Indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija, maj 2021

Vrednost opravljenih gradbenih del v maju 2021 za 7,4 % nižja kot v aprilu 2021 in za 2,6 % nižja kot v maju 2020

Vrednost v maju 2021 opravljenih gradbenih del je bila nižja od vrednosti del, opravljenih v aprilu 2021, in nižja od vrednosti del, opravljenih v maju 2020.

  • 15. 7. 2021 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Vrednost v maju 2021 opravljenih gradbenih del nižja kot v prejšnjem mesecu 

Vrednost v maju 2021 opravljenih gradbenih del je bila nižja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v aprilu 2021, in sicer za 7,4 %. To je bil drugi zaporedni mesec, v katerem je bila vrednost opravljenih gradbenih del nižja kot v prejšnjem mesecu (v aprilu 2021 je bila za 3,4 % nižja kot v marcu). Tokrat so bile nižje kot v prejšnjem mesecu vrednosti vseh vrst gradbenih del. Vrednost opravljenih gradbenih del na stavbah je bila nižja za 14,7 %, pri čemer je bila vrednost opravljenih gradbenih del na stanovanjskih stavbah nižja za 5,2 %, na nestanovanjskih stavbah pa za 19,0 %. Vrednost opravljenih gradbenih del na gradbenih inženirskih objektih je bila nižja za 1,6 %, vrednost opravljenih specializiranih gradbenih del pa za 11,1 %. 

Vrednost v maju 2021 opravljenih gradbenih del nižja kot v maju 2020  

Vrednost v maju 2021 opravljenih gradbenih del je bila nižja tudi na letni ravni, in sicer za 2,6 %. Vendar niso bile nižje vrednosti vseh vrst del, ampak le vrednost opravljenih gradbenih del na stavbah in opravljenih specializiranih gradbenih del, prva za 14,4 %, druga za 0,9 %. Vrednost opravljenih gradbenih del na gradbenih inženirskih objektih pa je bila višja, in sicer za 2,3 %. 

Vrednost v prvih petih mesecih leta 2021 opravljenih gradbenih del
nižja kot v istem obdobju leta 2020 

Vrednost gradbenih del, opravljenih v prvih petih mesecih leta 2021, je bila za 1,3 % nižja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v istem obdobju prejšnjega leta. Vendar je bila nižja samo vrednost del na stavbah, in sicer za 13,0 %, vrednost del na gradbenih inženirskih objektih in vrednost specializiranih gradbenih del pa sta bili za 3,2 % oz. 3,0 % višji. 

Tabele z najnovejšimi podatki so dostopne v podatkovni bazi SiStat.

Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija (Ø2015=100)
Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija (&Oslash2015=100)
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Vir: SURS
Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija
V 2021
IV 2021 
V 2021
V 2020
I–V 2021
I–V 2020
V 2021
 Ø 2015 
Gradbeništvo92,697,498,7120,5
  gradnja stavb85,385,687,090,8
  gradnja inženirskih objektov98,4102,3103,2103,6
  specializirana gradbena dela88,9 M99,1 M103,0 M186,9 M
M manj zanesljiva ocena – previdna uporaba
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja. 

Podatki za leto 2021 so začasni, drugi podatki pa so končni.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.