Zaposleni v formalnem izobraževanju, Slovenija, šolsko leto 2020/2021

V osnovnih in srednjih šolah nekaj več učiteljic in učiteljev

V šolskem oz. študijskem letu 2020/21 je bilo v vrtcih zaposlenih 11.848 vzgojiteljic in vzgojiteljev, v osnovnih šolah 22.428 učiteljic in učiteljev, v srednjih šolah 7.508 profesoric in profesorjev   ter v višješolskih in visokošolskih ustanovah  5.669 strokovnih delavcev.

  • 18. 6. 2021 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
V vrtcih nekaj več vzgojiteljic in vzgojiteljev ter njihovih pomočnikov

V vrtcih je bilo v šolskem letu 2020/21 zaposlenih 11.848 vzgojiteljic in vzgojiteljev ter njihovih pomočnikov, kar je za 1,5 % več kot v prejšnjem letu. Vzgojiteljic je bilo 97,3 % , vzgojiteljev pa 2,7 %. 6,2 % od vseh zaposlenih na tej ravni vzgoje in izobraževanja je delalo v zasebnem sektorju. 
En vzgojitelj je skrbel povprečno za 7,3 otroka. 

Zastopanost moških med zaposlenimi v izobraževalnih ustanovah je na vsaki naslednji  ravni izobraževanja večja 

V osnovnošolskem izobraževanju je bilo v šolskem letu 2020/21 zaposlenih 22.428 oseb, od tega 2.885 moških in 19.543 žensk. Skupno število se je v primerjavi s preteklim letom   povečalo za 2 %. Povečanje števila je mogoče pripisati večjim generacijam osnovnošolcev. Med vsemi zaposlenimi na tej ravni izobraževanja je bilo moških malo manj kot 13 %, med vodstvenimi delavci pa približno  četrtina.

Število srednješolskih učiteljev se je nekoliko povečalo

Število zaposlenih v srednjih šolah za mladino in odrasle se je v šolskem letu 2020/21 glede na prejšnje leto povečalo  za 2,7 % (večje je bilo tudi število dijakov). 
Vseh strokovnih delavcev, zaposlenih v tem šolskem letu na tej stopnji izobraževanja, je bilo 7.508. Od tega  je bilo 6.336 učiteljev (od tega 66 % žensk), 295 vodstvenih delavcev (od tega 59 % žensk) in 274 svetovalnih delavcev (od tega 94 % žensk). 7.115 teh oseb je delalo v javnih srednjih šolah,  393 pa v zasebnih srednjih šolah.

Izobrazba moškega dela strokovnega osebja na terciarni ravni izobraževanja v povprečju višja od izobrazbe njihovih kolegic

V študijskem letu 2020/21 je bilo v ustanovah na terciarni ravni izobraževanja zaposlenih 5.669 strokovnih delavcev, kar je za 1,6 % manj kot v prejšnjem študijskem letu. Delež oseb, ki so delale z delovnim časom, krajšim od polnega, je bil v navedenem študijskem letu za približno odstotno točko nižji kot v prejšnjem. 
Moških je bilo nekoliko več (53,3 %) kot žensk (46,7 %). Po stopnji izobrazbe so bili oboji večinoma doktorji oz. doktorice znanosti. Med moškim delom pedagoškega osebja je imelo visokošolsko izobrazbo 3. stopnje 81,8 % zaposlenih, med ženskami pa 72,3 %. Tudi delež tistih, ki so bili stari 50 ali več let, je bil med moškimi večji (44,2 %) kot med ženskami (38,9 %).
 
Strokovno osebje s 3. stopnjo visokošolske izobrazbe na vseh ravneh izobraževanja

Pri pedagoških delavcih (redni in izredni profesor, docent) na terciarni ravni izobraževanja je 3. stopnja izobrazbe zakonsko predpisana in na tej ravni izobraževanja ima v opazovanem študijskem letu  to stopnjo izobrazbe  77,35  % zaposlenih. Vendar zaposlene s 3. stopnjo visokošolske izobrazbe najdemo na vseh ravneh izobraževanja. V predšolski vzgoji jih je za zdaj 0,8 %, na osnovnošolski ravni 4,2 % in na srednješolski ravni 10,7 % (tukaj se je delež teh v zadnjem letu celo povečal za 0,3 odstotne točke).

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.


Zaposleni v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah z visokošolsko izobrazbo 3. stopnje
Zaposleni v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah z visokošolsko izobrazbo 3. stopnje
Strokovno osebje na posameznih ravneh izobraževanja po spolu, šolsko leto 2020/21
Strokovno osebje na posameznih ravneh izobraževanja po spolu, šolsko leto 2020/21
Zaposleni na posameznih ravneh izobraževanja v javnih in zasebnih institucijah po spolu, šolski leti 2019/20 in 2020/21
Zaposleni v šolskem letu 2019/20Zaposleni v šolskem letu 2020/21
skupajmoški ženskeskupajmoški ženske
Vrtci12.72033712.38312.93536112.574
  javni11.88729411.59312.13432011.814
  zasebni8334379080141760
Osnovne šole22.0092.77619.23322.4282.88519.534
  javne21.8052.72619.07922.1732.82319.350
  zasebne2045015425562193
Srednje šole7.3882.3425.0467.5082.4225.086
  javne6.8742.1684.7067.1152.2964.819
  zasebne514174340393126267
Vir: SURS
Strokovno osebje na visokošolskih in višješolskih zavodih, zaposleno s pogodbo o zaposlitvi s polnim, ali z delovnim časom krajšim od polnega, akademski leti 2019/20 in 2020/21
Akademsko leto 2019/20Akademsko leto 2020/21
skupajmoški ženskeskupajmoški ženske
Visokošolski zavodi in višje strokovne šole5.7633.1192.6445.6693.0222.647
Visokošolski zavodi5.1662.8072.3595.0922.7382.354
  visokošolski učitelji2.8281.6231.2052.9691.6781.291
  visokošolski sodelavci2.0159991.0161.867914953
  znanstveni delavci323185138256146110
Višje strokovne šole597312285577284293
  predavatelji višje šole493251242506252254
  inštruktorji pri vajah885335622735
  laboranti in knjižničarji1688954
Vir: SURS
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.