Indeksi uvoznih cen, Slovenija, junij 2021

Cene uvoženih proizvodov v juniju 2021 na mesečni ravni višje za 1,9 %, na letni ravni pa za 10,3 %

Cene uvoženih proizvodov so bile v juniju 2021 v povprečju za 1,9 % višje kot v prejšnjem mesecu in za 10,3 % višje kot pred enim letom. Najizrazitejšo mesečno podražitev (za 37,4 %) smo tokrat beležili v skupini oskrba z električno energijo, plinom in paro.

  • 30. 7. 2021 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Cene uvoženih proizvodov za 1,9 % višje kot v prejšnjem mesecu

Cene uvoženih proizvodov so bile v juniju 2021 v povprečju za 1,9 % višje kot v maju 2021. Cene proizvodov, dobavljenih iz držav v evrskem območju, so se zvišale za 2,6 %, cene proizvodov uvoženih iz držav zunaj evrskega območja, pa so se na mesečni ravni zvišale za 0,8 %.

Od proizvodov v skupinah po namenu porabe so se v juniju 2021 najbolj podražili energenti (za 12,8 %), sledile so surovine (za 1,6 %), proizvodi za investicije, ki so se podražili (za 0,7 %) ter proizvodi za široko porabo (te so se podražili za 0,2 %).

Od uvoženih proizvodov so se v enem mesecu najizraziteje podražili proizvodi v skupini oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 37,4 %) in v skupini surova nafta in zemeljski plin (za 15,6 %), pocenili pa proizvodi v skupini druga vozila in plovila (za 0,8 %).

Cene uvoženih proizvodov za 10,3 % višje kot pred enim letom

Cene uvoženih proizvodov so se v juniju 2021 na letni ravni zvišale za 10,3 %. Cene proizvodov,  dobavljenih iz držav v evrskem območju so se zvišale za 11,4 %, cene proizvodov uvoženih iz držav zunaj evrskega območja, pa so se zvišale za 8,8 %.

Od uvoženih proizvodov so se v enem letu najizraziteje podražili proizvodi v skupini oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 177,0 %) ter proizvodi v skupini surova nafta in zemeljski plin (za 162,4 %), izraziteje pocenili pa proizvodi v skupini usnje, usnjeni in sorodni izdelki (za 10,9 %).

 Tabele v podatkovni bazi Sistat z najnovejšimi podatki

Letne stopnje rasti uvoznih cen, Slovenija
Letne stopnje rasti uvoznih cen, Slovenija
Vir: SURS
Indeksi uvoznih cen, Slovenija
VI 2021
V 2021 
VI 2021 
XII 2020
VI 2021
VI 2020
I–VI 2021
I–VI 2020
VI 2021
  Ø 2015  
Skupaj101,9109,2110,3104,9109,72
Evrsko območje102,6109,9111,4105,3113,44
Zunaj evrsko območje100,8108,2108,8104,3105,09
Proizvodi po namenu porabe
Surovine101,6114,2116,0108,0114,94
Energenti112,8140,7157,9127,0139,41
Proizvodi za investicije100,7104,1103,5101,8105,47
Proizvodi za široko porabo100,2100,9100,299,399,07
Proizvodi po Klasifikaciji proizvodov po dejavnosti (CPA 2015)
B Rude in kamnine111,3136,8169,0128,4123,50
C Proizvodi predelovalnih dejavnosti100,9107,9107,9103,6108,06
D Oskrba z električno energijo, plinom in paro137,4152,4277,0201,1202,89
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.