Trgovina na drobno in na debelo, posredništvo, Slovenija, 2020

Prihodek od prodaje trgovskega blaga v 2020 nižji kot v 2019

Prihodek od prodaje trgovskega blaga v Sloveniji je v letu 2020 glede na leto prej upadel tako v trgovini na debelo kot v trgovini na drobno. Skupaj je znašal 26,2 milijarde EUR, kar je bilo za 5,7 % manj kot v letu 2019.

  • 19. 7. 2021 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Prihodek od prodaje v trgovini na debelo in trgovini na drobno v 2020 nižji kot v prejšnjem letu

Trgovsko dejavnost je v letu 2020 zaznamovala pandemija covida-19, zaradi katere so dobršen del leta za opravljanje določenih gospodarskih dejavnosti veljale različne omejitve. Te so na trgovinsko dejavnost vplivale neposredno (ukrepi so lahko omejevali neposredne oblike prodaje) in posredno (lahko so omejevali dejavnosti, ki so jih trgovska podjetja oskrbovala).

Trgovci v trgovini na debelo so v 2020 prodali za 13,8 milijarde EUR trgovskega blaga oziroma za 3,6 % manj kot v 2019. Prvič po letu 2013 je bil prihodek nižji kot v prejšnjem letu.

Prihodek od prodaje trgovskega blaga v trgovini na drobno je v letu 2020 znašal 12,4 milijarde EUR in je bil za 7,9 % nižji kot v 2019 ter prvič po letu 2016 nižji od prihodka v letu prej. Padel je na raven iz 2017. Prihodek od prodaje je v trgovini na drobno upadel izraziteje kot v trgovini na debelo zato, ker so pri poslovanju podjetij s končnimi potrošniki veljale strožje omejitve kot pri poslovanju s poslovnimi subjekti.


Izrazito upadel prihodek od prodaje goriv

Prihodek od prodaje trdih, tekočih in plinastih goriv v trgovini na debelo je v 2020 glede na leto prej upadel za 33,1 % (ali za 0,4 milijarde EUR). Ta upad je bil posledica nizkih cen naftnih derivatov in manjše gospodarske aktivnosti v letu 2020. Upadel je tudi delež prihodka od prodaje trdih, tekočih in plinastih goriv v celotnem prihodku od prodaje trgovskega blaga v trgovini na debelo. V 2019 je bil 9,4-odstoten, v 2020 pa 6,5-odstoten.

Upadel je tudi prihodek od prodaje motornih in drugih vozil (za 13,0 %), vendar so ta, če izvzamemo široko blagovno skupino neživil, kljub temu ostala najpomembnejša blagovna skupina v trgovini na debelo. Prihodek od prodaje teh izdelkov je znašal 2,2 milijarde EUR, kar je bilo 16,0 % prihodka v trgovini na debelo. Tudi prihodek od prodaje živil, pijač in tobačnih izdelkov je bil nižji (za 3,9 %). S prodajo teh so trgovci ustvarili 2,1 milijarde EUR prihodkov ali 15,5 % prihodka v trgovini na debelo.

Prihodek od prodaje neživil se je v 2020 glede na 2019 povečal za 4,2 % in je znašal 8,6 milijarde EUR. Najpomembnejša blagovna skupina med neživili so bili farmacevtski proizvodi in medicinska oprema. V letu 2020 je bilo prodanega za 1,8 milijarde EUR tovrstnega blaga, kar je bilo za 16,6 % več kot v letu 2019 in 12,9 % celotnega prihodka v trgovini na debelo v letu 2020.


Manjša mobilnost prebivalstva vplivala na njihovo potrošnjo in na prihodek v trgovini na drobno

Tudi v letu 2020 je bilo največ prihodka v trgovini na drobno ustvarjenega s prodajo hrane in pijače, in sicer 3,3 milijarde EUR (26,8 % celotnega prihodka v trgovini na drobno). To je bilo za 3,4 % več kot v 2019. Druga najpomembnejša blagovna skupina v trgovini na drobno so tudi v 2020 ostala osebna vozila in oprema, čeprav je bil prihodek od prodaje teh – znašal je 2,0 milijarde EUR, oziroma 16,4 % prihodka v trgovini na drobno – za 12,4 % nižji kot v 2019. Na tretjem mestu pa so energente in motorna goriva zamenjala zdravila, medicinski pripomočki in kozmetika. S prodajo teh je bilo v 2020 ustvarjenega 1,3 milijarde EUR prihodka ali 10,1 % celotnega prihodka v trgovini na drobno v tem letu.

Tako kot v trgovini na debelo je tudi v trgovini na drobno v 2020 glede na 2019 najbolj upadel prihodek od prodaje energentov in motornega goriva (za 39,1 %). Ta je v letu 2020 znašal 1,1 milijarde EUR, kar je bilo 8,8 % celotnega prihodka v trgovini na drobno v tem letu. V letu 2019 je bil ta delež 13,3-odstoten. Upad prihodka od prodaje energentov v trgovini na drobno je bil poleg nizkih cen motornih goriv verjetno tudi posledica manjše mobilnosti prebivalstva, ta pa je bila posledica omejitev gibanja prebivalstva ter dela in šolanja na daljavo. Na drugi strani pa je bilo to, da so prebivalci preživeli več časa v domačem okolju, lahko razlog za rast prihodka od prodaje električnih aparatov in naprav, zelenega programa ter gradbenega materiala, inštalacij in tehničnih izdelkov glede na prejšnje leto.


Tabele z najnovejšimi podatki so dostopne v podatkovni bazi SiStat.
Prihodek od prodaje blaga v trgovini na debelo, Slovenija
201920202020
2019
1.000 EURindeks
Skupaj1)14.317.15113.803.89896,4
Neživila8.219.2108.567.018104,2
Motorna in druga vozila2.536.4672.205.63287,0
Živila, pijače in tobačni izdelki2.220.8642.134.26096,1
Trda, tekoča in plinasta goriva1.340.610896.98766,9
1) Seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
Vir: SURS
Prihodek od prodaje blaga v trgovini na drobno, Slovenija
201920202020
2019
1.000 EURindeks
Skupaj1)13.506.00012.438.81492,1
Hrana in pijača3.224.1373.334.385103,4
Osebna vozila in oprema2.327.9942.039.42687,6
Zdravila, medicinski pripomočki in kozmetika1.372.6621.261.30091,9
Energenti in motorno gorivo1.791.9601.091.41160,9
Oblačila in obutev984.472768.98278,1
Gradbeni material, inštalacije in tehnični izdelki682.010726.792106,6
Električni aparati in naprave605.323695.565114,9
Tobak in tobačni izdelki528.241577.437109,3
Oprema za dom488.482489.035100,1
Zeleni program399.136444.787 M111,4
Drugo1.101.5821.009.69491,7
M manj zanesljiva ocena – previdna uporaba
1) Seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.