Temeljni agregati sektorja država, Slovenija, 1. četrtletje 2021

Država poslovala v prvem četrtletju 2021 s primanjkljajem

Država je v prvem četrtletju 2021 ustvarila primanjkljaj v višini 969 milijonov EUR ali 8,3 % BDP. Konsolidirani bruto dolg države je ob koncu prvega četrtletja 2021 znašal 40.154 milijonov EUR ali 86 % BDP.

  • 30. 6. 2021 ob 10:30
  • |
  • brez statusa
Država je v prvem četrtletju 2021 poslovala s primanjkljajem

Država je v prvem četrtletju 2021 ustvarila primanjkljaj v višini 969 milijonov EUR (8,3 % BDP). Ta je bil povezan z ukrepi države za omilitev posledic epidemije koronavirusne bolezni (t. i. neposredni učinki epidemije). Rast skupnih izdatkov je bila za 2,5 odstotne točke višja od rasti skupnih prihodkov države.

Davčni prilivi višji za 10,6 %

Skupni prihodki države so v prvem četrtletju leta 2021 znašali 5.164 milijonov EUR. Od prihodkov v istem četrtletju leta 2020 so bili višji za 409 milijonov EUR ali za 8,6 %. Tokrat so bili skupni prihodki prvič po četrtem četrtletju 2019 višji kot v istem četrtletju prejšnjega leta. K rasti skupnih prihodkov so najbolj prispevali prihodki od socialnih prispevkov, ki so bili za 142 milijonov EUR ali 7,1 % višji od prihodkov v prvem četrtletju 2020.

Davčni prilivi so bili v prvem četrtletju 2021 za 228 milijonov EUR ali za 10,6 % višji kot v istem četrtletju 2020. Od tega so najbolj narasli prihodki od tekočih davkov na dohodke in premoženje, ki so bili višji za 138 milijonov EUR ali za 17,1 %.

Izdatki države za 11,1 % višji kot v prvem četrtletju 2020

Izdatki države so v prvem četrtletju 2021 znašali 6.133 milijonov EUR, kar je bilo za 11,1 % ali za 614 milijonov EUR več kot v istem obdobju leta 2020.

Tudi v prvem četrtletju 2021 so se najbolj povečali izdatki za subvencije, ki so bili za 253 milijonov EUR višji kot v prvem četrtletju 2020. Sledila so sredstva za zaposlene, ki so bila višja za 194 milijonov EUR ali za 13,7 %. Izdatki za socialna nadomestila v denarju in naravi so bili višji za 112 milijonov EUR ali za 5,1 %. Bruto investicije v osnovna sredstva so bile višje za 45 milijonov EUR ali za 10,2 %.

Izdatki za obresti so se zaradi nadaljnjega ugodnega gibanja obrestnih mer na finančnih trgih še naprej zniževali in bili v tem četrtletju za 17 milijonov EUR ali 8,8 % nižji kot v istem obdobju leta 2020.

Konsolidirani bruto dolg države je na koncu prvega četrtletja 2021 znašal 86 % BDP

Konsolidirani bruto dolg države je konec prvega četrtletja 2021 znašal 40.154 milijonov EUR ali 86 % BDP. V primerjavi s stanjem na koncu četrtega četrtletja 2020 se je povečal za 2.725 milijonov EUR. Povečal se je predvsem dolg iz naslova dolgoročnih dolžniških vrednostnih papirjev.

Dolg države na centralni ravni je na koncu prvega četrtletja 2021 znašal 39.477 milijonov EUR ali 84,6 % BDP, na lokalni ravni pa 880 milijonov EUR ali 1,9 % BDP. Dolg skladov socialne varnosti se je povečal in je konec prvega četrtletja znašal 71 milijonov EUR.Temeljni agregati četrtletnih nefinančnih računov za državo, Slovenija
20202021
I-IIIIV-VIVII-IXX-XIII-III
mio. EUR
S.13 Država
  Skupaj prihodki4.7554.8885.2335.2975.164
  Skupaj izdatki5.5196.5285.6146.4066.133
  od tega: izdatki za obresti189195186186173
Neto posojanje (+), neto izposojanje (-)-764-1.640-381-1.108-969
Bruto konsolidirani dolg1)33.38636.88536.71237.42940.154
  S.1311 Centralna država32.74436.25436.08836.76639.477
  S.1313 Lokalna država866849838889880
  S.1314 Skladi socialne varnosti0450071
  Konsolidacija med podsektorji (-)-223-263-215-227-274
1) Nekateri seštevki in izračuni se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
Vir: SURS
Temeljni agregati četrtletnih nefinančnih računov za državo, Slovenija
20202021
I-IIIIV-VIVII-IXX-XIII-III
% BDP
S.13 Država
  Skupaj prihodki42,144,843,044,444,3
  Skupaj izdatki48,959,846,253,752,6
  od tega: izdatki za obresti1,71,81,51,61,5
Neto posojanje (+), neto izposojanje (-)1)-6,8-15,0-3,1-9,3-8,3
Bruto konsolidirani dolg1)68,978,278,480,886,0
  S.1311 Centralna država67,676,977,179,484,6
  S.1313 Lokalna država1,81,81,81,91,9
  S.1314 Skladi socialne varnosti0,00,10,00,00,2
  Konsolidacija med podsektorji (-)-0,5-0,6-0,5-0,5-0,6
1) Nekateri seštevki in izračuni se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
Vir: SURS
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.