Statistika gradbenih dovoljenj za stavbe, Slovenija, junij 2021

V juniju 2021 izdanih manj gradbenih dovoljenj za stavbe kot v maju 2021

V juniju 2021 je bilo izdanih za 4 % manj gradbenih dovoljenj za stavbe in v njih načrtovanih 34 % manj stanovanj  kot v prejšnjem mesecu.

  • 20. 7. 2021 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

V juniju izdanih manj gradbenih dovoljenj za stavbe kot v maju

V juniju 2021 je bilo izdanih za 4 % manj gradbenih dovoljenj za stavbe kot v prejšnjem mesecu, pri čemer jih je bilo za stanovanjske stavbe izdanih za 16 % manj, za nestanovanjske stavbe pa za 5 % več. Celotna površina  načrtovanih stavb bo merila skoraj 126.000 m2, kar je za 14 % manj od površine stavb, predvidenih z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v maju 2021. Površina načrtovanih stanovanjskih stavb bo manjša za 30 %, površina nestanovanjskih stavb pa večja za 10 %.

Načrtovanih manj stanovanj kot v maju

Z gradbenimi dovoljenji za stavbe, izdanimi v juniju 2021, je predvidena gradnja 271 stanovanj, kar je 34 % stanovanj manj, kot jih je bilo načrtovanih z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v maju 2021. V enostanovanjskih stavbah je načrtovanih 28 stanovanj manj (13 % manj), v večstanovanjskih stavbah pa 110 stanovanj manj (59 % manj) kot v prejšnjem mesecu.  

Največ stanovanj se bo gradilo v savinjski statistični regiji

Z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v juniju 2021, je največ stanovanj načrtovanih v savinjski statistični regiji, 89 ali 33 % vseh; 59 stanovanj ali 22 % vseh je načrtovanih v osrednjeslovenski statistični regiji, 34 ali skoraj 13 % vseh pa v jugovzhodni Sloveniji. V drugih regijah je z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v juniju 2021, načrtovanih manj stanovanj, med temi najmanj v primorsko-notranjski in zasavski statistični regiji (v vsaki dve stanovanji).

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Površina stavb, Slovenija, januar 2016–junij 20211)
Površina stavb, Slovenija, januar 2016–junij 2021<sup>1)</sup>
1) Podatki za 2021 so začasni.
Vir: SURS, MOP
Načrtovana stanovanja po statističnih regijah, Slovenija, junij 2021
Načrtovana stanovanja po statističnih regijah, Slovenija, junij 2021
1) Preostale statistične regije: gorenjska, goriška, koroška, obalno-kraška, posavska, primorsko-notranjska in zasavska.
Vir: SURS, MOP
Gradbena dovoljenja za stavbe in načrtovana stanovanja, Slovenija, junij 2021
Stavbe Načrtovana stanovanja
številom2številom2
Skupaj530125.65427139.776
  stanovanjske stavbe20760.58527139.776
  nestanovanjske stavbe32365.06900
Vir: SURS, MOP
METODOLOŠKO OPOZORILO
Končni podatki za leto 2021 bodo objavljeni 20. aprila 2022.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.