Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija, junij 2021

Letna rast cen v juniju 2021 1,4-odstotna, mesečna rast cen 0,6-odstotna

Drobnoprodajne cene so se v juniju 2021 v povprečju zvišale: na letni ravni za 1,4 %, na mesečni pa za 0,6 %. V prvi polovici 2021 so bile za 2,8 % višje kot v istem obdobju 2020 (takrat je bila rast 0,2-odstotna). K mesečni inflaciji so prispevale največ višje cene počitniških paketov.

  • 30. 6. 2021 ob 10:30
  • |
  • Posodobljeno
  • 30. 6. 2021 ob 11:08
  • |
  • končni podatki
Cene v juniju 2021 na letni ravni višje povprečno za 1,4 %

Cene življenjskih potrebščin so bile v juniju 2021 povprečno za 1,4 % višje kot v juniju 2020. Povprečna 12-mesečna rast je bila 0,1-odstotna (v istem mesecu prejšnjega leta 1,0-odstotna).

Blago se je podražilo povprečno za 2,3 %, storitve pa so se za 0,2 % pocenile. Trajno blago je bilo dražje za 0,9 %, poltrajno blago za 1,7 %, blago dnevne porabe pa za 2,8 %.

K letni inflaciji so največ (1 odstotno točko) prispevale višje cene naftnih derivatov. Cene tekočih goriv so se zvišale za 31,1 %, cene dizelskega goriva za 24,8 % in cene bencina za 19,3 %.

Na drugi strani so se v letu dni najopazneje pocenili počitniški paketi (za 8,1 % ) in inflacijo znižali za 0,5 odstotne točke.

Gibanje cen v prvi polovici leta

Od začetka januarja do konca junija 2021 je bilo zvišanje cen življenjskih potrebščin 2,8-odstotno (v 2020 v istem obdobju 0,2-odstotno).

V prvi polovici leta 2021 so se najbolj zvišale cene v skupini rekreacija in kultura (za 7,1 %); v tej skupini so izstopale podražitve počitniških paketov (za 18,7 %). Sledile so višje cene v skupinah prevoz (za 5,7 %), oblačila in obutev (za 4,5 %) ter restavracije in hoteli (za 3,7 %).

Bistvenih pocenitev, ki bi opazneje blažile inflacijo prvega polletja leta 2021, ni bilo veliko; najbolj, za 1,8 %, se je pocenilo zdravstvo.

K junijski inflaciji so največ prispevale višje cene počitniških paketov

Cene življenjskih potrebščin so bile v juniju 2021 povprečno za 0,6 % višje kot v prejšnjem mesecu.

K mesečni inflaciji so 0,4 odstotne točke prispevale višje cene storitev iz skupine rekreacija in kultura; med temi so se najbolj podražili počitniški paketi (za 11,5 %). Po 0,1 odstotne točke so inflacijo zvišali še dražja pogonska goriva (cene dizelskega goriva so se zvišale za 2,5 %, cene bencina za 0,6 %), nastanitvene storitve (za 3,6 %) ter vse druge junijske podražitve.

Mesečno inflacijo so na drugi strani za 0,1 odstotne točke znižala cenejša oblačila (za 1,1 %).

Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v juniju 2021 1,7-odstotna (v juniju 2020 −0,8-odstotna), povprečna 12-mesečna rast cen pa 0,0-odstotna (v istem obdobju prejšnjega leta 1,0-odstotna). Mesečna rast cen je bila 0,4-odstotna.

V juniju 2021 so bile cene blaga na letni ravni v povprečju višje za 2,7 %, cene storitev pa so ostale v povprečju nespremenjene. Blago dnevne porabe se je podražilo za 3,3 %, trajno in poltrajno blago pa za 1,4 %.

Letna stopnja inflacije v državah članicah EMU, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v maju 2021 2,0-odstotna (v aprilu 2021 je bila 1,6-odstotna); v državah članicah EU je bila 2,3-odstotna (v aprilu 2021 2,0-odstotna). Najnižja je bila v Grčiji (–1,2-odstotna), najvišja pa na Madžarskem (5,3-odstotna); v Sloveniji je bila 2,2-odstotna.


Tabela v podatkovni bazi SiStat z najnovejšimi podatki

Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Vir: SURS
Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija
VI 21
VI 20
VI 21
V 21 
VI 21 
XII 20
I–VI 21
I–VI 20
VI 21–VII 20
VI 20–VII 19
VI 21
Ø 15 
Skupaj101,4100,6102,8100,7100,1107,10
01 Hrana in brezalkoholne pijače99,1100,1102,099,2101,0111,35
02 Alkoholne pijače in tobak103,9100,2101,0103,6102,7110,27
03 Oblačila in obutev101,799,6104,598,597,1103,33
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo102,5100,1102,4104,9102,5113,10
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj101,399,9101,3100,8100,4103,26
06 Zdravstvo103,2100,098,2101,8102,1107,30
07 Prevoz105,5100,6105,7101,297,297,61
08 Komunikacije101,4100,4100,3100,2100,6106,09
09 Rekreacija in kultura97,2103,9107,197,198,2104,13
10 Izobraževanje100,9100,1100,3100,8101,1112,89
11 Restavracije in hoteli102,5101,1103,7100,9100,9113,85
12 Raznovrstno blago in storitve99,7100,299,8100,1101,0110,12
  Blago102,3100,2103,0101,2100,0104,94
  Storitve99,8101,4102,499,7100,4111,68
Vir: SURS
Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin v stopnjah rasti, Slovenija
VI 21
VI 20
VI 21
V 21 
VI 21 
XII 20
I–VI 21
I–VI 20
VI 21–VII 20
VI 20–VII 19
VI 211)
Ø 15 
Skupaj1,70,42,40,70,0107,03
01 Hrana in brezalkoholne pijače-0,50,22,3-0,70,8110,99
02 Alkoholne pijače in tobak4,00,20,93,72,8110,29
03 Oblačila in obutev1,5-0,62,7-1,7-3,1100,82
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo2,00,02,44,31,9112,99
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj1,20,01,20,90,6101,97
06 Zdravstvo2,00,0-3,10,81,6108,01
07 Prevoz7,50,86,91,5-3,498,78
08 Komunikacije1,50,60,51,01,3106,59
09 Rekreacija in kultura-2,61,43,5-1,4-0,8104,06
10 Izobraževanje0,80,10,30,70,9111,54
11 Restavracije in hoteli2,41,03,10,81,1114,76
12 Raznovrstno blago in storitve0,20,30,00,71,3109,55
  Blago2,70,33,11,0-0,6104,05
  Storitve0,00,71,10,10,8112,04
1) Indeksi.
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.