Mnenje potrošnikov, Slovenija, julij 2021

Razpoloženje potrošnikov v juliju 2021 nekoliko slabše

Razpoloženje potrošnikov je bilo v juliju 2021 nekoliko slabše kot v prejšnjem mesecu, a boljše kot v juliju 2020 in še vedno višje od dolgoletnega povprečja.

  • 22. 7. 2021 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Razpoloženje potrošnikov nekoliko slabše kot v prejšnjem mesecu

Vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov je bila v juliju 2021 za 1 odstotno točko nižja kot v prejšnjem mesecu, od dolgoletnega povprečja pa je bila višja za 3 odstotne točke.

Vrednost omenjenega kazalnika se je na mesečni ravni znižala zaradi bolj pesimističnega pričakovanja potrošnikov glede gospodarskega stanja v državi (za 8 odstotnih točk) in glede finančnega stanja v njihovih gospodinjstvih (za 2 odstotni točki). Na drugi strani sta upad kazalnika omilila bolj optimistično mnenje potrošnikov o trenutnem finančnem stanju v gospodinjstvu (za 4 odstotne točke višji) in pričakovanja glede večjih nakupov (za 2 odstotni točki višji). 

Razpoloženje potrošnikov na letni ravni boljše

Vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov je bila v juliju 2021 za 10 odstotnih točk višja od vrednosti v juliju 2020 in za 8 odstotnih točk višja od povprečja leta 2020.

Vse štiri komponente tega kazalnika so se na letni ravni izboljšale: pričakovanje glede gospodarskih razmer v državi za 19 odstotnih točk, pričakovanje glede večjih nakupov za 11 odstotnih točk, pričakovanje glede finančnega stanja v gospodinjstvu za 5 odstotnih točk, trenutno finančno stanje v gospodinjstvu pa za 2 odstotni točki.

Pričakovanja glede nakupa avtomobila višja


Pričakovanja potrošnikov glede nakupa avtomobila so bila v juliju za 5 odstotnih točk višja kot v prejšnjem četrtletju in za 3 odstotne točke višja kot v istem četrtletju 2020. Glede na april 2021 so se zvišala še pričakovanja glede obnove stanovanj (za 1 odstotno točko); raven pričakovanj glede nakupa ali gradnje stanovanja je ostala enaka.

Tabele v podatkovni bazi SiStat z najnovejšimi podatki
Kazalnik zaupanja potrošnikov, Slovenija, januar 2005-julij 2021
Kazalnik zaupanja potrošnikov, Slovenija, januar 2005-julij 2021
Vir: SURS
Mesečne spremembe kazalnikov mnenja potrošnikov, Slovenija, julij 2021
Mesečne spremembe kazalnikov mnenja potrošnikov, Slovenija, julij 2021
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Podatki temeljijo na vprašalniku za raziskovanje Mnenje potrošnikov, na katerega je med 1. in 18. julijem 2021 odgovorilo 864 oseb.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.