Priznanja in ugotovitve očetovstva, posvojitve otrok, Slovenija, 2020

81 % očetov izmed tistih, ki so v 2020 podali priznanje očetovstva, je to storilo pred rojstvom otroka

V 2020 so bila podana priznanja očetovstva za 10.187 otrok, za 30 otrok je bilo očetovstvo v ustreznem postopku ugotovljeno, 21 otrok je bilo posvojenih (6 iz tujine).

  • 29. 6. 2021 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

10.187 priznanj očetovstva 

V letu 2020 je bilo pred pristojnim organom podano priznanje  očetovstva za 10.187 otrok: za 80,5 % teh se je to zgodilo že pred njihovim rojstvom, za 14,5 % pa takoj v prvem mesecu po rojstvu. 111 otrok, za katere je bilo priznanje očetovstva podano v letu 2020, je bilo starih vsaj eno leto (najstarejši so bili stari tudi že 40 let ali starejši).

Število priznanj očetovstva je bilo v letu 2020 za 585 nižje kot v letu 2019.

Očetje, ki so podali priznanje očetovstva, so bili stari povprečno 33,7 leta. Tisti, ki so to storili pred rojstvom otroka, so bili v povprečju nekoliko mlajši (33,4 leta).
Najstarejši med vsemi temi očeti so bili stari več kot 60 let.

21 posvojitev, 6 iz tujine

V letu 2020 je bilo v Sloveniji evidentiranih 21 posvojitev otrok. 15 v letu 2020 posvojenih otrok je pred posvojitvijo živelo v Sloveniji, 6 pa v treh drugih državah.
Od 21 posvojenih otrok so jih 14 posvojili pari; toliko otrok je torej s posvojitvijo dobilo nova oba starša. Pri 7 posvojitvah je bil posvojitelj zakonec/partner otrokovega biološkega starša.
Priznanja očetovstva po starosti otrok, Slovenija
Priznanja očetovstva po starosti otrok, Slovenija
Vir: SURS
Priznanja in ugotovitve očetovstva, Slovenija
20192020
Priznanja očetovstva po starosti otrok 
Skupaj10.77210.187
  pred rojstvom otroka8.8968.202
  manj kot 1 mesec1.4281.473
  1–11 mesecev303401
  1–4 leta8170
  5–9 let3616
  10–14 let58
  15–19 let74
  20 ali več let1613
Ugotovitve očetovstva 
Skupaj4730
Vir: SURS
Posvojitve, Slovenija
20192020
Posvojitve 
Skupaj4721
  iz tujine176
Otroka je posvojil 
  par2114
  zakonec/partner otrokovega roditelja227
  posameznik40
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.