Javna kanalizacija, Slovenija, 2020

V 2020 je bilo 69 % odpadnih voda iz kanalizacijskih sistemov pred izpustom prečiščenih v čistilnih napravah

V letu 2020 je bilo v javno kanalizacijo dovedenih 231,1 milijona m3 odpadnih voda, to je za 4,1 % manj kot v letu 2019. Kar dve tretjini odpadnih voda sta bili pred izpustom v okolje prečiščeni v čistilnih napravah.

  • 14. 7. 2021 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Količina komunalnih odpadnih voda manjša  

V Sloveniji je bilo v letu 2020 v javno kanalizacijo dovedenih 231,1 milijona m3 odpadnih voda, kar je za 4,1 % manj kot v letu 2019. Odpadne vode so bile različnega izvora: 0,2 % odpadnih voda je izviralo iz kmetijstva, 4,9 % iz industrijskih dejavnosti, 11,5 % iz drugih dejavnosti, 26,6 % iz gospodinjstev, 57,0 % odpadnih voda so bile druge odpadne vode (padavinska voda, zaledne vode, vdori morja ipd.).

Gospodinjstva so v letu 2020 proizvedla 61,6 milijona m3 komunalnih odpadnih voda ali za 6,3 % več kot v preteklem letu.

Dve tretjini odpadne vode sta bili pred izpustom nazaj v okolje prečiščeni

159,3 milijona m3 odpadnih voda (69 %) je bilo v letu 2020, preden so bile iz kanalizacijskih sistemov nazaj v okolje, prečiščenih. Največ odpadne vode je bilo prečiščene s terciarnim načinom čiščenja (70,0 %), najmanj (3,6 %) pa s primarnim načinom čiščenja.

Po zadnjih podatkih je bil največji delež odpadne vode prečiščen v pomurski statistični regiji, kar 98 %; sledili sta notranjsko-kraška in zasavska statistična regija, v vsaki je bilo prečiščene 95 % odpadne vode. V vseh treh omenjenih regijah je bilo največ vode prečiščene s terciarnim načinom čiščenja, in sicer v pomurski statistični regiji 76,0 %, v notranjsko-kraški statistični regiji 74,0 % v zasavski statistični regiji pa 95,0 %. S sekundarnim načinom čiščenja je bilo prečiščene največ odpadne vode v spodnjeposavski statistični regiji (34,0 %) in v osrednjeslovenski statistični regiji (36,0 %).

Preostalih  71,9 milijona m3 ali 31,0 % odpadnih voda je ostalo neprečiščenih. Skoraj 98,5 % te vode je bilo izpuščene neposredno v površinske vode, preostala odpadna voda (1,5 %) pa v  podzemne vode in  na obale. Tudi prečiščena odpadna voda je bila izpuščena v okolje v skoraj enakih deležih: 95,8 %  v površinske vode, približno 2,4 % na obale, nekaj več kot 1,8 % pa v podzemne vode.

Količina padavinskih in meteornih voda večja kot v prejšnjem letu

Padavinske in meteorne vode so v letu 2020 predstavljale 57,0 % vseh odpadnih voda. Količina teh voda je bila v letu 2020 za 12,8 % manjša kot preteklo leto.
Skoraj 132,0 milijona m3  teh odpadnih voda je v odtoke odteklo s streh in utrjenih površin.

Tabele z najnovejšimi podatki so dostopne v podatkovni bazi SiStat.
 
Odpadne vode po viru onesnaževanja, Slovenija, 2020
Odpadne vode po viru onesnaževanja, Slovenija, 2020
Vir: SURS
Prečiščene in neprečiščene komunalne odpadne vode, Slovenija
20192020 2020
2019
m3 (1.000) indeks
Skupaj241.131231.18896
Neprečiščene komunalne odpadne vode74.24971.90997
Prečiščene komunalne odpadne vode165.143159.27996
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.