Plače zaposlenih pri pravnih osebah, Slovenija, maj 2021

Povprečna bruto plača za maj 2021 nominalno za 0,7 % višja od plače za april 2021

Povprečna bruto plača za maj 2021 je znašala 2.007,80 EUR; od plače za april 2021 je bila nominalno za 0,7 % višja, realno pa za 0,2 % nižja.

  • 22. 7. 2021 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Povprečna plača za maj 2021 nominalno višja, realno pa nižja od plače za april 2021

Povprečna bruto plača za maj 2021 je znašala 2.007,80 EUR in je bila nominalno za 0,7 % višja od bruto plače za april 2021, realno pa je bila za 0,2 % nižja. Povprečna neto plača za maj 2021 je znašala 1.286,61 EUR in je bila od neto plače za april 2021 nominalno višja za 0,6 %, realno pa za 0,3 % nižja.

Povprečna plača za maj 2021 v javnem sektorju višja, v zasebnem sektorju pa nižja od plače za april 2021

Povprečna bruto plača za maj 2021 je bila od plače za april 2021 višja le v javnem sektorju, in sicer za 5,1 % (v institucionalnem sektorju država je bila višja za 7,8 %), medtem ko je bila v zasebnem sektorju za 2,1 % nižja.

Povprečna plača za maj 2021 najvišja v dejavnostih javne uprave, obrambe in obvezne socialne varnosti

Povprečna bruto plača za maj 2021 se je v primerjavi s plačo za april 2021 najbolj zvišala v dejavnosti izobraževanje (za 12,0 %), najbolj znižala pa v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 9,5 %).

Na ravni dejavnosti je bila povprečna bruto plača za maj 2021 najvišja v dejavnostih javne uprave, obrambe in obvezne socialne varnosti (2.948,88 EUR).

Datuma izidov prve in elektronske objave Plače zaposlenih pri pravnih osebah, Slovenija, maj 2021 spremenjena, obe objavi pa združeni v eno

Zaradi negativnega vpliva ukrepov, povezanih z epidemijo covida-19, na kakovost podatkov ter posledične potrebe po dodatnem preverjanju in urejanju podatkov smo načrtovani datum izida prve mesečne objave Plače zaposlenih pri pravnih osebah, Slovenija, maj 2021 za sedem dni prestavili. Obenem smo prvo objavo združili z elektronsko objavo; končne podrobne podatke tako objavljamo hkrati s podatki v prvi objavi, in sicer tri dni pred prvotno načrtovanim datumom izida elektronske objave. Več o tem lahko preberete v objavi Prestavljamo datume izidov objave Plače zaposlenih pri pravnih osebah, Slovenija v drugi polovici 2021.

Podrobneje razčlenjeni podatki o povprečnih mesečnih plačah za maj 2021 so na voljo v podatkovni bazi SiStat. Tam objavljamo podrobnejše podatke po dejavnostih, občinah, upravnih enotah, statističnih regijah in institucionalnih sektorjih ter podatke o povprečnih mesečnih plačah oseb, zaposlenih po kolektivnih in individualnih pogodbah pri pravnih osebah, ki niso proračunski uporabniki, in podatke o oceni števila zaposlenih oseb pri proračunskih uporabnikih, ki so prejele razliko do minimalne plače.

Povprečna plača po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija, maj 2021
Povprečna plača po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija, maj 2021
Vir: SURS
Povprečne mesečne plače pri pravnih osebah, Slovenija
V 2021Ø I-V 2021Ø III-V 2021V 2021
IV 2021
V 2021
V 2020
Ø I-V 2021
Ø I-V 2020
EURindeks
Bruto2.007,801.987,232.004,00100,7106,1108,3
Javni sektor2.608,512.478,712.516,58105,1113,4113,7
  od tega sektor država2.769,472.584,712.616,96107,8116,8116,4
Zasebni sektor1.728,811.754,981.763,5997,9102,4105,0
Neto1.286,611.275,981.285,49100,6103,4106,6
Javni sektor1.639,031.567,581.589,81104,4111,1111,8
  od tega sektor država1.730,301.627,611.646,18106,8114,7114,3
Zasebni sektor1.122,951.138,171.142,7698,399,4103,5
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.

V nekaterih podatkovnih serijah sta zaradi višje stopnje neodgovora uporabljena znaka M (manj zanesljiva ocena) ali N (za objavo premalo zanesljiva ocena).

Podrobnejše informacije o tem so na voljo v metodološkem pojasnilu.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.