Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija, julij 2021

Cene v juliju 2021 na letni in mesečni ravni višje (letno za 2,0 %, mesečno za 0,4 %)

Cene življenjskih potrebščin so se na letni ravni v povprečju zvišale za 2,0 %, na mesečni ravni pa za 0,4 %. Letno inflacijo so najbolj zvišale podražitve naftnih derivatov, mesečno pa višje cene počitniških paketov.

  • 30. 7. 2021 ob 10:30
  • |
  • Posodobljeno
  • 30. 7. 2021 ob 10:46
  • |
  • končni podatki
Cene so se v enem letu v povprečju zvišale za 2,0 %

V juliju 2021 smo imeli na letni ravni 2,0-odstotno inflacijo (v istem mesecu prejšnjega leta 0,3-odstotno), povprečna 12-mesečna rast cen je bila 0,3-odstotna (v istem obdobju prejšnjega leta 0,9-odstotna).

Blago se je podražilo povprečno za 2,9 %, storitve pa za 0,3 %. Med blagom so se zvišale cene trajnega blaga za 1,8 %, poltrajnega blaga za 2,7 %, blaga dnevne porabe pa za 3,2 %.

V juliju 2021 so k letni inflaciji največ, 1,2 odstotne točke, prispevale višje cene naftnih derivatov: tekoča goriva so se podražila za 25,2 %, dizelsko gorivo za 29,2 % in bencin za 24,4 %. Višje cene oblačil in obutve (za 4,3 %) so inflacijo zvišale za nadaljnje 0,3 odstotne točke.

Na drugi strani so letno inflacijo blažile nižje cene počitniških paketov (za 5,9 %) in inflacijo znižale za 0,5 odstotne točke.

Cene v povprečju višje tudi na mesečni ravni

Cene življenjskih potrebščin so bile v juliju 2021 v primerjavi s prejšnjim mesecem v povprečju višje za 0,4 %.

K mesečni rasti cen so 0,4 odstotne točke prispevale višje cene počitniških paketov (za 12,9 %). 0,2 odstotne točke so inflacijo zvišali dražji naftni derivati (tekoča goriva so se podražila za 5,6 %, dizelsko gorivo za 3,8 % in bencin za 4,6 %), po 0,1 odstotne točke pa so prispevale še višje cene nastanitvenih storitev (za 5,2 %), stanovanjskih najemnin (za 5,8 %), najema garaž, parkirišč in osebnih vozil (za 15,3 %), letalskega potniškega prevoza (za 24,4 %), gospodinjskega pohištva (za 1,9 %) ter ostale julijske podražitve.

Na drugi strani so mesečno inflacijo za 0,6 odstotne točke (kar je nekoliko manj kot prejšnja leta) znižale poletne razprodaje obleke in obutve – cene so se znižale za 8,0 %. Po 0,1 odstotne točke so inflacijo dodatno znižali še cenejše sveže sadje (za 4,1 %) ter telefonske in internetne storitve (za 1,4 %).

Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v juliju 2021 2,0-odstotna (v juliju 2020 –0,3-odstotna), povprečna 12-mesečna rast cen pa 0,2-odstotna (v istem obdobju prejšnjega leta 0,8-odstotna). Mesečna rast cen je bila 0,1-odstotna.

V juliju 2021 so bile cene blaga na letni ravni v povprečju višje za 3,2 %, cene storitev pa nižje za 0,2 %. Med blagom je bilo trajno blago dražje za 1,9 %, poltrajno blago za 2,5 %, blago dnevne porabe pa za 3,7 %.

Letna stopnja inflacije v državah članicah EMU, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v juniju 2021 1,9-odstotna (v maju 2021 je bila 2,0-odstotna); v državah članicah EU je bila 2,2-odstotna (v maju 2021 2,3-odstotna). Najnižja je bila na Portugalskem (–0,6-odstotna), najvišja pa na Madžarskem (5,3-odstotna); v Sloveniji je bila 1,7-odstotna.

Tabela v podatkovni bazi SiStat z najnovejšimi podatki


Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Vir: SURS
Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija
VII 21
VII 20
VII 21
VI 21 
VII 21 
XII 20
I–VII 21
I–VII 20
VII 21–VIII 20
VII 20–VIII 19
VII 21
Ø 15 
Skupaj102,0100,4103,2100,9100,3107,54
01 Hrana in brezalkoholne pijače98,999,6101,699,2100,6110,94
02 Alkoholne pijače in tobak104,1100,3101,3103,6103,1110,60
03 Oblačila in obutev104,392,096,199,397,595,06
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo103,1101,3103,8104,6102,6114,63
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj102,1101,1102,4101,0100,6104,37
06 Zdravstvo102,5100,098,2101,9102,2107,26
07 Prevoz108,2102,2108,0102,298,499,75
08 Komunikacije99,698,799,0100,2100,4104,76
09 Rekreacija in kultura97,3104,0111,397,197,9108,26
10 Izobraževanje101,0100,0100,3100,8100,9112,92
11 Restavracije in hoteli103,1101,8105,6101,3101,1115,87
12 Raznovrstno blago in storitve99,7100,099,8100,0100,7110,11
  Blago102,999,6102,6101,4100,3104,53
  Storitve100,3102,0104,499,8100,3113,89
Vir: SURS
Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin v stopnjah rasti, Slovenija
VII 21
VII 20
VII 21
VI 21 
VII 21 
XII 20
I–VII 21
I–VII 20
VII 21–VIII 20
VII 20–VIII 19
VII 211)
Ø 15 
Skupaj2,00,12,50,90,2107,10
01 Hrana in brezalkoholne pijače-1,0-0,41,9-0,80,5110,51
02 Alkoholne pijače in tobak4,10,31,23,73,1110,62
03 Oblačila in obutev4,3-8,2-5,7-0,9-2,792,59
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo2,51,33,74,12,0114,48
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj1,80,92,11,00,7102,86
06 Zdravstvo1,70,0-3,11,01,6108,01
07 Prevoz10,02,19,22,7-2,0100,89
08 Komunikacije-1,5-2,4-1,90,61,0103,98
09 Rekreacija in kultura-4,60,64,2-1,8-1,3104,73
10 Izobraževanje0,80,00,30,70,8111,58
11 Restavracije in hoteli3,01,64,81,21,2116,59
12 Raznovrstno blago in storitve0,30,10,20,61,1109,67
  Blago3,2-0,32,81,3-0,2103,73
  Storitve-0,20,81,90,10,6112,93
1) Indeksi.
Vir: SURS
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.