Pristaniški promet, Slovenija, 2020

Pristaniški ladijski promet v 2020 manjši kot v 2019

Promet ladij je bil v 2020 za 99 % manjši od prometa v 2019. V koprskem pristanišču je bilo v 2020 pretovorjenih 18,3 milijona ton blaga ali za 17 % manj kot v 2019. 

  • 22. 7. 2021 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Priplulo in odplulo za skoraj četrtino manj ladij kot v 2019

V vsa tri slovenska pristanišča sta v 2020 pripluli ali iz njih odpluli 2.802 ladji, kar je bilo za 23 % manj kot v 2019. Tovornih ladij je bilo 2.800, potniški ladji pa le 2. Promet potniških ladij je v 2020 skoraj popolnoma zastal, dosegel ni niti 1 % prometa iz leta 2019.

Med tovornimi ladjami, ki so priplule v koprsko pristanišče ali iz tega pristanišča izplule, je bilo največ ladij za prevoz kontejnerjev, 1.219 (ali za 2 % manj kot v letu 2019). Sledile so ladje za prevoz generalnega tovora, teh je bilo 983 (ali za 11 % manj kot 2019). Ladij za prevoz tekočega razsutega tovora je bilo 279 (ali za 18 % manj kot v letu prej), ladij za prevoz suhega razsutega tovora 219 (ali za 13 % manj kot v letu 2019), specializiranih ladij pa je bilo 86 (teh je bilo za 19 % več kot v letu 2019).  

V letu 2020 le malo več kot 100 potnikov

Celoten potniški promet v slovenskih pristaniščih v 2020 ni dosegel niti 1 % prometa iz prejšnjega leta. Z ladjami je namreč v 2020 priplulo ali odplulo samo 114 potnikov. V nobenem od slovenskih pristanišč ni v tem letu zaradi razglasitve epidemije pristala niti ena ladja za križarjenje.  

Pretovorjenega skoraj za petino manj blaga kot v 2019

V koprskem pristanišču je bilo v 2020 pretovorjenih 18,3 milijona ton blaga ali za 17 % manj kot v 2019. Razloženo blago je tehtalo 12,5 milijona ton ali za 20 % manj kot v 2019, naloženo blago pa 5,8 milijona ton ali za 10 % manj kot v 2019.

Med posameznimi vrstami tovorov, ki so bili v 2020 pretovorjeni, je bil najtežji tovor v kontejnerjih (tehtal je 8,1 milijona ton). Sledila sta suhi razsuti tovor (4,7 milijona ton) in tekoči razsuti tovor (3,3 milijona ton) ter mobilne enote in drug generalni tovor (vsakega je bilo po okrog 1 milijon ton).

Obvestilo

Za prikaz vsebine je potrebno strinjanje s piškotki.

Več o piškotkihTabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Pristaniški blagovni promet po vrstah tovora, Slovenija, 2020
Pristaniški blagovni promet po vrstah tovora, Slovenija, 2020
Vir: SURS
Pristaniški promet ladij, potnikov in blaga, Slovenija
201920202020
2019 
številoindeks
Ladje1)
ladje - skupaj3.6222.80277,4
tovorne ladje3.1542.80088,8
potniške ladje46820,4
Potniki2)
potniki - skupaj143.5481140,1
potniki na potniških in drugih ladjah25.6581140,4
potniki na ladjah za križarjenje117.8900
Blago (1.000 t)
blago - skupaj22.11418.31482,8
razloženo blago15.61512.47479,9
naloženo blago6.4995.83989,8
1) Ladje štejemo ob prihodu v pristanišče in ob odhodu iz pristanišča.
2) Potnike štejemo ob prihodu v pristanišče in ob odhodu iz pristanišča, razen potnikov na ladjah za križarjenja. Te štejemo samo ob prihodu.
… ni podatka: Ker v 2020 ni bilo prometa potnikov na ladjah za križarjenje, ni bilo mogoče izračunati indeksa.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Podatki o pristaniškem prometu, ki jih objavlja SURS, se lahko razlikujejo od podatkov, ki jih objavljajo pristanišča v svojih poročilih. Do razlik prihaja zaradi uporabe različne metodologije (različna vira podatkov, upoštevanje tare ipd.).
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.