Eksperimentalna statistika: Delo in izobraževanje v času covida-19, Slovenija, junij 2021

V prvi polovici junija 2021 delalo vse dni v tednu na lokaciji delovnega mesta 76 % zaposlenih

Od druge polovice maja do prve polovice junija 2021 se je delež zaposlenih, ki so delali vse dni v tednu na lokaciji delodajalca zmanjšal, delež zaposlenih, ki so delali delno na lokaciji delovnega mesta, delno od doma, in delež tistih, ki so delali vse dni v tednu od doma, pa sta se povečala.

  • 20. 7. 2021 ob 10:30
  • |
  • Eksperimentalna statistika
V prvi polovici junija je delalo delno na lokaciji delovnega mesta, delno od doma 10 % zaposlenih

Delež zaposlenih, ki so delali vse dni v tednu na lokaciji delodajalca, je naraščal do druge polovice maja, ko je znašal 80 %, 4 % zaposlenih so v tistem obdobju delali vse dni v tednu od doma. V prvi polovici junija se je delež tistih, ki so delali vse dni v tednu na lokaciji delodajalca, znižal za 4 odstotne točke (na 76 %). Od doma je delalo vse dni v tednu 6 % zaposlenih, delno na lokaciji delovnega mesta, delno od doma pa 10 % zaposlenih.V prvi polovici junija najmanj en dan v tednu delalo od doma 18 % zaposlenih

Delež zaposlenih, ki niso bili odsotni z dela in so delali od doma najmanj en dan v tednu, se je v drugi polovici maja znižal za 4 odstotne točke (na 13 %), v prvi polovici junija pa ponovno zvišal (na 18 %).


METODOLOŠKO OPOZORILO
Podatke objavljamo kot eksperimentalne, ker je raziskovanje novo, spletno in se merski instrument ter metodologija za zbiranje podatkov in izračun kazalnikov še razvijata. Več informacij je na voljo v metodoloških pojasnilih.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.