Demografski dogodki, Slovenija, 1. četrtletje 2021

V prvem četrtletju 2021 naravni prirast negativen (–2.002), selitveni pozitiven (151)

Podobno kot v zadnjem četrtletju leta 2020 je tudi v 1. četrtletju letošnjega leta umrlo izrazito več prebivalcev, kot se jih je rodilo.

  • 29. 7. 2021 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Nekoliko manj živorojenih in več umrlih

V prvem četrtletju 2021 se je rodilo 4.431, umrlo pa je 6.433 prebivalcev. Število rojenih je bilo za 22 nižje, število umrlih pa za 699 višje kot v istem obdobju leta 2020. Negativna vrednost naravnega prirasta na 1.000 prebivalcev se je v enem letu spremenila z –2,5 na –3,9.


Manj porok in več razvez kot v istem četrtletju prejšnjega leta

V prvem četrtletju 2021 je zakonsko zvezo sklenilo 596 parov ali 33 manj kot v istem obdobju leta 2020, razvezalo pa se je 652 parov ali 193 več kot v prvem četrtletju 2020.


Malenkost več notranjih selitev

V prvem četrtletju 2021 je bilo registriranih 29.760 notranjih selitev ali 533 več kot v istem četrtletju leta 2020.


Negativen selitveni prirast državljanov Slovenije, pozitiven selitveni prirast tujcev

V prvem četrtletju 2021 se je v Slovenijo priselilo manj prebivalcev kot v istem obdobju leta 2020. Priselilo se jih je namreč 5.346 ali za 27 % manj kot v prvem četrtletju 2020. Odselilo se je 5.195 prebivalcev ali 9 % več kot v istem obdobju leta 2020. Število odseljenih državljanov Slovenije (1.437) je bilo nižje od števila odseljenih tujih državljanov (3.758).

Selitveni prirast tujih državljanov je bil pozitiven (za 699), selitveni prirast državljanov Slovenije pa negativen; iz države se je namreč odselilo 548 državljanov Slovenije več, kot se jih je vanjo priselilo.

Meddržavne selitve, Slovenija
Meddržavne selitve, Slovenija
1) Začasni podatki.
Vir: SURS
Demografski dogodki, Slovenija
I–III 2020I–III 20211)
številona 1.000
prebivalcev2)
številona 1.000
prebivalcev2)
Živorojeni4.4538,54.4318,4
Umrli5.73411,06.43312,4
Naravni prirast–1.281–2,5–2.002–3,9
Priseljeni iz tujine7.36114,15.34610,3
Odseljeni v tujino4.7469,15.19510,0
Selitveni prirast2.6155,01510,3
Skupni prirast1.3342,6–1.851–3,6
Sklenjene zakonske zveze6291,25961,1
Razvezane zakonske zveze4590,96521,3
Notranje selitve29.22756,129.76057,3
1) Začasni podatki.
2) Vrednosti so izračunane iz absolutnih podatkov in zaradi zaokroževanja niso vedno enake seštevku/razliki posameznih kazalnikov.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Četrtletni podatki za leto 2021 so začasni. Končni četrtletni podatki za leto 2021 bodo objavljeni 22. julija 2022.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.