Delovno aktivno prebivalstvo, Slovenija, maj 2021

Število delovno aktivnih oseb v maju 2021 za 0,4 % višje kot v mesecu pred tem

V Sloveniji je bilo v maju 2021 približno 897.000 delovno aktivnih oseb ali za približno 3.700 več kot v aprilu 2021. Mesečna rast števila delovno aktivnih oseb je bila najopaznejša v dejavnosti gostinstvo.

  • 16. 7. 2021 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Število delovno aktivnih oseb se je v maju 2021 zvišalo

Konec maja 2021 je bilo v Sloveniji približno 897.000 delovno aktivnih oseb (ali za približno 3.700 več kot konec aprila 2021), od tega je bilo zaposlenih nekaj več kot 801.500, samozaposlenih pa nekaj več kot 95.400. Od konca maja 2020 (oz. v zadnjih dvanajstih mesecih) se je število zaposlenih oseb zvišalo za 1,5 %, število samozaposlenih oseb pa za 1,4 %.

Delovno aktivnih moških je bilo konec maja 2021 približno 492.400 ali za 0,3 % več kot konec aprila 2021, delovno aktivnih žensk pa je bilo nekaj več kot 404.600 ali za 0,5 % več kot pred enim mesecem. Glede na maj 2020 se je povečalo število obojih, vendar število delovno aktivnih žensk bolj (za 1,8 %) kot število delovno aktivnih moških (za 1,2 %). Število delovno aktivnih moških se je na mesečni ravni najbolj povečalo v dejavnosti gradbeništva (za približno 500 ali za 0,7 %, na nekaj več kot 61.100), število delovno aktivnih žensk pa v dejavnosti gostinstvo (za nekaj več kot 600 ali za 3,3 %, na nekaj več kot 19.300).

Število delovno aktivnih oseb se je v maju 2021 na mesečni ravni povečalo v vseh statističnih regijah (mišljene so regije delovnega mesta), najbolj v osrednjeslovenski (za približno 1.400, na približno 318.700), v tej pa najbolj v dejavnosti gradbeništvo (za približno 300 oziroma za 1,5 %, na približno 20.000). Na letni ravni se je število delovno aktivnih oseb v osrednjeslovenski statistični regiji v maju 2021 za 2,0 % povečalo, najbolj v dejavnosti trgovina, vzdrževanje in popravilo motornih vozil (za približno 1.500 ali za 3,1 %).

Mesečna rast števila delovno aktivnih oseb najopaznejša v gostinstvu, letna v dejavnosti zdravstvo in socialno varstvo

Z vidika dejavnosti se je število delovno aktivnih oseb v maju 2021 glede na april 2021 povečalo v vseh dejavnostih, razen v finančnih in zavarovalniških dejavnostih; v teh se je za 0,1 % zmanjšalo (na približno 19.400). Najbolj se je povečalo v dejavnosti gostinstvo, in sicer za več kot 900 (ali za 2,9 %, na nekaj več kot 33.500). V gostinskih nastanitvenih dejavnostih se je povečalo za 2,1 % (na nekaj več kot 9.700), in sicer najbolj v obalno-kraški statistični regiji (po delovnem mestu). V dejavnosti strežbe jedi in pijač pa se je povečalo za 3,2 % (na približno 23.800), najbolj v podravski statistični regiji. Na letni ravni se je število delovno aktivnih oseb v maju 2021 najbolj povečalo v dejavnosti zdravstvo in socialno varstvo (za več kot 3.500), najbolj zmanjšalo pa v dejavnosti gostinstvo (za približno 600).

Tabele z najnovejšimi podatki so dostopne v podatkovni bazi SiStat.

Delovno aktivno prebivalstvo, Slovenija
V 2021 V 2021 
IV 2021
V 2021
V 2020
številoindeks
Delovno aktivno prebivalstvo896.994100,4101,5
Zaposlene osebe801.548100,4101,5
   Zaposlene osebe pri pravnih osebah753.369100,4101,7
   Zaposlene osebe pri fizičnih osebah48.179101,298,0
Samozaposlene osebe95.446100,4101,4
   Samozaposlene osebe - samostojni podjetniki posamezniki68.264100,6102,7
   Samozaposlene osebe - osebe, ki opravljajo poklicno dejavnost6.40199,398,8
   Samozaposlene osebe - kmetje20.781100,198,0
Vir: SURS
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.