Nefinančni sektorski računi, Slovenija, 1. četrtletje 2021

Podjetja v prvem četrtletju 2021 pospešila investicijsko aktivnost

V prvem četrtletju 2021 se je povečala menjava blaga s tujino, investicijska aktivnost podjetij se je pospešila, varčevanje gospodinjstev je bilo še naprej okrepljeno, v sektorju država so se povečali tako prihodki kot izdatki, višji pa je bil tudi primanjkljaj.

  • 30. 6. 2021 ob 10:30
  • |
  • brez statusa
Celotno gospodarstvo
Presežek (neto posojanje) celotnega gospodarstva s tujino je v prvem četrtletju 2021 znašal 994 mio. EUR (8,5 % BDP) in je bil za 149 mio. EUR višji kot v prvem četrtletju 2020. Presežek v menjavi blaga in storitev je bil še nekoliko višji, znašal je 1.100 mio. EUR (9,4 % BDP). Večji del tega presežka je slovensko gospodarstvo ustvarilo v blagovni menjavi; ta se je povečala tako na izvozni kot na uvozni strani. Storitvena menjava pa se je vnovič zmanjšala.
 
Nefinančne družbe 
Nefinančne družbe so v prvem četrtletju 2021 ustvarile presežek v višini 283 mio. EUR (2,4 % BDP); to je 64 mio. EUR več kot v prvem četrtletju 2020. Investicijska aktivnost se je okrepila: stopnja investiranja (delež bruto investicij v osnovna sredstva v bruto dodani vrednosti) je bila 21,7-odstotna in tako za 3,0 odstotne točke višja kot v prvem četrtletju 2020.

Finančne družbe
Presežek finančnih družb je v prvem četrtletju 2021 znašal 69 mio. EUR (0,6 % BDP) in je bil za 8 mio. EUR višji kot v prvem četrtletju 2020.

Država
Primanjkljaj (neto izposojanje) sektorja država je v prvem četrtletju 2021 znašal 969 mio. EUR (8,3 % BDP) in je bil za več kot 200 mio. EUR višji kot v prvem četrtletju 2020. Poleg izdatkov so se povečali tudi prihodki, a je bila rast izdatkov višja.
 
Gospodinjstva in NPISG 
Bruto razpoložljivi dohodek gospodinjstev je bil v prvem četrtletju 2021 nominalno za 3,7 % (267 mio. EUR) višji kot v prvem četrtletju 2020 in je znašal 7.521 mio. EUR. K rasti razpoložljivega dohodka gospodinjstev so med drugim zaradi podpornih interventnih ukrepov za omilitev posledic pandemije zlasti na trgu dela največ prispevala sredstva za zaposlene oz. dohodki od dela (3,3 odstotne točke) ter bruto poslovni presežek in raznovrstni dohodek (2,3 odstotne točke).
 
Nagnjenost gospodinjstev k varčevanju (stopnja varčevanja) ostaja ob nadaljnji rasti bruto razpoložljivega dohodka in manjšemu okrevanju potrošnje krepko nad predkrizno ravnjo. Stopnja varčevanja gospodinjstev (delež bruto varčevanja v bruto razpoložljivem dohodku) je bila v prvem četrtletju 2021 27,2-odstotna in za 2,3 odstotne točke višja kot v istem četrtletju predhodnega leta. 


Neto posojanje (+) / neto izposojanje (-) po institucionalnih sektorjih, tekoče cene, Slovenija
Neto posojanje (+) / neto izposojanje (-) po institucionalnih sektorjih, tekoče cene, Slovenija
Vir: SURS
Račun odnosov Slovenije s tujino, tekoče cene, Slovenija
I–III 2020IV–VI 2020VII–IX 2020X–XII 2020I–III 2021
mio. EUR
Saldo blaga in storitev1.119,9993,21.268,91.191,51.099,5
Saldo primarnih dohodkov1.045,6792,81.024,91.084,41.029,6
Saldo tekočih transakcij s tujino899,0661,1887,1993,9857,6
Neto posojanje (+)/neto izposojanje (-)845,2652,8860,8862,7994,1
Vir: SURS
Temeljni agregati nacionalnih računov po institucionalnih sektorjih, tekoče cene, Slovenija
I–III 2020IV–VI 2020VII–IX 2020X–XII 2020I–III 2021
mio. EUR
Nefinančne družbe
Bruto dodana vrednost5.986,65.536,56.495,76.423,56.091,7
Bruto razpoložljivi dohodek1.676,91.773,21.926,91.764,71.782,6
Bruto varčevanje1.676,91.773,21.926,91.764,71.782,6
Neto posojanje (+)/neto izposojanje (-)218,8488,6530,2-30,8283,0
Finančne družbe
Bruto dodana vrednost388,1423,6407,6353,5432,6
Bruto razpoložljivi dohodek118,2108,1116,4102,7141,5
Bruto varčevanje82,267,849,326,5107,5
Neto posojanje (+)/neto izposojanje (-)60,742,2-8,9-35,068,6
Država
Bruto dodana vrednost1.730,21.858,71.748,21.803,81.935,6
Bruto razpoložljivi dohodek2.012,91.238,32.345,51.829,41.968,2
Bruto varčevanje-298,0-1.184,865,3-591,0-489,6
Neto posojanje (+)/neto izposojanje (-)-751,7-1.632,6-381,9-1.101,4-969,2
Gospodinjstva in NPISG
Bruto dodana vrednost1.918,31.825,82.004,41.946,41.857,3
Bruto razpoložljivi dohodek7.254,47.463,87.393,48.040,17.521,0
Bruto varčevanje1.818,52.214,01.132,42.451,22.058,4
Neto posojanje (+)/neto izposojanje (-)1.317,51.754,7721,42.029,91.611,7
Celotno gospodarstvo
Bruto dodana vrednost10.023,29.644,610.656,010.527,310.317,2
Bruto razpoložljivi dohodek11.062,310.583,311.782,211.737,011.413,3
Bruto varčevanje3.279,52.870,23.173,93.651,43.458,9
Neto posojanje (+)/neto izposojanje (-)845,2652,8860,8862,7994,1
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Zaradi razlik v revizijskih politikah in datumih objavljanja podatkov se lahko podatki iz sektorskih računov in podatki iz drugih področij nacionalnih računov nekoliko razlikujejo. Neskladja so prehodne narave; v skladu z revizijsko politiko jih namreč odpravimo oz. razlike uskladimo med pripravljanjem podatkov, ki jih objavimo v septembru. 

Kadar v tej objavi govorimo o gospodinjstvih, mislimo s tem na sektor gospodinjstva in na sektor nepridobitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstva (NPISG), skupaj. Podatki so namreč na razpolago le za oba omenjena sektorja skupaj. Vpliv vrednosti podatkov za NPISG na skupno vrednost je majhen in običajno zanemarljiv. 

Vsi podatki so izraženi v nominalnih in nedesezoniranih vrednostih. 

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.