Statistika gradbenih dovoljenj za stavbe, Slovenija, maj 2021

V maju 2021 izdanih več gradbenih dovoljenj za stavbe kot v aprilu 2021

V maju 2021 je bilo izdanih 26 % več gradbenih dovoljenj za stavbe kot v prejšnjem mesecu; za stanovanjske stavbe jih je bilo 19 % več, za nestanovanjske stavbe pa 33 % več.

  • 18. 6. 2021 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

V maju 2021 več gradbenih dovoljenj za stavbe kot v maju 2020 in maju 2019

V maju 2021 je bilo izdanih za 41 % več gradbenih dovoljenj za stavbe kot v maju 2020, to je v času prvega vala epidemije, ko so upravne enote opravljale samo nujne zadeve. Za stanovanjske stavbe jih je bilo izdanih 15 % več,  za nestanovanjske stavbe pa za 73 % več. V primerjavi z majem 2019 (pred epidemijo), pa jih je bilo v maju 2021 izdanih za 4 % več; za stanovanjske stavbe jih je bilo izdanih 17 % več, za nestanovanjske stavbe pa 5 % manj.

Načrtovanih precej več stanovanj kot v maju 2020 in maju 2019

Z gradbenimi dovoljenji za stavbe, izdanimi v maju 2021, je bila predvidena gradnja 410 stanovanj, kar je 61 % več stanovanj, kot jih je bilo načrtovanih z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v maju 2020, v času prvega vala epidemije, in 50 % več, kot jih je bilo načrtovanih z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v maju 2019. V enostanovanjskih stavbah je bilo v maju 2021 načrtovanih za 8 % več stanovanj kot v maju 2020 in za 14 % več kot v maju 2019. V večstanovanjskih stavbah pa je bilo v maju 2021 načrtovanih 140 stanovanj več (292 % več) kot v maju 2020 in 113 stanovanj več (151 % več) kot v maju 2019.

Največ stanovanj se bo gradilo v koroški statistični regiji

Z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v maju 2021, je največ stanovanj načrtovanih v koroški statistični regiji: 90 ali 22 % vseh. Eno manj, 89 stanovanj ali malo manj kot 22 % vseh, je načrtovanih v osrednjeslovenski statistični regiji. Sledi gorenjska statistična regija, tam je načrtovanih 61 stanovanj ali skoraj 15 % vseh. V drugih regijah je z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v maju 2021, načrtovanih manj stanovanj, med temi najmanj, šest, v zasavski statistični regiji. V posavski statistični regiji v maju 2021 ni bila predvidena gradnja novih  stanovanj.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Površina stavb, Slovenija, januar 2016–maj 20211)
Površina stavb, Slovenija, januar 2016–maj 2021<sup>1)</sup>
1) Podatki za 2021 so začasni.
Vir: SURS, MOP
Načrtovana stanovanja po statističnih regijah, Slovenija, maj 2021
Načrtovana stanovanja po statističnih regijah, Slovenija, maj 2021
1) Preostale statistične regije: goriška, obalno-kraška, podravska, posavska, primorsko-notranjska, savinjska in zasavska.
Vir: SURS, MOP
Gradbena dovoljenja za stavbe in načrtovana stanovanja, Slovenija, maj 2021
Stavbe Načrtovana stanovanja
številom2številom2
Skupaj553145.24141050.260
  stanovanjske stavbe24685.99640950.130
  nestanovanjske stavbe30759.2451130
Vir: SURS, MOP
METODOLOŠKO OPOZORILO
Končni podatki za leto 2021 bodo objavljeni 20. aprila 2022.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.