Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija, junij 2021

Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih junija 2021 na mesečni ravni višje za 1,3 %, na letni za 4,8 %

Mesečna rast cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih v juniju 2021 je bila 1,3-odstotna, letna rast pa 4,8-odstotna. V prvi polovici leta so se cene zvišale za 4,3 %, od tega so se najbolj podražile surovine (za 7,4 %).

  • 21. 7. 2021 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih v juniju 2021 za 1,3 % višje kot v prejšnjem mesecu

Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih še naprej rastejo; v juniju 2021 so bile v povprečju za 1,3 % višje kot v maju 2021. V prvi polovici leta so se cene tako povišale že za 4,3 %. Cene proizvodov za prodajo na domačem trgu so bile junija na mesečni ravni v povprečju višje za 1,4 %, cene proizvodov za prodajo na tujih trgih pa za 1,2 %. 

Cene industrijskih proizvodov za prodajo na trgih držav v evrskem območju so bile v povprečju za 1,3 % višje kot v prejšnjem mesecu, cene proizvodov za prodajo na trgih držav zunaj evrskega območja pa za 0,9 %.

V juniju 2021 so se glede na maj 2021 zvišale cene v vseh skupinah industrijskih proizvodov po namenu porabe: cene surovin za 2,1 %, cene energentov za 1,2 %, cene proizvodov za investicije za 0,6 % in cene proizvodov za široko porabo za 0,5 %.

Najizraziteje so se zvišale cene proizvodov v proizvodnji koksa in naftnih derivatov (za 6,3 %) in v proizvodnji kovin (za 6,0 %), najbolj znižale pa so se cene v proizvodnji računalniških, elektronskih in optičnih izdelkov (za 1,6 %).

Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih v juniju 2021 za 4,8 % višje kot v istem mesecu prejšnjega leta 

Cene industrijskih proizvodov so se od junija 2020 do junija 2021 zvišale v povprečju za 4,8 %, pri čemer so se cene proizvodov za prodajo na domačem trgu zvišale za 5,1 %, cene proizvodov za prodajo na tujih trgih pa za 4,6 %.

Cene proizvodov za prodajo na trgih držav v evrskem območju so bile na letni ravni višje v povprečju za 5,7 %, cene proizvodov za prodajo na trgih držav zunaj evrskega območja pa za 2,2 %.

V enem letu so se občutneje zvišale cene v proizvodnji kovin (za 21,1 %), znižale pa cene v dejavnosti oskrba z električno energijo (3,5 %). 


Tabele z najnovejšimi podatki so dostopne v podatkovni bazi SiStat.
Letne stopnje rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
Letne stopnje rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
Vir: SURS
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
VI 2021
V 2021 
VI 2021 
XII 2020
VI 2021
VI 2020
I–VI 2021
I–VI 2020
VI 2021
Ø 2015
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih - skupaj101,3104,3104,8102,4107,92
Dejavnosti po namenu porabe proizvodov
Surovine102,1107,4107,0103,0110,07
Energenti101,2100,2100,3102,6112,91
Proizvodi za investicije100,6103,8106,1103,8105,58
Proizvodi za široko porabo100,5100,6101,1100,2104,90
Dejavnosti po SKD 2008 (področja)
B Rudarstvo100,5104,0105,7103,7108,48
C Predelovalne dejavnosti101,3104,6105,2102,3107,59
D Oskrba z električno energijo100,296,496,5102,1111,89
E Oskrba z vodo100,0102,4102,4105,6116,30
Vir: SURS
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
VI 2021
V 2021 
VI 2021 
XII 2020
VI 2021
VI 2020
I–VI 2021
I–VI 2020
VI 2021
Ø 2015
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih za prodajo na domačem trgu101,4104,6105,1103,0109,98
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih za prodajo na tujem trgu101,2104,0104,6101,7105,87
  evrsko območje101,3104,5105,7102,5105,85
  zunaj evrsko območje100,9103,0102,299,8105,84
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.