Poslovne tendence, Slovenija, julij 2021

Kazalnik zaupanja v juliju 2021 v vseh štirih gospodarskih panogah nižji kot v mesecu prej

Kazalnik zaupanja je bil v juliju 2021 v vseh štirih gospodarskih panogah nižji kot v mesecu prej. Poslovanje v predelovalnih dejavnostih je omejevalo predvsem pomanjkanje surovin, v storitvenih dejavnostih in trgovini koronavirus, v gradbeništvu pa visoki stroški materiala.

  • 23. 7. 2021 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih nekoliko nižji kot v prejšnjem mesecu

Vrednost kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih je bila v juliju 2021 za odstotno točko nižja kot v juniju 2021. Od vrednosti v juliju 2020 in od dolgoletnega povprečja pa je bila višja, in sicer za 22 oz. 10 odstotnih točk.

Kazalniki pričakovanj in stanj so se skoraj vsi poslabšali; izjema je kazalnik pričakovana proizvodnja, ki se je izboljšal za 3 odstotne točke. Pričakovanje glede zaposlovanja je bila enako kot v prejšnjem mesecu.

Pomanjkanje surovin glavni omejitveni dejavnik

Izkoriščenost proizvodnih zmogljivosti podjetij je bila julija 2021 86,2-odstotna ali za 1,6 odstotne točke višja od vrednosti v aprilu 2021. Izboljšali so se skoraj vsi četrtletni kazalniki; poslabšala sta se ustreznost proizvodnih zmogljivosti (za 5 odstotnih točk) in obseg novih naročil (za 2 odstotni točki). Ocene konkurenčnega položaja na trgih držav v EU so se izboljšale za 4 odstotne točke, na domačem trgu za 2 odstotni točki in na trgih zunaj EU za 1 odstotno točko. V juliju 2021 so bili kot glavni omejitveni dejavnik v predelovalnih dejavnostih največkrat navedeni pomanjkanje surovin (navedlo ga je 31 % podjetij), sledilo je pomanjkanje usposobljenih delavcev (30 % podjetij), potem pa negotove gospodarske razmere (28 % podjetij).

Kazalnik zaupanja v trgovini na drobno tokrat nižji kot v mesecu prej

Kazalnik zaupanja v trgovini na drobno je po večmesečnem naraščanju tokrat upadel. Od vrednosti v juniju 2021 je bil nižji za 10 odstotnih točk, medtem ko je bil še zmeraj višji od dolgoletnega povprečja in od vrednosti v juliju 2020 (za 5 oz. 9 odstotnih točk).

Večina kazalnikov se je poslabšala; izjemi sta bila kazalnika pričakovana prodaja in pričakovano zaposlovanje; prvi je bil za 9 odstotnih točk višji kot v juniju 2021, drugi za 2 odstotni točki.

Glavni omejitveni dejavniki so bili skoraj enaki kot v prejšnjem četrtletju: konkurenca v sektorju (44 % podjetij), visoki stroški dela (31 % podjetij) in koronavirus (29 % podjetij). Deleža podjetij, ki sta jih omejevala prva dva, se v primerjavi s prejšnjim četrtletjem nista dosti spremenila, medtem ko se je delež podjetij, ki jih je pri poslovanju omejeval koronavirus, zmanjšal za 14 odstotnih točk (s 43 na 29 % podjetij).

Kazalnik zaupanja v gradbeništvu nižji kot v prejšnjem mesecu

Vrednost kazalnika zaupanja v gradbeništvu je bila julija 2021 za odstotno točko nižja kot junija 2021, od vrednosti v juliju 2020 in od dolgoletnega povprečja pa za 24 oz. 28 odstotnih točk višja.

Vrednosti skoraj vseh kazalnikov stanj in pričakovanj so se na mesečni ravni poslabšale (znižale), najizraziteje pričakovano zaposlovanje in obseg gradbenih del (vsak za 5 odstotnih točk). Vrednost kazalnika skupna naročila pa se je za 2 odstotni točki zvišala.

Največ podjetij v gradbeništvu je kot glavni omejitveni dejavnik navedlo visoke stroške materiala (52 % podjetij). Sledila sta mu pomanjkanje usposobljenih delavcev (44 % podjetij) in visoki stroški dela (27 % podjetij).

Kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih nižji

Kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih je bil v juliju 2021 za 4 odstotne točke nižji kot v juniju 2021. Tako je bil samo še za 1 odstotno točko višji od dolgoletnega povprečja. Glede na julij 2020 lani pa je bil še zmeraj višji za 34 odstotnih točk.

Vrednosti kazalnikov stanj so se večinoma zvišale; izjema je bil kazalnik poslovni položaj, ki se je znižal (za 4 odstotne točke). Zvišala se je tudi vrednost kazalnika pričakovane prodajne cene, medtem ko pričakovano povpraševanje in zaposlovanje kažeta na znižanje.

Glavni omejitveni dejavnik je bil oz. je še vedno koronavirus, vendar je bil kazalnik nižji za 15 odstotnih točk kot v aprilu 2021. Tokrat je omenjeni virus kot glavno omejitev navedlo 29 % podjetij. Takoj za njim je sledilo nezadostno povpraševanje (28 % podjetij, 2 odstotni točki manj kot v prejšnjem četrtletju). 26 % podjetij se pri poslovanju ni srečevalo z omejitvami. 25 % pa jih je ocenilo, da jih omejuje pomanjkanje delovne sile.
Mesečne spremembe vrednosti kazalnikov zaupanja, Slovenija, julij 2021
Mesečne spremembe vrednosti kazalnikov zaupanja, Slovenija, julij 2021
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.