zapisi91,1152,6101,796,6
60 Radijska in televizijska dejavnost98,9108,3106,8120,4
61 Telekomunikacijske dejavnosti102,8103,199,3101,8
62 Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti104,2122,3113,3160,9
63 Druge informacijske dejavnosti105,9105,091,4176,4
L Poslovanje z nepremičninami101,1138,6124,7140,5
M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti1)102,4127,8119,4145,4
69 Pravne in računovodske dejavnosti99,9129,6112,2121,1
70.2 Podjetniško in poslovno svetovanje101,0109,4115,9197,4
71 Arhitekturno in tehnično projektiranje; tehnično preizkušanje in analiziranje101,8126,7117,6132,5
73 Oglaševanje in raziskovanje trga103,1147,1135,5165,4
74 Druge strokovne in tehnične dejavnosti114,3120,8103,6146,6
N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti99,3120,1103,0103,2
77 Dajanje v najem in zakup90,094,3109,9162,6
78 Zaposlovalne dejavnosti100,5119,9105,7106,4
79 Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti118,4 M256,1 M31,0 M15,3 M
80 Varovanje in poizvedovalne dejavnosti105,5115,1107,1130,9
81 Dejavnost oskrbe stavb in okolice101,2120,4108,5126,3
81.2 Čiščenje102,8122,1106,5121,8
82 Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti109,5143,6122,1176,9
z statistično zaupno
1) Zajete so storitvene dejavnosti zahtevane v uredbi o kratkoročnih statističnih kazalnikih.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Podatki za zadnjih 10 mesecev so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnjih 10 mesecev lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.